O obwodnicy Kowalewa Pomorskiego na sesji sejmiku województwa

16 marca 2016 |
Karolina Kowalska
Powiększ zdjęcie

Burmistrz Kowalewa Andrzej Grabowski skorzystał z zaproszenia do udziału w wyjazdowej, nadzwyczajnej sesji sejmiku województwa kujawsko- pomorskiego, która miała miejsce 14 marca br. we Włocławku. Reprezentował samorząd gminy Kowalewo Pomorskie oraz Konwent Burmistrzów Woj. Kujawsko - Pomorskiego. Tematem przewodnim posiedzenia było „Województwo kujawsko-pomorskie - teraźniejszość i wyzwania rozwojowe" 

W sesji wzięli udział parlamentarzyści i euro parlamentarzyści regionu, wojewoda, prezydenci i przewodniczący rad największych miast, starostowie powiatów oraz przedstawiciele Konwentu Wójtów i Konwentu Burmistrzów. Zaproszono również reprezentacje Sejmiku Gospodarczego oraz bydgoskiej i toruńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Rady Dialogu Społecznego oraz rektorów państwowych wyższych uczelni.

Posiedzenie rozpoczęło wystąpienie marszałka Piotra Całbeckiego, który przedstawił informację na temat wykorzystania środków unijnej perspektywy finansowej 2007-2013 i założenia nowej perspektywy finansowej 2014-2020. W drugiej części odbyła się debata z udziałem gości i radnych województwa. Praktycznie mówiono o problemach, których powodem był brak pieniędzy i pogłębiające się różnice ekonomiczne w regionie. W dużych miastach bezrobocie spadło do 10%, natomiast są tereny, gdzie dochodzi do 25%. Zarzucano również nierówny i nieprzemyślany podział środków unijnych. Niektóre samorządy w minionej perspektywie otrzymały po ponad 400zł na mieszkańca, a niektóre nie całe 100zł. W niektórych miastach postaje kolejne kino, teatr, czy hala sportowa, a inne mają problemy z funkcjonowaniem szpitala, drogami

Zabierając głos Burmistrz Kowalewa Andrzej Grabowski poinformował, że w czasie spotkań 47 burmistrzów skupionych w Konwencie aktywnie wymienia się spostrzeżeniami i obawami o rozwój województwa.

Pozytywnie oceniane jest wsparcie Marszałka w rozwój bazy sportowej oraz doposażenie szkół m.in. w tablice multimedialne i projekty miękkie. Jednak jest też kilka poważnych zastrzeżeń. Brakuje samorządowcom zaangażowania w działania mające na celu poprawę infrastruktury PKP. Przecież środki unijne na modernizację dworców i linii kolejowych to nie wszystko. Każde miasto boryka się z problemem katastrofalnych budynków mieszkaniowych. Prosimy gospodarza województwa o pomoc. Podział środków unijnych też wywołuje pewne niezadowolenia. Nadal zbyt małe kwoty wspierają działalność i doposażenie ochotniczych straży pożarnych. Po środki z Regionalnego Programu Operacyjnego powinny móc sięgnąć wszystkie miasta, nie tylko te powyżej 5 tysięcy mieszkańców. Te mniejsze wcale nie są gorsze. Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z przeznaczeniem na drogi lokalne są stanowczo zbyt małe. Na cały okres programowania (7 lat) jest to kwota 500 tysięcy na samorząd. Jest to zdecydowanie za mało - w swoim wystąpieniu podkreślał Burmistrz Andrzej Grabowski- Powstają piękne i potrzebne autostrady, ale dojazd na nie jest utrudniony. Gorąco popieram, ale również z pewną obawą patrzę na najmłodszy węzeł w Brzeźnie (gm. Lubicz) i na plany samorządu województwa chcące połączyć drogę krajową 91 na wysokości Ostaszewa poprzez węzeł w Brzeźnie z autostradą. Jako przykład podam Kowalewo Pomorskie. Z nowego zjazdu autostradowego w Brzeźnie cały tranzyt wjeżdża na krajową 15, która kieruje go do miasta. Tu znajduje się Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, która zatrudnia ponad 1300 osób. Każdego dnia setki samochodów opuszczają to miejsce z towarem chcąc wjechać na autostradę. Jedynym rozwiązaniem jest wybudowanie obwodnicy Kowalewa, która ocali miasto. Moje zabiegi, popierane przez obecnego tu Marszałka Województwa nie przyniosą efektów bez wsparcia środków rządowych dla zarządcy drogi, czyli GDDKiA. Przecież dobre drogi to rozwój firm, spadek bezrobocia, rozwój mieszkalnictwa i wzrost dochodów dla samorządów.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF