Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim

Informacja o projekcie

10 lutego 2022 |
Małgorzata Dębińska
Powiększ zdjęcie

Informuję, że Gmina Kowalewo Pomorskie uzyskała zgodę Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu dla mieszkańców, którzy zawarli umowę oraz dokonali wpłaty 50% kosztów realizacji projektu.

Ustawa wydłużająca realizację projektów parasolowych została przegłosowana przez Sejm, w przyszłym tygodniu poddana zostanie obradom Senatu, po tym terminie podjęta zostanie decyzja o wszczęciu procedury przetargowej, z terminem realizacji zadania do maja 2022 r.

Proszę o przesłanie na maila malgorzata.debinska@kowalewopomorskie.pl w terminie do 14 lutego 2022 r. oświadczenia, że moc umowna oraz moc przyłączeniowa jest nie mniejsza niż moc projektowanej instalacji fotowoltaicznej.

W przeciwnym przypadku konieczne jest niezwłoczne wystąpienie do operatora sieci z wnioskiem o zwiększenie mocy przyłączeniowej, a zmiana musi być dokonana do dnia montażu instalacji. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, zgodnie z zapisami umowy, Gmina nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji do sieci,.
Moc umowna podana jest na fakturze za energię, moc przyłączeniowa w umowie, dane można również uzyskać u operatora tel. 801-404-404 po podaniu PPE.

Więcej informacji na: http://ptpiree.pl/news/2020-10-15/2020.09.22-ptpiree_broszura_prosument-ostat.pdf