Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim

Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Marianach

27 lutego 2018 |
Małgorzata Dębińska

Logo programu

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Powoli dobiega końca realizacja operacji pn. Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Marianach mająca na celu podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych i rekreacyjnych poprzez przebudowę i rozbudowę ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w Marianach, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość realizacji operacji wynosi 380.934,67 zł, w tym ze środków EFRROW 209.473,00 zł. Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD „Dolina Drwęcy".

W ramach projektu zaplanowano: dobudowę sali świetlicy od strony południowej wraz z nowym dojściem, tarasem i dodatkowym wejściem od strony wschodniej oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych, wymianę instalacji elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie izolacji cieplnej, ścian, stropodachu i podłóg na gruncie, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, wykonanie izolacji termicznych i dźwiękochłonnych, wymianę podłóg i posadzek, wykonanie obróbek blacharskich i innych robót towarzyszących.

Artykuły związane z projektem:

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie