Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim

Badanie ewaluacyjne na temat warunków życia

15 czerwca 2022 |
LGD „Dolina Drwęcy”
Powiększ zdjęcie

W związku z trwającym badaniem ewaluacyjnym zapraszamy Państwa – mieszkańców naszego regionu do wyrażenia opinii na temat warunków życia w Państwa gminie. Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu.

LGD: https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=525503f4&&b=6f3a7a868&&c=c58bd1d3