Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim

Komisja sejmikowa poparła budowę obwodnicy Kowalewa

25 maja 2015 |
Karolina Kowalska
Powiększ zdjęcie

Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego obradowała w dniu 21 maja br. w Kowalewie Pomorskim.  Jednym z tematów posiedzenia była sytuacja na krajowej 15 oraz na drogach  wojewódzkich. Przewodniczący komisji wojewódzkiej Waldemar Przybyszewski oprócz członków swojej komisji zaprosił na posiedzenie również zarządcę drogi Krajowej- Mirosława Jagodzińskiego z GDDKiA z Bydgoszczy, zarządcę drogi wojewódzkiej- Mirosława Kielnik z ZDW Bydgoszcz oraz Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie Andrzeja Grabowskiego.

Z zaproszenia burmistrza do udziału w posiedzeniu skorzystali również: Przewodniczący Rady Jerzy Orłowski, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia Jerzy Koralewski, Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Drogownictwa Jarosław Lewandowski oraz Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Michał Klafczyński. Temat drogownictwa jest istotny dla całego powiatu, bo przebiega przez nasz teren droga wojewódzka 554, dlatego w spotkaniu udział wzięli również: starosta golubsko- dobrzyński Andrzej Okruciński, wicestarosta Franciszek Gutowski i radny wojewódzki Piotr Kwiatkowski.

Temat obwodnicy Kowalewa był szeroko omawiany. Zaawansowanie prac nad dokumentacją przedstawił Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski. Zaapelował o wsparcie w pozyskaniu tej inwestycji poprzez ujęcie jej w projekcie Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023.

Z posiadanych badań wynika, że obecnie na dobę przez miasto przejeżdża ponad 20tys, pojazdów. W przyszłości będzie to: 2020r. -27tys/dobę, 2030- 34tys/dobę, a w 2040-  41tys/dobę. Wzrost natężenia ruchu spowodowany jest przez włączenie krajowej 15 do autostrady A1 poprzez węzeł w Turznie, oddanie do użytku odcinka A1 Toruń- Stryków, który jest jednocześnie obwodnicą Łodzi oraz przez dynamiczny rozwój podstrefy ekonomicznej w Kowalewie Pom. Rocznie wyjeżdża stamtąd ok. 7tys. pojazdów z towarem, drugie tyle przywozi półprodukty dla 5 fabryk tam funkcjonujących. Wg kierownictwa podstrefy jest to ok. 15tys. pojazdów rocznie.  Obecne zatrudnienie to 1300 pracowników, którzy w większości dojeżdżają spoza gminy Kowalewo Pom. własnym transportem. Brak obwodnicy to poważne utrudnienie dla samych kierowców. Kowalewo Pomorskie jest jedynym miastem w Polsce, gdzie w centrum na odcinku 1 kilometra, są cztery zakręty pod kątem prostym. Samorząd gminy z własnych środków wydał już kwotę ponad pół miliona złotych na przygotowanie dokumentacji- Studium Techniczno- Ekonomiczno- Środowiskowego. Czas działa na naszą niekorzyść, bo musi być ono na bieżąco aktualizowane, co wiązać się będzie z dodatkowymi kosztami- informował burmistrza Andrzej Grabowski. - Mamy poparcie dla tej inwestycji wielu środowisk. Bardzo dziękuję radnym wojewódzkim, że również widzą potrzebę jej wybudowania. Obwodnica została ujęta w Kontrakcie Terytorialnym naszego województwa, teraz jako nieliczna przeszła do dalszego procedowania przy ministerialnym Programie Budowy Dróg.

Adam Wincek z Kuj. Pom. Biura Planowania Przestrzennego uzupełnił, że obwodnica Kowalewa na mapach jako planowana pojawiła się już w planie zagospodarowania przestrzennego województwa toruńskiego w 1976r. Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Mirosław Jagodziński podkreślał bardzo dobrą współpracę z samorządem Kowalewa, dzięki czemu powstały ciągi ścieżek pieszo- rowerowych, przebudowano skrzyżowania, wybudowano zatoczki. Również popiera starania gminy o obwodnicę. Do apelu o poparcie naszych starań przyłączyli się radni jak i przedstawiciele starostwa powiatowego.

Radni jednogłośnie podjęli stanowisko popierające wybudowanie obwodnicy (w załączeniu ), które zostanie przedstawione pod obrady najbliższej sesji sejmikowej.

Równie ważna dla naszej gminy, jak droga krajowa, jest również droga wojewódzka od Chełmży, przez Kowalewo do Golubia, a nawet Zbójna. Wg dyrektora Kielnika, który zarządza drogami podległymi pod marszałka od 2010r. do teraz wzrosło natężenie ruchu na tej drodze o ponad 100%. Obecnie powstaje Plan Spójności Komunikacyjnej Dróg na całe 1700km. dróg wojewódzkich. Po analizie wynika, że 755km. musi być zmodernizowanych. W tej liczbie ujęto do modernizacji 50km odcinka droga nr 554. Będzie to kapitalna przebudowa. Powstanie nowa droga w starym ciągu. Zadanie będzie etapowane w odcinkach po 10km.

W dyskusji radni wnioskowali, aby odcinek Kowalewo- Golub był pierwszym etapem do przebudowy. Zaapelowano o powrót do sprawdzonego programu DIS czyli Drogowej Inicjatywy Samorządowej.

W dalszej części posiedzenia komisji gości mieli życzenia zwiedzenia również kowalewskiej pływalni oraz podstrefy ekonomicznej. Dokonali również wizji lokalnej obserwując natężenie ruchu na wysokości skrzyżowania drogi krajowej z wojewódzką we Frydrychowie.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie