Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim

Podpisanie umowy na „Przebudowę stacji uzdatniania wody w Marianach”

22 lutego 2023 |
Wiesław Chmielewicz
Powiększ zdjęcie

W dniu 15 lutego br. Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie Jacek Żurawski podpisał z firmą: METROLOG Sp. z o.o. mającą/ym siedzibę w ul. Kościuszki 97, 64-700 Czarnków reprezentowaną przez Sławomira Wyrwał- Dyrektora Realizacji Kontraktów Energetycznych, pełnomocnika, umowę na „Przebudowę stacji uzdatniania wody w Marianach”  w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Podpisanie umowy dobyło się przy udziale przedstawiciela Banku Gospodarstwa Krajowego Pani Marzeny Łukowskiej.

Inwestycja zakłada przebudowę wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody, o zdolności produkcji wody uzdatnionej w ilości Qh= 39,91 m3/h, oraz wydajności pompowni drugiego stopnia, zasilającej wodociągowy - gminny system sieci odbiorczej w wielkości Qhmax = 100 m3/h. Dokumentacja projektowa została opracowana przez HYDROTERM Zygmunt Biernacki ul. Skalarowa 16/13, 85-436 Bydgoszcz.

W ramach zadania wykonane zostaną prace w branży sanitarno- technologicznej w następującym zakresie:

- branża budowlana (nowa komora odstojnika wód popłucznych),
- branża technologiczna ( wymiana instalacji technologicznej w SUW wraz z rurociągami,
armaturą, remontem studni głębinowych),
- branży elektrycznej i automatycznej ( montaż rozdzielni elektrycznych i zespołu prądotwórczego,
układy sterowania, instalacje elektryczne, instalacje oświetlenia elektrycznego).
- ogrodzenia i zagospodarowania terenu.

Wartość zadania wynosi: 3.719.520,00 zł brutto.

Wartość pozyskanych środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład wyniesie 95% wartości inwestycji.

Czas realizacji 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie