Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim

Kondolencje

3 listopada 2020 |
Patrycja Baran
Powiększ zdjęcie

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
ŚP. Joachima Kupskiego
długoletniego Prezesa Towarzystwa Miłośników Kowalewa Pomorskiego, członka Chóru 730 – lecia Kowalewa Pomorskiego oraz działacza społecznego.

Z głębokim żalem i smutkiem  przyjęliśmy wiadomość o śmierci  ŚP. Joachima Kupskiego  długoletniego  Prezesa  Towarzystwa Miłośników Kowalewa Pomorskiego, członka Chóru 730 – lecia Kowalewa Pomorskiego  oraz działacza społecznego.  Wyrazy głębokiego współczucia najbliższym składają: Burmistrz Miasta Jacek Żurawski, Przewodniczący Rady Miejskiej wraz z Radnymi, Sołtysi  pracownicy Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim oraz Dyrektor Miejsko -Gminnego Ośrodka Kultury wraz z pracownikami.