Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim

Dzień Solidarności

1 września 2021 |
Monika Ingram
Powiększ zdjęcie

We wtorek, 31 sierpnia, obchodziliśmy Dzień Solidarności i Wolności - święto państwowe ustanowione dla upamiętnienia podpisania porozumień sierpniowych z 1980 roku.

Na rynku miasta w Kowalewie Pomorskim wyrażając szacunek i wdzięczność wszystkim, którzy w latach 80-tych podjęli wspólny wysiłek w walce o godność ludzi pracy zebrali się Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie Jacek Żurawski z kierownictwem urzędu, a także Jerzy Wiśniewski Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność", Jerzy Behrendt Przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność", Ryszard Świętalski i Zdzisław Oskroba. Na rozpoczęcie obchodów upamiętniających ten dzień zgromadzeni odśpiewali pieśń „Solidarni, nasz jest ten kraj", która zgodnie z uchwałą XIII Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ stała się hymnem NSZZ „Solidarność", a później wspólnie wciągnęli flagę „Solidarności" na maszt znajdujący się na kowalewskim rynku.

Dokładnie 31 sierpnia 1980 r. strajkujący robotnicy Stoczni Gdańskiej podpisali z przedstawicielami komunistycznej władzy porozumienie kończące trwający od połowy sierpnia strajk. W tym okresie zatwierdzono podobne dokumenty. Zawarcie porozumień otworzyło drogę do powstania niezależnych od władz związków zawodowych. Skutkiem „Polskiego Sierpnia" było wyzwolenie Europy Środkowo-Wschodniej spod jarzma komunizmu oraz zburzenie pojałtańskiego podziału naszego kontynentu.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie