Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim

Będziemy e-aktywni

2 listopada 2018 |
Karolina Kowalska
Powiększ zdjęcie

Samorząd gminy Kowalewo Pomorskie uczestniczy w projekcie partnerskim „E-Aktywni mieszkańcy województwa kujawsko- pomorskiego i łódzkiego”. W ramach współpracy realizuje projekt pt. „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Kowalewo Pomorskie” .

Wniosek przeszedł pozytywna weryfikację i przyznano na jego realizację 84 tys. zł. Jest to 100% zwrot kosztów kwalifikowanych projektu.

Projekt ma na celu podniesienie kompetencji cyfrowej uczestników poprzez szkolenia dla 150 osób w 7 modułach tematycznych. Uczestnicy będą uczyć się podstaw korzystania z internetu, a w szczególności z platformy e-Usługi. Uczestnicy podzieleni będą pod kątem wieku i umiejętności. Nie zapomniano również o osobach niepełnosprawnych.

Ze środków zakupiony zostanie również sprzęt komputerowy.

Logo programu