Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2022-2030

21 marca 2022 |
Małgorzata Dębińska
Powiększ zdjęcie

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2021 r. poz. 1057) oraz uchwałą nr XXXII/267/21 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2022-2030, w tym trybu konsultacji,

o których mowa w art. 6 ust 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2021 r. poz. 4495), Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie, poprzez ogłoszenie, zaprosił mieszkańców gminy Kowalewo Pomorskie, gminy sąsiednie, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku do zapoznania się z projektem Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2022-2030 w ramach konsultacji społecznych.

Konsultacje trwały od 25.01.2022 r. do 28.02.2022 r.

Wszyscy zainteresowani mieli prawo składać wnioski, zastrzeżenia bądź uwagi do projektu Strategii, które można było zgłaszać na udostępnionym formularzu, który następnie należało przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim, ul. Konopnickiej 13, 87-410 Kowalewo Pomorskie (decydowała data wpływu formularza do Urzędu) lub złożyć osobiście w tut. Urzędzie, lub przesłać zeskanowany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: urzad@kowalewopomorskie.pl (w tytule należało wpisać „Uwagi do Strategii Rozwoju").

Ponadto podczas trwania konsultacji odbyło się spotkanie konsultacyjne 01.02.2022 r. w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim.