Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim

Komunikaty "wodno-kanalizacyjne"

22 stycznia 2018 |
Wiesław Chmielewicz

1) Stawki za wodę i ścieki:

 2) Badania wody:

 3) Inne dokumenty: