Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim

Zarządzanie kryzysowe

2 lutego 2018 |

Artykuły

Przejdź do - Obowiązek zapewnienia bezpiecznego użytkowania

Obowiązek zapewnienia bezpiecznego użytkowania

22 lutego 2023 |
Izabela Wasilewska

W związku z coraz częściej obserwowanymi niebezpiecznymi zjawiskami atmosferycznymi na terenie całej Polski przypominam, iż zgodnie z przepisami art. 61 pkt 2 Prawa budowlanego (T.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) obowiązkiem właściciela bądź zarządcy obiektu budowlanego jest zapewnienie, dochowując należytej staranności, bezpiecznego użytkowania obiektu

Przejdź do - ZGROMADZENIA PUBLICZNE

ZGROMADZENIA PUBLICZNE

4 stycznia 2023 |
Izabela Wasilewska

1. DEFINICJE

Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych.

Przejdź do - ZAGROŻENIA W OKRESIE ZIMOWYM

ZAGROŻENIA W OKRESIE ZIMOWYM

25 listopada 2022 |
Izabela Wasilewska

Okres zimowy niesie ze sobą wiele zagrożeń związanych z niskimi temperaturami, zaspami śnieżnymi, oblodzonymi drogami, a także zamarzniętymi akwenami. Długotrwałe, intensywne opady śniegu mogą paraliżować całe regiony.

Przejdź do - Profilaktyka jodowa

Profilaktyka jodowa

4 listopada 2022 |
Izabela Wasilewska

W dniu 4 października br. do Gminnego Magazynu Obrony Cywilnej zostały dostarczone tabletki jodku potasu. Podejmowane obecnie działania to standardowa procedura przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego.

Przejdź do - Alarmowanie i ostrzeganie

Alarmowanie i ostrzeganie

20 września 2022 |
Izabela Wasilewska

Sygnały alarmowe i ostrzegawcze przekazywane są przez syreny alarmowe oraz środki masowego przekazu – radio i telewizję. W gminie Kowalewo Pomorskie wykorzystywany jest również system informowania mieszkańców za pośrednictwem wiadomości tekstowych (SMS).