Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim

Sprawozdania OPP za 2020 rok - przypomnienie

3 sierpnia 2021 |
Katarzyna Szczutowska
Powiększ zdjęcie

Szanowni Państwo!

W imieniu Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ponownie przypominamy o obowiązku zamieszczenia przez organizację pożytku publicznego zatwierdzonego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania merytorycznego z działalności za CAŁY 2020 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego. Termin na zamieszczenie sprawozdań za 2020 rok upływa 15 października 2021 roku (Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego przedłużył ustawowy termin 15 lipca o trzy miesiące z powodu epidemii COVID-19).

Jeśli rok obrotowy organizacji pożytku publicznego jest inny niż rok kalendarzowy, organizacja zamieszcza sprawozdania za 2020 rok do 30 listopada 2021 roku.

Nie ma znaczenia, czy organizacja w 2020 roku otrzymała środki z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, czy też nie, gdyż obowiązek sprawozdawczy dotyczy każdej organizacji pożytku publicznego, która w danym roku sprawozdawczym posiadała status organizacji pożytku publicznego.

Baza sprawozdań organizacji pożytku publicznego oraz instrukcje (zamieszczania sprawozdań za 2020 rok i wypełniania sprawozdania merytorycznego) znajdują się na www.niw.gov.pl/opp/sprawozdania-opp. Aby się zalogować, prosimy kliknąć na czerwony prostokąt zamieszczanie sprawozdań, wpisać 10-cyfrowy nr KRS organizacji i hasło. Jeśli organizacja nie pamięta hasła, prosimy kliknąć na odnośnik zmiana hasła.

W przypadku zmiany adresu poczty elektronicznej organizacji prosimy o jego aktualizację w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego (po zalogowaniu się do bazy proszę wejść w Profil – Dane podstawowe – zakładka Inne dane), gdyż czasami wysyłamy do organizacji pożytku publicznego ważne informacje, np. przypomnienia o terminie zamieszczenia sprawozdań w bazie.

Prosimy o zamieszczenie sprawozdań w ww. terminach, gdyż ich niedotrzymanie spowoduje, że organizacja nie zostanie uwzględniona w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2021 rok w 2022 roku, który opublikujemy do 15 grudnia 2021 roku na stronie www.niw.gov.pl/opp/wykaz-opp.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt (tel. 601-901-144, e-mail: opp@niw.gov.pl).

Pozdrawiamy

Biuro Organizacji Pożytku Publicznego
tel. 601-901-144 
e-mail: opp@niw.gov.pl

NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI
CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa
www.niw.gov.pl