Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim

Konsultacje społeczne w zakresie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kowalewo Pomorskie w roku szkolnym 2021/2022 do zwrotu kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych

11 czerwca 2021 |
Karolina Milczarek
Powiększ zdjęcie

Protokół z dnia 10.06.2021 r. z przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kowalewo Pomorskie w roku szkolnym 2021/2022 do zwrotu kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Zamieszczono 2021-06-02