Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim

Uroczyste otwarcie drogi w Wielkiej Łące

18 grudnia 2020 |
Monika Piróg
Powiększ zdjęcie

Mieszkańcy Gminy Kowalewo Pomorskie mogą już korzystać ze zmodernizowanej i bezpiecznej drogi powiatowej Wielka Łąka -Lipienica . W dniu 10 grudnia br. Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie Jacek Żurawski uczestniczył w odbiorze inwestycji drogowej pn. „Remont drogi powiatowej nr 2106C Wielka Łąka – Lipienica od km 0+425 do km 4+625".

Inwestycja została zrealizowana ze środków własnych powiatu w kwocie 738 253,15 zł przy pozyskanym dofinansowaniu zewnętrznym w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 796 541,00 zł. Gmina Kowalewo Pomorskie przekazała na realizację zadania dotację celową w wysokości 58 288,16 zł.

Nowa droga poprawi bezpieczeństwo i komfort jazdy kierowców oraz warunki życia mieszkańców wsi.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie