Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim

Promocja Projektu "Aktywizacja młodzieży NEET"

26 sierpnia 2021 |
Instytut Rozwoju i Innowacji Euro-Konsult
Powiększ zdjęcie

Szanowni Państwo, w związku z realizacją na terenie województwa kujawsko-pomorskiego projektu nr. POWR.01.02.01-04-0105/19 pt: ,,Aktywizacja młodzieży NEET'' w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy-projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, współfinansowanego przez Unię Europejską, dającego możliwość odbycia bezpłatnych szkoleń, informujemy o możliwości wzięcia udziału w przedmiotowym projekcie.

W załączeniu przesyłamy pismo z informacjami dotyczącymi wyżej wskazanego projektu.

Pliki do pobrania