Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka „Za życiem”

25 marca 2020 |
Kamila Gajewska

1. Podstawa prawna

2. Jednorazowe świadczenie przysługuje:

Jednorazowe świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

3. Jednorazowe świadczenie nie przysługuje jeżeli:

4. Wysokość świadczeń oraz kryterium dochodowe: Jednorazowe świadczenie przysługuje w wysokości 4000 zł bez względu na dochód rodziny.

5. Wniosek, wymagane dokumenty, termin składania wniosku oraz miejsce składania wniosku:

Osoby ubiegające się o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu składają wniosek, do którego załączają następujące dokumenty:

* Wymóg dostarczenia zaświadczenia lekarskiego/zaświadczenia wystawionego przez położną nie dotyczy osób będących opiekunami prawnymi lub opiekunami faktycznymi dziecka, a także osób, które przysposobiły dziecko.

Wniosek do pobrania: https://www.gov.pl/web/rodzina/ix-jednorazowe-swiadczenie-z-tytulu-urodzenia-sie-dziecka-u-ktorego-zdiagnozowano111

Pliki do pobrania