Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim

Konsultacje społeczne

Artykuły

Przejdź do - Raport z konsultacji społecznych - dot. projektu pn. „Planowanie z mieszkańcami – Kowalewo Pomorskie”

Raport z konsultacji społecznych - dot. projektu pn. „Planowanie z mieszkańcami – Kowalewo Pomorskie”

29 września 2021 |
Monika Lewandowska

Raport z konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kowalewo Pomorskie dotyczących Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kowalewo Pomorskie w ramach projektu pn. „Planowanie z mieszkańcami – Kowalewo Pomorskie"

Przejdź do - Konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy Kowalewo Pomorskie dotyczące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kowalewo Pomorskie w ramach projektu pn. „Planowanie z mieszkańcami – Kowalewo Pomorskie”

Konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy Kowalewo Pomorskie dotyczące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kowalewo Pomorskie w ramach projektu pn. „Planowanie z mieszkańcami – Kowalewo Pomorskie”

26 sierpnia 2021 |
Monika Lewandowska

Szanowni Państwo,

Przypominamy o trwających konsultacjach społecznych, których celem jest zebranie opinii, uwag i wniosków mieszkańców miasta i gminy Kowalewo Pomorskie na temat określenia kierunków rozwoju gminy, które zostaną wskazane w Studium.

Przejdź do - Konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy Kowalewo Pomorskie dotyczące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kowalewo Pomorskie w ramach projektu pn. „Planowanie z mieszkańcami – Kowalewo Pomorskie”

Konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy Kowalewo Pomorskie dotyczące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kowalewo Pomorskie w ramach projektu pn. „Planowanie z mieszkańcami – Kowalewo Pomorskie”

11 sierpnia 2021 |
Monika Lewandowska

Szanowni Państwo,

Zapraszam do udziału w konsultacjach społecznych, których celem jest zebranie opinii, uwag i wniosków mieszkańców miasta i gminy Kowalewo Pomorskie na temat określenia kierunków rozwoju gminy, które zostaną wskazane w Studium.

Przejdź do - Projekt „Planowanie z mieszkańcami”

Projekt „Planowanie z mieszkańcami”

2 sierpnia 2021 |
Małgorzata Dębińska

Gmina Kowalewo Pomorskie uchwałą Rady Miejskiej Nr VII/59/19 z dnia 30 maja 2019 r. przystąpiła do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kowalewo Pomorskie. W ramach projektu „Planowanie z mieszkańcami" projekt opracowanego dokumentu poddany zostanie konsultacjom.

Przejdź do - Konsultacje społeczne w zakresie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kowalewo Pomorskie w roku szkolnym 2021/2022 do zwrotu kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych
Przejdź do - Konsultacje społeczne odnoszące się do projektu uchwały w sprawie likwidacji filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kowalewie Pomorskim zlokalizowanych w Wielkiej Łące i Pluskowęsach oraz zmian w statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
Przejdź do - Raport z konsultacji społecznych - „Planowanie z mieszkańcami"

Raport z konsultacji społecznych - „Planowanie z mieszkańcami"

28 października 2020 |
Monika Lewandowska

W związku z przestąpieniem przez Gminę Kowalewo Pomorskie do projektu „Planowanie z mieszkańcami" Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zaprosił mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dot. zagospodarowania przestrzennego Gminy Kowalewo Pomorskie.

Przejdź do - Konsultacje społeczne w zakresie projektu uchwały w sprawie nadania statutu MGOPS w Kowalewie Pomorskim oraz statutu Świetlicy Socjoterapeutycznej w Kowalewie Pomorskim
Przejdź do - Konsultacje społeczne - „Planowanie z mieszkańcami"

Konsultacje społeczne - „Planowanie z mieszkańcami"

30 września 2020 |
Monika Lewandowska

W ramach programu „Planowanie z mieszkańcami" w Gminie Kowalewo Pomorskie konsultacjom społecznym poddany będzie projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kowalewo Pomorskie.

Przejdź do - Konsultacje społeczne w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy..."
Przejdź do - Protokół z konsultacji projektu „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020..."
Przejdź do - Konsultacje społeczne w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy..."
Przejdź do - Konsultacje społeczne dot. przeznaczenia "budynku po przedszkolu"
Przejdź do - Konsultacje społeczne dotyczących projektu zmiany statutów sołectw i samorządów osiedlowych
Przejdź do - Protokół z przebiegu konsultacji społecznych
Przejdź do - Konsultacje z mieszkańcami samorządu osiedlowego Osiedle Brodnickie dotyczących projektu zmiany statutu osiedla
Przejdź do - Protokół z dnia 22 stycznia 2018 r. z przebiegu konsultacji społecznych