Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim

Informacja do potencjalnych uczestników projektu dofinansowującego montaż instalacji OZE

26 czerwca 2020 |
Małgorzata Dębińska
Powiększ zdjęcie

W dniu 23 czerwca 2020 r. odbyło się kolejne spotkanie z mieszkańcami dotyczące realizacji projektu dofinansowującego montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie.

Po przeanalizowaniu ankiet, złożonych w terminie do 15 czerwca 2020 r., podjęto decyzję o złożeniu wniosku aplikacyjnego do Urzędu Marszałkowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na realizację projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Kowalewo Pomorskie”.

Na podstawie kolejności złożonych ankiet tworzona jest lista osób, którym może zostać przyznane dofinansowanie, do wyczerpania maksymalnej wartość dofinansowania w ramach projektu, które wynosi 1 mln zł. Złożenie ankiety nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w projekcie.

Jak poinformowano podczas spotkania, z uwagi na sytację finansową Gminy Kowalewo Pomorskie nie ma możliwości realizacji projektu w 2021 r. Wniosek o dofinansowanie projektu zostanie złożony w ramach ogłoszonego konkursu do 24 lipca 2020 r., w sytuacji otrzymania dofinansowania, przetarg zostanie ogłoszony w IV kw. 2021 r., realizacja natomiast nastąpi w 2022 r.

Proszę mieć na uwadze, powyższą informację, przy podejmowaniu ostatecznej decyzji o przystąpieniu do realizacji projektu.

Na terenie gminy pojawiła się inna firma która, także oferuje panele fotowoltaiczne i podaje fałszywe informacje, że uzyskała dane telefoniczne od Urzędu Miejskiego. Burmistrz Miasta upoważnił pana Tomasza Juchniewiczai Emila Taube Przedstawicieli firmy GLOBALEKO Projket 3 do przeprawienia wizyty lokalnej, która będzie wcześniej uzgadniana telefonicznie.

W przypadku rezygnacji z projektu na tym etapie proszę o poinformowanie audytorów, jak będą się z Państwem kontaktować.

Wszelkie informacje o realizacji projektu udziela Małgorzata Dębińska, tel. 56 47 56 533 lub malgorzata.debinska@kowalewopomorskie.pl.