Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim

Promocja Projektu "Nowa jakość na kujawsko-pomorskim rynku pracy"

27 sierpnia 2021 |
Instytut Rozwoju i Innowacji Euro-Konsult
Powiększ zdjęcie

Szanowni Państwo, w związku z realizacja na terenie województwa kujawsko-pomorskiego projektu pt „Nowa jakość na kujawsko-pomorskim rynku pracy'' w ramach RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: RPKP.08.00.00 Aktywni na rynku pracy, Działanie: RPKP.08.02.00 Wspierane aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie: RPKP.08.02.02 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy informujemy o możliwości wzięcia udziału w przedmiotowym projekcie.

W załączeniu przesyłamy pismo z informacjami dotyczącymi wyżej wskazanego projektu.

Pliki do pobrania