Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim

Informacja o zebraniu wiejskim

16 sierpnia 2022 |
Anna Osmańska
Powiększ zdjęcie

Na podstawie § 39 i 40 pkt 3 Statutu sołectwa Napole,
Gmina Kowalewo Pomorskie, stanowiącego załącznik nr 13 do uchwały nr XIII/109/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 18 maja 2016 roku
w sprawie uchwalenia statutów sołectw i samorządów osiedlowych
(Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 1798 ze zm.).
zawiadamia się, że:

                                       Zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa
                                                         Napole (Borek , Podborek)
                                                             odbędzie się w dniu
                                                        18.08.2022 r. o godz. 18:00
                                                   w Świetlicy na Osiedlu Brodnickim
                                                           w Kowalewie Pomorskim

Głównymi tematami zebrania wiejskiego będą:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2022 r. oraz dokonanie zmian w funduszu sołeckim na 2022 r.
2. Podział funduszu sołeckiego na 2023 r.
3. Informacje, sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

 

                                                                                                 Sołtys Sołectwa Napole
                                                                                                 /- /Wojciech Nadworny