Organizacje pozarządowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - EtnoPolska 2021. NABÓR WNIOSKÓW!

EtnoPolska 2021. NABÓR WNIOSKÓW!

24 grudnia 2020 |
Ewa Bąk

Szanowni Państwo,
trwa nabór wniosków w konkursie  wniosków o dofinansowanie w ramach programu EtnoPolska 2021 ogłoszony przez Narodowe Centrum Kultury dla organizacji pozarządowych. Z pozyskanych środków można dofinansować zadania wzmacniające tożsamość kulturową i uczestnictwo w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym.

Przejdź do - Pożyczka płynnościowa Anty-Covid

Pożyczka płynnościowa Anty-Covid

24 grudnia 2020 |
Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.

Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o., jako spółka Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, od lat wspiera i promuje aktywność podmiotów gospodarczych w województwie kujawsko-pomorskim. Obecnie KPFR oferuje przedsiębiorcom pomoc w postaci trzech pożyczek: płynnościowej anty COVID-19, na rozwój z premią oraz inwestycyjnej z premią.

Przejdź do - Wdzięczni Bohaterom – Świąteczne Wsparcie dla Kombatantów

Wdzięczni Bohaterom – Świąteczne Wsparcie dla Kombatantów

5 października 2020 |
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Ministerstwo Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert pod hasłem „WDZIĘCZNI BOHATEROM – ŚWIĄTECZNE WSPARCIE DLA KOMBATANTÓW".

Przejdź do - Przypomnienie sprawozdania OPP za 2019 rok

Przypomnienie sprawozdania OPP za 2019 rok

9 września 2020 |
Katarzyna Szczutowska

W imieniu Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ponownie przypominamy o obowiązku zamieszczenia przez organizację pożytku publicznego zatwierdzonego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania merytorycznego z działalności za CAŁY 2019 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.

Przejdź do - Zapraszamy do udziału w Regionalnym Konkursie Grantowym „Równać Szanse”!

Zapraszamy do udziału w Regionalnym Konkursie Grantowym „Równać Szanse”!

7 września 2020 |
Katarzyna Szczutowska

Czym jest RKG?

To konkurs dla lokalnych organizacji pozarządowych, gminnych domów kultury i bibliotek oraz nieformalnych grup dorosłych (które chcą założyć organizację pozarządową), z małych miejscowości do 20 000 mieszkańców.

Przejdź do - Zapraszamy na webinarium na temat wsparcia dla organizacji pozarządowych

Zapraszamy na webinarium na temat wsparcia dla organizacji pozarządowych

17 sierpnia 2020 |
Katarzyna Szczutowska

Data
20.08.2020 r. godz. 11.00-12.00

Uczestnicy
Webinarium skierowane jest do organizacji pozarządowych

Przejdź do - Protokół z przebiegu konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy..."

Protokół z przebiegu konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy..."

7 sierpnia 2020 |
Katarzyna Szczutowska

Protokół z dnia 06.08.2020 r. z przebiegu konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy gminy Kowalewo Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021".

Przejdź do - Konsultacje społeczne w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy..."
Przejdź do - Niskooprocentowane pożyczki dla organizacji pozarządowych w ramach Tarczy 4.0

Niskooprocentowane pożyczki dla organizacji pozarządowych w ramach Tarczy 4.0

17 lipca 2020 |
Katarzyna Szczutowska

Poniżej zamieszczono informację nt. nowego narzędzia wsparcia dla NGO dostępnego w ramach tzw. Tarczy 4.0.

Nowe usługi realizowane w ramach tarczy to:

Przejdź do - Wsparcie dla organizacji pozarządowych

Wsparcie dla organizacji pozarządowych

13 lipca 2020 |
Katarzyna Szczutowska

Istnieje możliwość uzyskania pożyczek dla organizacji pozarządowych w ramach ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. (Dz.U. 2020 poz. 568, zmiana Dz. U z 2020 r. poz. 1086).

Przejdź do - „Koalicje dla Niepodległej" – #wiktoria 1920

„Koalicje dla Niepodległej" – #wiktoria 1920

19 czerwca 2020 |
Katarzyna Szczutowska

Szanowni Państwo,

Biuro Programu „Niepodległa" zaprasza do składania wniosków o dotacje z programu „Koalicje dla Niepodległej" – #wiktoria 1920 (Priorytet 2, Schemat 2A). O środki mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe.

Przejdź do - Webinarium nt. Dotacje na miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym

Webinarium nt. Dotacje na miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym

9 czerwca 2020 |
Katarzyna Szczutowska

Myślisz o utworzeniu stabilnego miejsca pracy w nowo powstałym lub istniejącym przedsiębiorstwie społecznym (PS), czyli np. w organizacji pozarządowej, spółce non profit, spółdzielni socjalnej?

Przejdź do - Sprawozdanie organizacji pożytku publicznego

Sprawozdanie organizacji pożytku publicznego

1 czerwca 2020 |
Katarzyna Szczutowska

Szanowni Państwo!

W imieniu Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego przypominamy o obowiązku zamieszczenia przez organizację pożytku publicznego zatwierdzonego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania merytorycznego z działalności za CAŁY 2019 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.

Przejdź do - Mikrogranty dla organizacji pozarządowych

Mikrogranty dla organizacji pozarządowych

27 maja 2020 |
Katarzyna Szczutowska

Dzień dobry,

Ogłosiliśmy nabór na mikrogranty dla organizacji pozarządowych, grup nieformalnych zainteresowanych rozwijaniem działalności odpłatnej lub gospodarczej.

Nabór trwa do 19.06.2020 r.

Przejdź do - Informacje odnośnie ES w kontekście koronawirusa

Informacje odnośnie ES w kontekście koronawirusa

24 kwietnia 2020 |
Katarzyna Szczutowska

Szanowni Państwo, przesyłam najnowsze zestawienie ważnych informacji dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem podmiotów ekonomii społecznej w Państwa powiecie w kontekście epidemii koronawirusa

Przejdź do -  Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu
Przejdź do - Spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania

Spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania

4 lutego 2020 |
Katarzyna Szczutowska

W dniu 28.01.2020 r. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury im. Wł. St. Reymonta w Kowalewie Pomorskim z inicjatywy Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania grantów, które poprowadził p. Ryszard Konopka - przedstawicielStowarzyszenia Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „TŁOK" z siedzibą w Toruniu. 

Przejdź do - Konsultacje społeczne dot. zwrotu kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych
Przejdź do - Nabór na członków komisji konkursowych oceniających oferty w otwartych konkursach ofert na rok 2020

Nabór na członków komisji konkursowych oceniających oferty w otwartych konkursach ofert na rok 2020

8 stycznia 2020 |
Katarzyna Szczutowska

W związku z ogłoszeniem przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego otwartych konkursów ofert na zadania publiczne realizowane w 2020 roku zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisjach konkursowych oceniających oferty w otwartych konkursach ofert ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przejdź do - Informacje dot. otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta i gminy Kowalewo Pomorskie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2020
Przejdź do - Konsultacje w zakresie projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020
Przejdź do - Wyjazd Studyjny na Kujawy

Wyjazd Studyjny na Kujawy

9 września 2019 |
LGD „Dolina Drwęcy”

Stowarzyszenie LGD "Dolina Drwęcy"

zaprasza na Wizytę Studyjną na Kujawy

27-28 wrzesień 2019r.

Przejdź do - Bezpłatne wizyty zagraniczne

Bezpłatne wizyty zagraniczne

27 lipca 2019 |
Katarzyna Szczutowska

Bezpłatne wizyty zagraniczne dla przedstawicieli JST,
organizacji pozarządowych oraz organizacji pracodawców
i związków zawodowych

Przejdź do - PROJEKT „GraduatON”

PROJEKT „GraduatON”

17 lipca 2019 |
Katarzyna Szczutowska

Celem głównym Projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością posiadających wykształcenie wyższe i/lub będących na ostatnim roku studiów, poprzez zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery oraz wprowadzenie ich na rynek pracy.

Przejdź do - Informacja o działalności Stowarzyszenia Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Informacja o działalności Stowarzyszenia Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

27 maja 2019 |
Katarzyna Szczutowska

Działasz w organizacji pozarządowej i zmagasz się z jakimś problemem?
Masz pytania odnośnie funkcjonowania stowarzyszeń i fundacji?
Skorzystaj z bezpłatnych szkoleń i wsparcia doradców z Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK.

Przejdź do - EtnoPolska 2019 – nabór wniosków

EtnoPolska 2019 – nabór wniosków

16 kwietnia 2019 |
Katarzyna Szczutowska

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu EtnoPolska 2019. Program ten zakłada przyznawanie dotacji na zadania wzmacniające tożsamość kulturową i uczestnictwo w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym.

Przejdź do - „INICJUJ Z FIO na start” - granty dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, samopomocowych z województwa kujawsko – pomorskiego

„INICJUJ Z FIO na start” - granty dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, samopomocowych z województwa kujawsko – pomorskiego

21 lutego 2019 |
Katarzyna Szczutowska

W dniu 18.02.2019 r. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury im. Wł. St. Reymonta w Kowalewie Pomorskim odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania grantów,

Przejdź do - Przekaż 1% podatku

Przekaż 1% podatku

14 lutego 2019 |
Jolanta Jakubiak

Szanowni Państwo,

4 października 2018 r. Sejm przyjął rządowy projekt ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z nowym prawem nie trzeba będzie składać wniosku o rozliczenie PIT przez fiskusa - jak to jest obecnie, ani przesyłać wypełnionych osobiście deklaracji PIT przez internet albo składać w urzędzie.