Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim

Realizacja projektów grantowych dla mieszkańców z gminy Kowalewo Pomorskie

10 maja 2021 |
Małgorzata Dębińska
Powiększ zdjęcie

W okresie od stycznia do maja 2021 r. realizowany jest drugi etap projektów o powierzenie grantu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Dolina Drwęcy" na lata 2014-2020.

Uczestnikami są przede wszystkim osoby z obszarów objętych rewitalizacją z gminy Kowalewo Pomorskie tj. z miejscowości Piątkowo, Chełmoniec, Srebrniki i Mariany.

Drugi etap projektu - aktywizacja zawodowa - obejmuje grupowe zajęcia z doradcą zawodowym oraz kursy zawodowe, w ramach których udział bierze łącznie 24 uczestników projektów:

Beneficjent projektów, Gmina Kowalewo Pomorskie, prowadzi kurs zawodowy pracownika gospodarczego, w ramach którego przekazywana jest wiedza z zakresu: obsługi i konserwacji sprzętu i urządzeń wykorzystywanych do prac gospodarczych, prac ogrodniczych w tym pielęgnacji zieleni, usuwania skutków zimy. W ramach kursu zawodowego konserwator terenów zielonych prowadzone są zajęcia m.in. z charakterystyki roślin ozdobnych, sadzenia i pielęgnowania drzew i krzewów, zakładania i pielęgnacji trawników, kwietników i rabat.
Celem kursu zawodowego wizaż i stylizacja paznokci, było przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu stylizacji paznokci, budowy paznokcia, chorób skóry oraz zasad pracy z klientem. Natomiast w ramach kursu kulinarnego, uczestnicy przygotowywani są do pracy w zawodzie kucharz, kurs obejmuje zajęcia praktyczne i teoretyczne. Każdy kurs trwa 80 godzin, zajęcia odbywały się w wyremontowanych i zrewitalizowanych świetlicach wiejskich.

Pierwszy etap projektu - aktywizacja społeczna - obejmował „Warsztaty terapeutyczne kształtujące umiejętności personalne", „Trening budowania samooceny, asertywności i kreatywności", zajęcia z trenerem prowadzącym coaching, wizytę studyjną, indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym oraz warsztaty rękodzielnicze. Realizowany był w okresie od sierpnia do października 2020 r.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie