Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie Miasta Kowalewo Pomorskie – na dzienny dom pobytu

21 grudnia 2018 |
Małgorzata Dębińska
Powiększ zdjęcie

Gmina Kowalewo Pomorskie – oczekuje na podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie Miasta Kowalewo Pomorskie – na dzienny dom pobytu"

– złożonego w ramach ogłoszonego konkursu z Działania 6.4. Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT, Poddziałania 6.4.1. Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu Gmina Kowalewo Pomorskie otrzyma dofinansowanie w wysokości 69,93% kosztów kwalifikowanych.

Logo programu

Wyłoniony został wykonawca robót – INSTALBUD Piotr Kowalewski z Włocławka – z którym w dniu 17 grudnia 2018 r. podpisano umowę na realizację zadania. Roboty zostaną wykonane na kwotę 2 613 457,32 zł. Termin wykonania zadania ustalono do dnia 31 sierpnia 2019 r. Podpisana została także umowa na kompleksowy nadzór inwestorski, która realizowana będzie przez Zakład Projektowania i Nadzoru EFEKT – BUD Antoni Cieśla z Bydgoszczy.

W ramach projektu przewiduje się rozbiórkę części budynku, która nie podlega ochronie konserwatorskiej, rozbiórkę dachu, stropu, ścianek działowych i instalacji wewnętrznych. Odnowione zostanie istniejące wejście od strony ulicy Św. Mikołaja a dodatkowo wykonane zostanie wyjście na teren parku z drugiej strony budynku. Na parterze dziennego domu pomocy zostaną wykonane następujące pomieszczenia:

• kuchnia
• sala spotkań
• szatnia
• sala komputerowa
• pomieszczenie edukacyjne
• węzeł sanitarny wraz z toaletą dla osób niepełnosprawnych

Na poziomie poddasza znajdować się będą:

• sala rehabilitacji
• kotłownia gazowa
• pomieszczenie terapii indywidualnej
• sekretariat
• pokój kierownika
• węzeł sanitarny

Wykonana zostanie wewnętrzna instalacja wodno – kanalizacyjna i p. pożarowa, instalacja gazowa, instalacja centralnego ogrzewania, instalacja elektryczna, odgromowa oraz przyłącze wodociągowe.

W ramach projektu nie przewiduje się wprowadzenia bardzo istotnych zmian w dotychczasowym zagospodarowanie terenu. Modernizacja terenu polegać będzie przede wszystkim na uporządkowaniu dotychczasowego zagospodarowania poprzez wykonanie trawników dywanowych. Projekt zakłada wykonanie stanowisk postojowych dla samochodów osobowych z nowymi nawierzchniami utwardzonymi i placem dla urządzeń rekreacyjnych.

Dodatkowo wykonane zostaną chodniki w parku, wiata na pojemniki na śmieci oraz wiata grillowa z drewna. Otoczenie budynku oraz dostęp do niego zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, w budynku zamontowana zostanie platforma dla osób niepełnosprawnych.
W ramach projektu, na które Gmina Kowalewo Pomorskie otrzyma dofinansowanie, planowany jest zakup wyposażenia do pomieszczeń dziennego domu pobytu, m.in. zestawy komputerowe, meble, sprzęt rehabilitacyjny, sprzęt multimedialny, sprzęt grający.

Ponadto, przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, złożony został wniosek o dofinansowanie projektu „Samotności mówię – NIE", trwa ocena wniosku. Projekt będzie realizowany po zaadaptowaniu infrastruktury.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF