Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim

Modernizacja Szkoły Podstawowej w Mlewie

20 sierpnia 2021 |
Małgorzata Dębińska
Powiększ zdjęcie

Gmina Kowalewo Pomorskie złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Mlewie" w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, Schemat: Termomodernizacja w obiektach należących do jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 31/1377/21 z dnia 11 sierpnia 2021 roku, podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w konkursie i tym samym złożony wniosek znalazł się na liście projektów zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania w wysokości 305.113,00 zł.

Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, który zostanie osiągnięty poprzez kompleksową modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Mlewie. Cel ogólny odnosi się do długofalowych efektów inwestycji dla społeczeństwa i ma rozwiązać problemy na obszarze całej Gminy w zakresie ochrony powietrza i środowiska naturalnego, w dłuższej perspektywie czasowej.

W dniu 9 lutego 2021 r. podpisana została umowa z firmą DOM – PLAST Karol Dąbrowski z Golubia – Dobrzynia na wykonanie prac termomodernizacyjnych o łącznej wartości 571.839,06 zł, z terminem realizacji do 25 sierpnia 2021 r. Prace zostały zakończone wcześniej i w dniu 18 sierpnia 2021 r. przeprowadzono odbiór końcowy zadania, w ramach którego dokonano ocieplenia stropodachu niewentylowanego warstwą styropapy, wymiany 39 szt. okien, ocieplenia ścian zewnętrznych w nowej części szkoły, ocieplenia stropu pod nieogrzewanym poddaszem warstwą wełny mineralnej, wymiany poszycia dachowego, wymiany drzwi, wymiany 109 świetlówek i żarówek na źródła światła typu LED.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie