Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim

Informacja z podpisania umów w dniu 14.09.2022 r.

15 września 2022 |
Paulina Wilamowska, Wiesław Chmielewicz
Powiększ zdjęcie

W dniu 14.09.2022 roku Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podpisał umowę na „Wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami indywidualnymi w rejonie ulicy Główny Dworzec w Kowalewie Pomorskim" z Zakładem Usług Melioracyjnych i Geodezyjnych Piotr Rojek ul. Drwęcka 9, 87-400 Golub- Dobrzyń.

Zadanie obejmuje: wykonanie kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompowniami indywidualnymi w rejonie ulicy Główny Dworzec w Kowalewie Pomorskim.
Koszt robót: 285.360,00 zł brutto.
Planowany termin realizacji: 30 listopad 2022 r.

Tego samego dnia w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu, Burmistrz Miasta podpisał umowę na realizację projektu w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze D.
Przedmiot umowy dotyczy dofinansowania przez Powiat ze środków PFRON projektu Beneficjenta, w ramach wyżej wymienionego programu. Przekazane środki finansowe zostaną przeznaczone na realizację projektu pn. „Zakup samochodu na potrzeby przewozu osób niepełnosprawnych w Gminie Kowalewo Pomorskie". Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 120 tys. zł.
Termin realizacji projektu: od dnia 12.09.2022 r. do 30.06.2023 r.

 

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie