Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim

Podatek od środków transportowych

9 stycznia 2019 |
Justyna Putz
Powiększ zdjęcie

Stosownie do treści art. 9 ust 1 i art. 9 ust. 6 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, podmioty, na których ciąży obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych od początku danego roku podatkowego mają obowiązek w terminie do 15 lutego tegoż roku złożyć właściwemu organowi podatkowemu deklarację na podatek od środków transportowych,

sporządzony na formularzu wg określonego wzoru.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportu są:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. od dnia 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe wzory deklaracji na podatek od środków transportowych (DT-1) oraz załącznik do deklaracji DT-1 (DT-1/A).

Obowiązujące formularze zostały zamieszczone w kartach usług – referat finansowy - FN 19- podatek od środków transportowych – zgłoszenie obowiązku podatkowego: F-FN-19-1, F-FN-19-2.