Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim

Spotkanie w sprawie Programu KOLEJ+

6 sierpnia 2020 |
Mirosław Wasilewski
Powiększ zdjęcie

26 maja 2020 r. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk poinformował o rozpoczęciu przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA naboru wniosków od samorządów do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus. Głównym celem Programu Kolej Plus jest połączenie miejscowości liczących powyżej 10 tys. mieszkańców z miastami wojewódzkimi i rozbudowa infrastruktury kolejowej.

Dzięki realizacji Programu możliwe będzie przywrócenie połączeń kolejowych do miast, które nie mają dostępu do kolei. Program zakłada realizację inwestycji liniowych, tj. modernizację istniejących lub budowę nowych linii kolejowych oraz inwestycje punktowe, np. budowę nowych przystanków, mijanek czy łącznic kolejowych.

W projekcie Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku – Strategia Przyspieszenia 2030+, przedłożonego do konsultacji, ujęte zostało zadanie pn. „Odbudowa połączenia linii kolejowej 209 na odcinku Kowalewo Pomorskie - Golub-Dobrzyń z przedłużeniem do Rypina w celu budowy nowego ciągu komunikacyjnego. Jest to zadanie administracji rządowej oraz Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
W dniu 4 sierpnia 2020 r.

Burmistrz Kowalewa Pomorskie spotkał się z Burmistrzem Brodnicy oraz Golubia-Dobrzynia w sprawie wypracowania wspólnego stanowiska odnośnie zasadności składania wniosków o rządowe wsparcie w zakresie odtworzenia linii kolejowej Kowalewo Pomorskie - Brodnica przez Golub-Dobrzyń. Ustalono, że kolejne spotkanie odbędzie się przy udziale Starosty Rypińskiego i Burmistrza Rypina.