Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim

Informacje odnośnie ES w kontekście koronawirusa

24 kwietnia 2020 |
Katarzyna Szczutowska
Powiększ zdjęcie

Szanowni Państwo, przesyłam najnowsze zestawienie ważnych informacji dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem podmiotów ekonomii społecznej w Państwa powiecie w kontekście epidemii koronawirusa

1. Co zawiera pakiet wsparcia systemu usług społecznych, będący częścią marszałkowskiego programu przeciwdziałania epidemii oraz łagodzenia jej skutków? O planowanej pomocy dla systemu opieki i usług społecznych można przeczytać na https://www.kujawsko-pomorskie.pl/informacje-prasowe/35619-epidemia-zastrzyk-wsparcia-dla-systemu-uslug-spolecznych

2. ROPS przygotowuje projekt, w ramach którego wspierane będą podmioty zaangażowane w realizację usług społecznych, w tym opiekuńczych, instytucje systemu pomocy społecznej. https://rops.torun.pl/1211-nowy-projekt-samorzadu-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-w-walce-z-koronawirusem?fbclid=IwAR3P4mnz2wfZS5w7mw1Mc0ZdNKZ3c4vIBZOT74iVcelY8sPv32zWzs7Zi3k

3. Ze względu na panującą epidemię wiele organizacji pozarządowych musiało zawiesić lub poważnie ograniczyć swoją działalność. Epidemia oraz jej konsekwencje zmieniają również sposób świadczenia wolontariatu. Polecamy bezpłatne poradniki on-line:  „Wolontariat w warunkach epidemii” i  „Informacje o ułatwieniach dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w okresie epidemii COVID-19”.

http://dzialajlokalnie.pl/wolontariat-warunkach-epidemii-dziesiec-praktycznych-wskazowek-dla-organizatorow-wolontariatu-wolontariuszy/

http://dzialajlokalnie.pl/informacje-o-ulatwieniach-dla-organizacji-pozarzadowych-innych-podmiotow-prowadzacych-dzialalnosc-pozytku-publicznego-okresie-epidemii-covid-19/

4. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Torunia zachęca samorządy i podmioty ekonomii społecznej do korzystania z BEZPŁATNYCH usług doradztwa w zakresie stosowania klauzul społecznych i odpowiedzialnych zamówień publicznych. Skorzystanie z tej bezpłatnej usługi pozwoli na skuteczne i zgodne z prawem stosowanie odpowiedzialnych zamówień, co może mieć duże znaczenie zwłaszcza w obecnej sytuacji. Aby skorzystać z doradztwa należy kontaktować się z p. Radosławem Kowalskim z ROPS (mail: r.kowalski@rops.torun.pl, tel. 501 604 113).

5) Kupujmy maski ochronne od podmiotów ekonomii społecznej http://www.es.rops.torun.pl/aktualnosc-294-kupujmy_maski_ochronne_od_podmiotow.html

3) Ministerstwo planuje wsparcie płynnościowe dla PES https://owies.eu/600/podmioty-ekonomii-spolecznej-otrzymaja-pomoc-na-utrzymanie-biezacej-dzialalnosci

4) Czas spędzony w domu można przeznaczyć na planowanie rozwoju swojej organizacji pozarządowej – lub przygotowania do założenia organizacji. Skorzystaj z bezpłatnego doradztwa Ośrodka Tłok https://owies.eu/599/wykorzystaj-czas-w-domu-skorzystaj-z-doradztwa-on-line

--
Pozdrawiam,
Joanna Kamińska
Stowarzyszenie TŁOK
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
tel. 56 655 50 22, 500 127 355
www.tlok.pl
www.owies.eu