Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim

Komunikaty "wodno-kanalizacyjne"

1) Stawki za wodę i ścieki

2) Badania wody:

3) Inne dokumenty:

Artykuły

Przejdź do - Wykaz firm posiadających zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Wykaz firm posiadających zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

22 września 2023 |
Magdalena Radko

Wykaz firm posiadających zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie

Przejdź do - Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Gminnej Spółki Wodnej w Kowalewie Pomorskim

Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Gminnej Spółki Wodnej w Kowalewie Pomorskim

6 marca 2023 |
Magdalena Radko

W dniu 24.02.2023 roku odbyło się coroczne Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Gminnej Spółki Wodnej w Kowalewie Pomorskim. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście:

Przejdź do - Plan kontroli w zakresie postępowania z nieczystościami ciekłymi

Plan kontroli w zakresie postępowania z nieczystościami ciekłymi

25 stycznia 2023 |
Magdalena Radko

W dniu 20 stycznia 2023 r. wydane zostało zarządzenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie w sprawie planu kontroli dotyczącego realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie w zakresie postępowania z nieczystościami ciekłymi

Przejdź do -  WNIOSKI O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ

WNIOSKI O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ

2 stycznia 2023 |
Magdalena Radko

Informujemy, że od 1 stycznia 2023 roku wnioski o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej należy składać do eksploatatora sieci wod-kan, tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kowalewie Pomorskim z siedzibą przy ul. Brodnickiej 1, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00.

Przejdź do - IDZIE ZIMA…ZABEZPIECZ INSTALACJĘ WOD.-KAN.  PRZED MROZEM

IDZIE ZIMA…ZABEZPIECZ INSTALACJĘ WOD.-KAN. PRZED MROZEM

2 grudnia 2022 |
Magdalena Radko

Przypominamy, że zbliżająca się zima i niskie temperatury są niebezpieczne dla instalacji oraz urządzeń wodno- kanalizacyjnych! Najbardziej wrażliwymi miejscami na zamrożenie są wodomierze, które często znajdują się w nieogrzewanych piwnicach, pomieszczeniach gospodarczych, klatkach schodowych, garażach lub studzienkach.

Przejdź do - EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY KOWALEWO POMORSKIM

EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY KOWALEWO POMORSKIM

19 lipca 2022 |
Magdalena Radko

Właściciele nieruchomości na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie posiadający zbiorniki bezodpływowe (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków zobligowani są wypełnić druk zgłoszenia i dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim.

Przejdź do - Zgłaszanie awarii sieci wod.-kan.

Zgłaszanie awarii sieci wod.-kan.

6 lipca 2022 |
Magdalena Radko

Informuję, że w przypadku zgłaszania awarii sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, należy kontaktować się pod numer 56 684-01-15 w godzinach pracy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kowalewie Pomorskim, tj. od pon. do pt. w godz. 7.00-15.00.

Przejdź do - Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę i za odprowadzone ścieki

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę i za odprowadzone ścieki

16 lutego 2022 |
Magdalena Radko

W związku z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku znak GD.RZT.70.386.2021/D.DW z dnia 20.01.2022 roku zatwierdzającą ceny i stawki opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Przedsiębiorstwa wodociągowo- kanalizacyjnego- Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kowalewie Pomorskim na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie na okres 18 miesięcy, poniżej przedstawiamy stawki opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

Przejdź do - Obowiązek posiadania umów na wywóz nieczystości ciekłych

Obowiązek posiadania umów na wywóz nieczystości ciekłych

11 stycznia 2022 |
Magdalena Radko

Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie informuje mieszkańców Gminy, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2, 3a i 3b ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2021, poz. 888 t.j.) oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie, przyjętym Uchwałą nr XI/93/2019 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 października 2019 roku (Dz. U. Woj. Kuj.-Pom. 2019, poz. 5714), właściciele nieruchomości zobowiązani są do:

Przejdź do - Uchwała Nr XXXVI/297/21 w sprawie ustalenia wysokości dopłat do taryf dla odbiorców usług kanalizacyjnych
Przejdź do - Uchwała nr XXXV/296/21 w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie
Przejdź do - Stawki taryf za wodę i ścieki

Stawki taryf za wodę i ścieki

15 czerwca 2020 |
Małgorzata Wegner

Informujemy, że z dniem 13 czerwca 2020 r., w związku z zatwierdzonymi w 2018 r. przez Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gdańsku taryfami za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie, nastąpi podwyżka cen za w/wym. usługi.

Przejdź do - Oszczędzaj wodę!

Oszczędzaj wodę!

28 kwietnia 2020 |
Wiesław Chmielewicz

W związku z utrzymującą się suszą oraz niekorzystnymi prognozami pogody, zwracamy się z prośbą do mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej o racjonalne korzystanie z wody.