W świecie wielkiego biznesu o obwodnicy Kowalewa Pomorskiego

8 marca 2016 |
Karolina Kowalska
Powiększ zdjęcie

W czasie XXIII Forum Ekonomicznego (7-8 marca br.) omawiano globalną politykę ekonomiczną. Poruszane problemy dotyczyły nie tylko Polski czy krajów unii europejskiej, ale całego świata. Na sesji plenarnej, w której wzięło udział 900 osób w pierwszym dniu mówiono o innowacyjności w gospodarce, a drugiego w nauce.

Prowadzący i prelegenci, a wśród nich m.in. prof. Jerzy Buzek, prof. Andrzej Tretyn, prezydenci, przedsiębiorcy i etycy podkreślali, że właśnie innowacyjność i połączenie badań naukowych z wykorzystaniem ich w biznesie mogą być impulsem do rozwoju gospodarki.

Jednocześnie odbyło się 35 paneli dyskusyjnych. Ich tematyka była tak różna, że każdy słuchacz mógł znaleźć coś dla siebie ciekawego. Tematyka dotyczyła wszystkich gałęzi życia. Od rolnictwa, poprzez przemysł, samorządy, politykę wschodu (Chiny), ruchy migracyjne, życie senioralne, armię, turystykę, edukację, kapitał społeczny, bankowość, ochronę zdrowia i środowiska, media, aż po przeciwdziałanie przemocy, mobbingowi i depresji.

Wyjątkowo wielu samorządowców zgromadził panel pt. „Możliwości inwestycyjne gmin przy autostradach". Moderator (prowadzący) wójt Lubicza Marek Olszewski wspólnie z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rozwoju Jerzym Kwiecińskim i Marszałkiem Województwa Piotrem Całbeckim zaprosili do dyskusji samorządowców z terenów przyległych do autostrad i przedstawicieli biznesu, którzy z nich korzystają. Paneliści samorządowcy: burmistrz Kowalewa Andrzej Grabowski, wójt Lisewa Jakub Kochowicz, były wojewoda toruński Barnard Kwiatkowski, były marszałek śląski Adam Matusewicz, prezydent Włocławka Marek Wojtkowski wspólnie z przedstawicielem inwestorów- Mateuszem Pozniak (Green Bus&Coach sp. z.o.o.) i projektantów przestrzennych - Adam Wincek z Kuj. Pom. Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku mówili o plusach i minusach lokalizacji węzłów autostradowych.

W kujawsko- pomorskim zlokalizowano 11 węzłów czyli zjazdów na autostradzie A1. W ich pobliżu w studiach zagospodarowania przestrzennego znajduje się 4tys. ha, zaś w planach  miejscowych 1200 ha pod inwestycje. Większość to tereny prywatne.

W dyskusji poruszono temat rozwoju samorządów poprzez inwestycje na terenach przy węzłach autostradowych. Mówiono o koniunkturze globalnej i jej wpływie na szczeble powiatowe i gminne, o poziomach uzbrajania terenów, spójności sieci drogowej, podnoszeniu atrakcyjności terenów, a przede wszystkim o współpracy na rzecz pozyskiwania inwestorów. Burmistrz Kowalewa Andrzej Grabowski podkreślał brak spójności pomiędzy zjazdem z autostrady, a istniejącą siecią dróg.

Nowy inwestor nie przyjdzie na najbardziej nawet atrakcyjny teren jeśli będzie musiał przywozić towar i wywozić produkt wąską, dziurawą, a przede wszystkim zapchaną drogą krajową, wojewódzką, powiatową czy gminną. Również mieszkańcy zaczynają się sprzeciwiać tworzeniu stref ekonomicznych czy inkubatorów przedsiębiorczości jeśli przełoży się to na niszczenie dróg gminnych, budynków i powoduje zagrożenie dla pieszych. W zlokalizowanej w Kowalewie Pomorskiej strefie ekonomicznej pracuje 1300 osób z regionu. Każdego dnia setki pojazdów z towarem opuszczają to miejsce jadąc w kierunku wjazdu na autostradę. Gorąco popieram, ale również z pewną obawą patrzę na najmłodszy węzeł w Brzeźnie (gm. Lubicz) i na plany samorządu województwa chcące połączyć drogę krajową 91 na wysokości Ostaszewa poprzez węzeł w Brzeźnie z autostradą. Cały ruch wpadnie na zapchaną krajową 15 i przejedzie przez Kowalewo. Jedynym rozwiązaniem jest wybudowanie obwodnicy Kowalewa, która ocali miasto. Moje zabiegi, popierane przez obecnego tu Marszałka Województwa nie przyniosą efektów bez wsparcia środków rządowych dla zarządcy drogi, czyli GDDKiA. - podkreślał Burmistrz Andrzej Grabowski zwracając się do Sekretarza Stanu Jerzego Kwiecińskiego.

Do słów burmistrz przyłączył się Marszałek Piotr Całbecki podkreślając problem braku spójności autostrady z terenami wokół.

Właśnie takie tereny jak podstrefa w Kowalewie Pomorskim mają największy wpływ na rozwój regionu. Znalazło tam zatrudnienie 1300 osób, kapitał wyłącznie polski generuje podatki i dochody. Dla nich bliskość autostrady to nieprzeceniona zaleta. Jednak na te autostradę trzeba szybko i sprawnie dojechać. Samorządy gminne, nawet przy wsparciu samorządu województwa nie są w stanie dostosować istniejącej infrastruktury do zmiany natężenia ruchu- informował Marszałek.

Informacyjnie: Organizatorem Forum jest Stowarzyszenie Integracja i Współpraca, a personalnie dr Jacek Janiszewski, urodzony Kowalewiak, były wiceminister rolnictwa.

Również TVP Bydgoszcz w wieczornych Zbliżeniach poświęciła Forum dużo czasu antenowego. W tematyce inwestycji przy autostradach, w bardzo wąskim wycinku zamieszczono wypowiedz Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie Andrzeja Grabowskiego- 6minuta 33 sekunda filmu. Zapraszamy do obejrzenia. http://bydgoszcz.tvp.pl/24331119/7032016-g-1830

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF