Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim

Alarmowanie i ostrzeganie

20 września 2022 |
Izabela Wasilewska
Powiększ zdjęcie

Sygnały alarmowe i ostrzegawcze przekazywane są przez syreny alarmowe oraz środki masowego przekazu – radio i telewizję. W gminie Kowalewo Pomorskie wykorzystywany jest również system informowania mieszkańców za pośrednictwem wiadomości tekstowych (SMS).

Alarmy

Alarm ogłaszany jest w przypadku wystąpienia zagrożeń trzyminutowym sygnałem modulowanym.

Odwoływany jest przez trzyminutowy sygnał ciągły.

Ostrzeżenia

Ostrzeżenia przekazywane są w przypadku kiedy istnieje ryzyko wystąpienia zagrożeń.

Komunikaty ostrzegawcze przekazywane są w środkach masowego przekazu.

Pamiętaj: