Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim

Dzień sołtysa w Gminie Kowalewo Pomorskie

22 marca 2021 |
Aneta Szczerbicka
Powiększ zdjęcie

11 marca br. Sołtysi mieli swoje święto. Burmistrz Miasta Jacek Żurawski wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Jerzym Orłowskim z tej okazji złożyli życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności oraz podziękowania za zaangażowanie i liczne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej.

Były gratulacje oraz symboliczne upominki. Do życzeń dołączył się również Wojewoda Kujawsko – Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, przekazując je listownie dla każdego sołtysa.

W gminie Kowalewo Pomorskie mamy 23 sołtysów i 2 Przewodniczących Zarządów Osiedli - 9 kobiet i 16 mężczyzn. Niektórzy z nich pełnią funkcję od wielu lat, inni dopiero od tej kadencji zaczynają swoją sołecką przygodę. Niezmienne jest jedno - to ich mieszkańcy obdarzyli największym zaufaniem, powierzając im funkcję gospodarza i reprezentanta swojego sołectwa. Spotkanie było również okazją do rozmów i refleksji na temat roli sołtysa w społeczeństwie oraz poruszone zostały tematy dotyczące spraw bieżących poszczególnych sołectw. Jest to praca szczególnie ważna, gdyż dzięki niej zmienia się polska wieś, a działania liderów ułatwiają integrowanie lokalnej społeczności i życie mieszkańców.

Spotkanie odbyło się z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i odbyło się w kilku grupach.