Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim

Informacja o sposobie przyjmowania w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

1 lipca 2020 |
Emilia Pęcak
Powiększ zdjęcie

Ogłoszenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego o sposobie przyjmowania w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Golubiu-Dobrzyniu i Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Poradnictwa Obywatelskiego w Kowalewie Pomorskim

Biorąc pod uwagę zmieniającą się sytuację epidemiologiczną, w tym stopniowe zmniejszenie obostrzeń związanych z zagrożeniem epidemiologicznym oraz sytuację lokalną, Starosta Golubsko-Dobrzyński podjął decyzję o powrocie do stacjonarnego pełnienia dyżuru od 6 lipca 2020 r. W przypadku, gdy porada nie wymaga fizycznej obecności w siedzibie zaleca się skorzystanie z porady prawnej odbywającej się za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

W celu umówienia wizyty stacjonarnej lub porady zdalnej należy skontaktować się ze Starostwem Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu pod numerem telefonu: 784 637 815

Zgodnie z opracowanymi zaleceniami Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w związku z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej wirusem, w Punktach obowiązują następujące zasady:

  1. w Punktach może przebywać wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Nie mogą przebywać osoby, które są chore, przebywają z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych;
  2. w Punkcie nie powinny przebywać osoby postronne, inne niż te, które stawiły się w celu uzyskania pomocy;
  3. do punktu nie powinno się przynosić zbędnych rzeczy;
  4. każda osoba w miarę możliwości korzysta z własnych przyborów (długopis, notatnik);
  5. czekając na wejście do punktu, w którym świadczona jest pomoc powinno zachować się odstęp minimum 2 metrów oraz mieć zasłonięte usta i nos;
  6. do punktu może wejść wyłącznie osoba z osłoną na usta i nos (maseczka jednorazowa lub wielokrotnego użytku, przyłbica w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką);
  7. przed uzyskaniem pomocy należy zdezynfekować ręce lub założyć rękawiczki;

Jednocześnie informujemy, iż w celu zapewnienia bezpieczeństwa ograniczono dzienną ilość osób korzystających z pomocy. Godziny otwarcia Punktów pozostają bez zmian, tj.:
Punkt przy ul. Plac 1000-lecia 25 w Golubiu-Dobrzyniu czynny jest od poniedziałku
do piątku w godz. od 11:30 do 15:30.

Punkt przy ul. Plac Wolności 13 w Kowalewie Pomorskim czynny jest w następujących godzinach:

Poniedziałek 11:00-15:00
Wtorek 8:30-12:30
Środa 15:00-19:00
Czwartek 14:00-18:00
Piątek 8:30-12:30


/-/ Starosta Golubsko-Dobrzyński