Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim

,,Czyste powietrze” 2.0 – zaświadczenie o wysokości dochodu

3 lutego 2021 |
Paulina Zielińska
Powiększ zdjęcie

Informacja dotycząca przyjmowania wniosków o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego, w związku z programem ,,Czyste powietrze" 2.0.

Osoba fizyczna, zamieszkująca w gminie Kowalewo Pomorskie, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do dnia złożenia wniosku powinna uzyskać od Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Gospodarstwo domowe tworzą:

Od 1 stycznia do 31 lipca wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w 2019 r. Natomiast od 1 sierpnia do 31 grudnia pod uwagę brane są dochody z 2020 r.

Wydanie zaświadczenia następuje na żądanie osoby fizycznej.

Wniosek można złożyć osobiście w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim ul. Św. Mikołaja 5, 87-410 Kowalewo Pomorskie w biurze nr 1 lub za pośrednictwem platformy ePuap, czy też za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Więcej informacji oraz wniosek do pobrania: ,,Czyste powietrze” 2.0