Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim

Pożegnanie Sióstr Elżbietanek

1 września 2021 |
Monika Ingram
Powiększ zdjęcie

W minioną niedzielę podczas Mszy Świętej koncelebrowanej przez księży kanoników Piotra Igielskiego i Romana Piaska uroczyście pożegnano Siostry Elżbietanki, które dotychczas sprawowały posługę w parafii Kowalewo Pomorskie. Czas ten wykorzystano na podziękowania za wieloletnią służbę, wręczając Siostrom kwiaty i składając życzenia pomyślności na kolejne lata. W uroczystościach udział wzięli Kierownictwo Urzędu Miejskiego, Radni Rady Miejskiej oraz wierni.

Mieszkańcy Parafii Kowalewo Pomorskie ufundowali tablicę upamiętniającą pobyt Sióstr w naszym mieście. Podczas niedzielnego nabożeństwa została ona poświęcona, a Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie Jacek Żurawski oraz Radni Rady Miejskiej Halina Dąbrowska i Marcin Dunajski złożyli pod nią kwiaty. Ku pamięci Sióstr Elżbietanek służących w parafii tablica zawiśnie na ścianie domu zakonnego mieszczącego się przy ulicy Świętego Józefa.

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety zostało sprowadzone do Kowalewa Pomorskiego w końcu 1918 r. poprzez starania dziekana i miejscowego proboszcza ks. Ziętarskiego. Przez 101 lat Siostry prowadziły posługę zakonną prowadząc ochronkę, działalność charytatywną oraz wychowawczą. Opiekowały się chorymi i sprawowały służbę kościelną, a także dbały o kaplicę półpubliczną pw. św. Józefa.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie