Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim

Licencja PAD CMS

Niniejsza strona korzysta z systemu PAD CMS, który został opracowany w ramach projektu
Polska Akademia Dostępności
realizowanego przez Fundację Widzialni i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Licencja Creative Commons - CC-BY-SA
PAD CMS jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe z wyłączeniem opublikowanych treści.