Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim

Informacja dotycząca otrzymania zaświadczenia o dochodach

29 sierpnia 2022 |
Urząd Skarbowy w Golubiu-Dobrzyniu

Szanowni Państwo,
od lipca 2022 r. zaświadczenie o wysokości dochodów w formie elektronicznej można uzyskać logując się na stronę: www.podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy

W e-Urzędzie Skarbowym udostępnione zostały:

Zaświadczenie w formie dokumentu elektronicznego wydane poprzez e-Urząd Skarbowy ma taką samą moc prawną jak tradycyjny dokument papierowy i jest automatycznie podpisane pieczęcią szefa KAS o treści: „Pismo wygenerowane w e-Urzędzie Skarbowym opatrzone kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną Szefa Krajowej Administracji Skarbowej".

Aby otrzymać zaświadczenie bezpłatnie, w ciągu kilku minut, wystarczy wyrazić zgodę na otrzymywanie korespondencji w formie elektronicznej na stronie www.podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/ i złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach.
Jak złożyć wniosek zaloguj się na www.podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/, wyraź zgodę na e-Korespondencję i uzupełnij dane do powiadomień,  w zakładce «złóż dokument» wybierz i uzupełnij zaświadczenie o dochodach, jeśli złożyłeś zeznanie podatkowe za 2020 lub 2021 rok w ciągu kilku minut odbierz zaświadczenie o swoim dochodzie i przedstaw dokument w instytucji wskazanej we wniosku.

Wydanie zaświadczenia na wniosek złożony w e-Urzędzie Skarbowym nie podlega opłacie skarbowej.

Podstawa prawna

1. Art. 306i w związku z art. 306ka ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.). organ podatkowy na wniosek podatnika wydaje zaświadczenie o wysokości jego dochodu. W przypadku gdy zaświadczenia są generowane automatycznie w e-Urzędzie Skarbowym, przepisy działu VIII a stosuje się odpowiednio.

2. Art. 3b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.): Nie podlega opłacie skarbowej wydanie przez organ Krajowej Administracji Skarbowej zaświadczenia na wniosek złożony za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym.