Sejmik województwa poparł potrzebę budowy obwodnicy Kowalewa Pomorskiego.

27 maja 2015 |
Karolina Kowalska
Powiększ zdjęcie

Na sesji sejmiku województwa kujawsko- pomorskiego w dniu 25 maja br. radni wojewódzcy jednogłośnie przyjęli stanowisko popierające potrzebę wykonania najpilniejszych inwestycji drogowych.

W swoim stanowisku, które jest jednocześnie wnioskiem proszą o uwzględnienie w Programie Budowy Dróg Krajowych  na lata 2014-2023 budowę obwodnicy miasta Kowalewo Pomorskie, Strzelno,  Gniewkowo, Zławieś Wielka, Strzyżawa, Przysiek, Rozgarty, Nowe, Lubień Kujawski, Lipno, Brześć i Kruszwica.

 

 

Stanowisko

Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 z dnia 25.05.2015 roku

      w sprawie uwzględnienia w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 budowy obwodnic miejscowości Kowalewo Pomorskie, Strzelno, Gniewkowo, Zławieś Wielka, Strzyżawa, Przysiek, Rozgarty, Nowe, Lubień Kujawski, Lipno, Brześć Kujawski i Kruszwica, a także przeniesienia z listy rezerwowej na listę podstawową budowy obwodnic Sępólna Krajeńskiego i Kamienia Krajeńskiego oraz budowy łącznika obwodnicy Inowrocławia pomiędzy drogą krajowa nr 15 i 25.

     

Nawiązując do zapisów przyjętego przez Radę Ministrów uchwałą nr 230 z dnia 12 listopada 2014 roku Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego, apelujemy o uwzględnienie w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 - 2023 następujących przedsięwzięć:

 

-        budowa obwodnic miejscowości Kowalewo Pomorskie, Strzelno i Gniewkowo w ciągu drogi krajowej nr 15 relacji Trzebnica - Ostróda,

-        budowa obwodnic miejscowości Zławieś Wielka, Strzyżawa, Przysiek i Rozgarty w ciągu drogi krajowej nr 80 relacji Bydgoszcz - Toruń,

-        budowa obwodnic miejscowości Nowe i Lubień Kujawski w ciągu drogi krajowej nr 91,

-        budowa obwodnicy miejscowości Lipno w ciągu drogi krajowej nr 67 i jej połączenie z drogą krajową nr 10,

-        budowa obwodnic miejscowości Brześć Kujawski i Kruszwica w ciągu drogi krajowej nr 62,

-        budowa obwodnicy Nowej Wsi Wielkiej i Złotnik Kujawskich w ciągu drogi numer 25 relacji Bydgoszcz-Inowrocław

a także przeniesienie z listy rezerwowej na listę podstawową:

-        budowy obwodnic Sępólna Krajeńskiego i Kamienia Krajeńskiego w ciągu drogi krajowej nr 25,

-        budowy łącznika obwodnicy Inowrocławia pomiędzy drogą krajową nr 15 i 25.

 

Droga krajowa nr 15 realizuje powiązania zewnętrzne regionu z pozostałą częścią kraju na kierunku północny wschód - południowy zachód. Stanowi również drogę
o strategicznym znaczeniu dla powiązań gospodarczych, międzyregionalnych i regionalnych, a także atrakcyjny krajowy szlak na Warmię i Mazury. W ciągu tej drogi podjęte zostały już prace projektowe i przygotowawcze, zmierzające do budowy obwodnic miasta Inowrocławia i Brodnicy w województwie kujawsko-pomorskim, a także miast Nowego Miasta Lubawskiego i Lubawy w województwie warmińsko-mazurskim, stanowiące główne odcinki spowolnienia ruchu i zagrażające bezpieczeństwu zarówno ruchu, jaki i prawidłowego funkcjonowania tych miast. Uzasadniona jest zatem kontynuacja działań na rzecz kompleksowej przebudowy drogi do drogi dwujezdniowej klasy GP.

Droga krajowa nr 80 realizuje powiązania wewnętrzne regionu. W skali województwa jest ważnym elementem podstawowej sieci transportowej. Budowa obwodnic w ciągu tej drogi powinna zapewnić segregację ruchu regionalnego i lokalnego, a tym samym wpłynąć na szybkie połączenie Bydgoszczy z Toruniem.

 

Rezultatem realizacji wymienionych obwodnic będzie zmniejszenie ruchu tranzytowego w miejscowościach, polepszenie płynności ruchu oraz skrócenie czasu przejazdu, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu, zmniejszenie emisji spalin i hałasu, zmniejszenie uciążliwości transportu kołowego dla środowiska oraz mieszkańców.

 

Spełnienie naszego postulatu będzie podstawą do urealnienia zapisów wynegocjowanego i podpisanego Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego i tym samym umożliwi rozpoczęcie realizacji przedmiotowych przedsięwzięć. Pozwolą one na optymalne wykorzystanie walorów i zasobów wewnętrznych województwa ze szczególnym uwzględnieniem dużego potencjału społecznego i gospodarczego.

 

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej                    Przewodniczący Sejmiku Rozwoju

Województwa i Infrastruktury                                        Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Waldemar Przybyszewski                                                              Ryszard Bober

 

 

 

 

Bardzo dziękuję radnym naszego województwa za umieszczenie naszej obwodnicy na pierwszym miejscu. Jest ona strategiczna dla regionu i nikt nie wątpi w konieczność jej wybudowania- podkreśla Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski

Przypomnijmy, że sesję sejmikową poprzedziło wyjazdowe posiedzenie Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Województwa Kujawsko- Pomorskiego. Miało miejsce w dniu 21 maja br. w Kowalewie Pomorskim.  Jednym z tematów posiedzenia była sytuacja na krajowej 15 oraz na drogach  wojewódzkich. Radni podjęli wówczas stanowisko o potrzebie budowy obwodnicy Kowalewa. Informacja z posiedzenia komisji oraz stanowisko tutaj.

http://www.kowalewopomorskie.pl/index.php?c=article&id=447

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF