Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim

Uczestniczyliśmy w programie ,,Klub” 2019

2 grudnia 2019 |
Jolanta Zarembska
Powiększ zdjęcie

Uczniowski Klub Sportowy ,,Orlik ” po raz  kolejny  uczestniczył w programie ,,Klub”   ogłoszonym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Celem  głównym programu było: upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły i klubu i gminy, wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej, angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i optymalizacja wykorzystania potencjału infrastrukturalnego na terenie gminy uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego poza nim, organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego, kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych klubu.  

Aby spełnić powyższe  cele  trenerzy i instruktorzy UKS ,,Orlik” prowadzili zajęcia sportowe. W zorganizowanych zajęciach wzięło  udział 66 uczestników. Zajęcia odbywały się  regularnie od września do końca listopada w trzech sekcjach: piłki ręcznej, piłki nożnej  i szachów. Ponadto w okresie  wakacyjnym dziewczęta z sekcji piłki ręcznej  przygotowywały się  do sezonu biorąc udział w treningach organizowanych przez trenerów . Dzieci z sekcji szachowej w lipcu  przygotowywały się  i  wzięły udział w XXVI Turnieju Szachowym w Kowalewie Pomorskim. oraz brały udział w Turnieju Szachowym w Mikoszewie.  Dla  sprawdzenia i podwyższenia poziomu sportowego zawodnicy  brali udział w różnego rodzaju turniejach o szczeblu regionalnym i ogólnopolskim: Turnieju Piłki Ręcznej w  Kowalewie Pomorskim ,  X Turnieju Piłki Ręcznej Kibiców im. Tomka Kaszanka zorganizowanym przez Płockie Stowarzyszenie Sympatyków Piłki Ręcznej, Turnieju Piłki Ręcznej z Okazji  Odzyskania Niepodległości w Gardei, Turnieju Piłki  Nożnej w Golubiu-Dobrzyniu, Halowym Turnieju  Piłki  Nożnej  w Golubiu-Dobrzyniu, Turnieju Szachowym w Nowym Mieście i Golubiu-Dobrzyniu oraz comiesięcznych Turniejach Grand Prix Torunia.

Zajęcia prowadzili trenerzy z wieloletnim stażem w pracy z dziećmi . Zajęcia sportowe były prowadzone na pełnowymiarowej hali sportowej w  Szkole Podstawowej  w Kowalewie Pomorskim  i CRiS w Kowalewie Pomorskim. Ze środków finansowych programu zostały zakupione  stroje  sportowe i bluzy  dla drużyny piłkarek ręcznych .

 Przeprowadzone zostały również testy sprawnościowe wszystkich zawodników, wyniki testów zostały wprowadzone do platformy Narodowej Bazy Talentów. Program spełnił swoje cele.Uczestnicy zajęć sportowych nabyli wiele kluczowych dla ich rozwoju kompetencji, takich jak umiejętność pracy w grupie, wytrwałość czy pracowitość.  Program wsparł nasze działania w promowaniu zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży , a także przyczynił się do wzrostu poziomu sportowego naszych zawodników. Pomógł  w  rozwijaniu zainteresowań naszych wychowanków i wzmocnił działania profilaktyczne w przeciwdziałaniu wszelkiego rodzaju niekorzystnym zjawiskom społecznym (agresja, przemoc). Dzieci poprzez sport i rywalizację kształtowały prawidłowe cechy charakteru i zachowanie fair play.

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie