Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim

Rolnictwo

Artykuły

Przejdź do - Od 1 stycznia 2022 r. zmieniły się zasady regulowania składek KRUS przez rolników, płatników podatku VAT

Od 1 stycznia 2022 r. zmieniły się zasady regulowania składek KRUS przez rolników, płatników podatku VAT

11 stycznia 2022 |
Natalia Maleszewska

Od 1 stycznia 2022 r. udostępnione zostały specjalne rachunki bankowe, po dwa dla każdego Oddziału Regionalnego KRUS, jeden dla wpłat na ubezpieczenie społeczne rolników, drugi dla wpłat na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z tabelą poniżej.

Przejdź do - Zmieniają się zasady ustalania zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne

Zmieniają się zasady ustalania zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne

3 stycznia 2022 |

Od dnia 1 stycznia 2022 r. zmieniają się zasady ustalania zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych oraz rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

Przejdź do - Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2022 r.

Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2022 r.

3 stycznia 2022 |
Natalia Maleszewska

Kasa informuje, że Uchwałą Nr 11 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 8 grudnia 2021 r. została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2022 r. (M.P. z 2021 r., poz.1158).

Przejdź do - Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS z tytułu opieki nad dzieckiem od dnia 20 grudnia 2021 r.

Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS z tytułu opieki nad dzieckiem od dnia 20 grudnia 2021 r.

21 grudnia 2021 |
Natalia Maleszewska

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 20 grudnia 2021 r. przywrócony został zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego rolnika/domownika.

Przejdź do - Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 01 grudnia 2021 r.

Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 01 grudnia 2021 r.

1 grudnia 2021 |
Natalia Maleszewska

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 01 grudnia 2021 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.

Przejdź do - Rolniku, jeżeli jesteś płatnikiem podatku  od towarów i usług (VAT), to od dnia 1 stycznia 2022 r. zmieniają się zasady regulowania składek KRUS

Rolniku, jeżeli jesteś płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), to od dnia 1 stycznia 2022 r. zmieniają się zasady regulowania składek KRUS

8 listopada 2021 |
Natalia Maleszewska

Od 1 stycznia 2022 r. udostępnione zostaną specjalne rachunki bankowe, po dwa dla każdego Oddziału Regionalnego KRUS, jeden dla wpłat na ubezpieczenie społeczne rolników, drugi dla wpłat na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z tabelą poniżej.

Przejdź do - „Czternasta emerytura”  dla emerytów i rencistów KRUS

„Czternasta emerytura” dla emerytów i rencistów KRUS

12 października 2021 |
Natalia Maleszewska

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozpoczęła przygotowania do wypłaty kolejnych w 2021 r. dodatkowych rocznych świadczeń pieniężnych dla emerytów i rencistów.

Przejdź do - Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 września 2021 r.

Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 września 2021 r.

3 września 2021 |
Natalia Maleszewska

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 września 2021 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.

Przejdź do - Planując zakup urządzenia ze wsparciem ARiMR upewnij się czy można otrzymać na nie dofinansowanie

Planując zakup urządzenia ze wsparciem ARiMR upewnij się czy można otrzymać na nie dofinansowanie

11 sierpnia 2021 |
ARiMR

Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa docierają informacje o tym, że rolnicy zachęcani są do zakupu urządzeń konkretnej firmy uzdatniających wodę. W informacji tej podane jest m.in., że połowę kosztów tego urządzenia refunduje ARiMR. W tym przypadku – jak wynika z treści informacji – chodzi najprawdopodobniej o pomoc na "Modernizację gospodarstw rolnych", która finansowana jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przejdź do - Rekrutacja do projektu pn. „Europejska Akademia Młodych Liderów Wsi”

Rekrutacja do projektu pn. „Europejska Akademia Młodych Liderów Wsi”

10 sierpnia 2021 |
Edyta Jasińska

W dniach 26 lipca 2021 r. – 17 sierpnia 2021 r. odbywa się rekrutacja do projektu pn. „Europejska Akademia Młodych Liderów Wsi” realizowanego przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Fundacja Kuźnica im. Hugona Kołłątaja we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Projekt został objęty patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przejdź do - Dożynki Gminno - Parafialne w Mlewie

Dożynki Gminno - Parafialne w Mlewie

10 sierpnia 2021 |
Paulina Wilamowska

Dożynki Gminno - Parafialne

21 sierpnia 2021

Mlewo

Przejdź do - STOP przekroczeniom najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin w żywności

STOP przekroczeniom najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin w żywności

23 lipca 2021 |
Natalia Maleszewska

Zgodnie z prośbą KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO zamieszczamy informację dot. tematyki stosowania  dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin w żywności.

Przejdź do - Porozumienie między ZUS a Pocztą Polską oraz KRUS  w ramach wsparcia obsługi wniosków o świadczenie 300+

Porozumienie między ZUS a Pocztą Polską oraz KRUS w ramach wsparcia obsługi wniosków o świadczenie 300+

2 lipca 2021 |
Natalia Maleszewska

Prezesi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Poczty Polskiej oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podpisali listy intencyjne, dzięki którym w wybranych placówkach Poczty oraz KRUS możliwe będzie uzyskanie pomocy w złożeniu drogą elektroniczną wniosku o tzw. świadczenie 300+ w ramach programu „Dobry Start". Zainteresowanym pomagać będą pracownicy ZUS.

Przejdź do - eZaświadczenie na portalu eKRUS

eZaświadczenie na portalu eKRUS

2 lipca 2021 |
Natalia Maleszewska

Od 1 lipca 2021 r. na koncie użytkownika w portalu eKRUS, w sekcji eDOKUMENTY, istnieje możliwość wygenerowania elektronicznych zaświadczeń (eZaświadczeń):

Przejdź do - KPODR - szkolenia online

KPODR - szkolenia online

24 czerwca 2021 |
Natalia Maleszewska

Kujawsko - Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zaprasza na szkolenia online

Przejdź do - KRUS zaprasza do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Rolnik Liderem Bezpieczeństwa”

KRUS zaprasza do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Rolnik Liderem Bezpieczeństwa”

23 czerwca 2021 |
Natalia Maleszewska

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza młodzież w wieku od 15 do 23 lat do udziału w konkursie filmowym „Moja Wizja Zero – Rolnik Liderem Bezpieczeństwa". Honorowy Patronat nad konkursem w roku Jubileuszu 30-lecia funkcjonowania KRUS sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda.

Przejdź do - List Prezes KRUS do Dzieci

List Prezes KRUS do Dzieci

14 czerwca 2021 |
Natalia Maleszewska

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy list Prezes KRUS do Dzieci.

Przejdź do - Świadczenie wyrównawcze dla działacza opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowanej z powodów politycznych

Świadczenie wyrównawcze dla działacza opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowanej z powodów politycznych

8 czerwca 2021 |
Natalia Maleszewska

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 30 maja 2021 r. o świadczenie wyrównawcze mogą występować osoby posiadające status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, które otrzymują z KRUS renty rodzinne.

Przejdź do - Informacja o wysokości rocznej kwoty granicznej podatku dochodowego za 2021 r.

Informacja o wysokości rocznej kwoty granicznej podatku dochodowego za 2021 r.

1 czerwca 2021 |
Natalia Maleszewska

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie informuje, że zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 maja 2021 r. (M.P z 2021 r. poz. 472) roczna kwota graniczna należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za 2021 rok wynosi 3604 zł.

Przejdź do - Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych  od dnia 1 czerwca 2021 r.

Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 czerwca 2021 r.

1 czerwca 2021 |
Natalia Maleszewska

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 czerwca 2021 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.

Przejdź do - Informacji dotycząca określenia ostatecznego termin na uzupełnienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach PROW 2014 - 2020 i pozostawionych bez rozpatrzenia w związku z Covid-19

Informacji dotycząca określenia ostatecznego termin na uzupełnienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach PROW 2014 - 2020 i pozostawionych bez rozpatrzenia w związku z Covid-19

31 maja 2021 |
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Uwaga! Określono ostateczny termin na uzupełnienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach PROW 2014 - 2020 i pozostawionych bez rozpatrzenia w związku z Covid-19

Przejdź do - Informacja dla rolników i domowników, którzy podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników i dodatkowo prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą lub współpracują przy prowadzeniu takiej działalności

Informacja dla rolników i domowników, którzy podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników i dodatkowo prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą lub współpracują przy prowadzeniu takiej działalności

24 maja 2021 |
Natalia Maleszewska

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina o zbliżającym się terminie na złożenie zaświadczenia lub oświadczenia dotyczącego rocznej kwoty granicznej należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Przejdź do - Kurs operatorów kombajnów zbożowych

Kurs operatorów kombajnów zbożowych

20 maja 2021 |
Krajowe Stowarzyszenie Centrów Kształcenia Praktycznego

Krajowe Stowarzyszenie Centrów Kształcenia Praktycznego
Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego
organizuje kurs operatora kombajnów zbożowych
oraz kurs operatora kombajnów zielonkowych

Przejdź do - Rozporządzenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w związku z ryzykiem wystąpienia grypy ptaków

Rozporządzenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w związku z ryzykiem wystąpienia grypy ptaków

26 kwietnia 2021 |
Edyta Jasińska

Poniżej załączamy Rozporządzenie nr 12/2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatów aleksandrowskiego, brodnickiego, bydgoskiego, chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, grudziądzkiego, inowrocławskiego, lipnowskiego, mogileńskiego, nakielskiego, radziejowskiego, rypińskiego, sępoleńskiego, świeckiego, toruńskiego, tucholskiego, wąbrzeskiego, włocławskiego, żnińskiego.

Przejdź do - Europejski Zielony Ład na pol@ch w Polsce

Europejski Zielony Ład na pol@ch w Polsce

13 kwietnia 2021 |
Natalia Maleszewska

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
zaprasza na Krajowe Dni Pola Minikowo 2021,
które odbędą się w dniach 19-20 czerwca br.

Przejdź do - Zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej możliwe także przez ePUAP

Zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej możliwe także przez ePUAP

12 kwietnia 2021 |
Natalia Maleszewska

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że udostępniła na platformie ePUAP usługę Zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej, co ułatwi zgłaszanie wypadku przy pracy rolniczej oraz składanie wniosku SR-23 o jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy rolniczej lub rolniczą chorobą zawodową.

Przejdź do - Szkolenia KPODR w Minikowie

Szkolenia KPODR w Minikowie

9 kwietnia 2021 |
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zaprasza na szkolenia on-line.

Przejdź do - Nowelizacja ustawy VAT ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień w rolnictwie

Nowelizacja ustawy VAT ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień w rolnictwie

6 kwietnia 2021 |
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zaprasza na szkolenie on line, pn. Nowelizacja ustawy VAT ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień w rolnictwie, które odbędzie się 8 kwietnia 2021 r. o godz. 10.00 oraz oraz zapis video od godz 18.00

Przejdź do - Wiosenne wypalanie traw

Wiosenne wypalanie traw

23 marca 2021 |
Edyta Jasińska

W związku ze zbliżającym się okresem wiosennym i stosowanymi praktykami wypalania traw, przypominamy o konsekwencjach z tym związanych. Proceder ten nie tylko w znacznym stopniu niszczy środowisko, ale stanowi również duże niebezpieczeństwo rozprzestrzenienia się pożaru.
Wypalanie traw jest prawnie zakazane !!!

Przejdź do - Dzień sołtysa w Gminie Kowalewo Pomorskie

Dzień sołtysa w Gminie Kowalewo Pomorskie

22 marca 2021 |
Aneta Szczerbicka

11 marca br. Sołtysi mieli swoje święto. Burmistrz Miasta Jacek Żurawski wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Jerzym Orłowskim z tej okazji złożyli życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności oraz podziękowania za zaangażowanie i liczne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej.

Przejdź do - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVIII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVIII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

16 marca 2021 |
Natalia Maleszewska

Od 2003 r. Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy i Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (następca prawnym Agencji Nieruchomości Rolnych).

Przejdź do - „Trzynasta i czternasta” emerytura dla emerytów i rencistów KRUS

„Trzynasta i czternasta” emerytura dla emerytów i rencistów KRUS

16 marca 2021 |
Natalia Maleszewska

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozpoczęła przygotowania do wypłaty dodatkowych rocznych świadczeń pieniężnych dla emerytów i rencistów. W 2021 r. zostanie wypłacona – z urzędu bez konieczności składania wniosku – zarówno trzynasta jak i czternasta emerytura.

Przejdź do - Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2021 r.

Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2021 r.

12 marca 2021 |
Natalia Maleszewska

Kasa informuje, że Uchwałą Nr 1 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 3 marca 2021 r. została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2021 r.

Przejdź do - Centra Rehabilitacji Rolników KRUS wznawiają działalność

Centra Rehabilitacji Rolników KRUS wznawiają działalność

11 marca 2021 |
Natalia Maleszewska

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wznawia rehabilitację leczniczą w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS. Pierwsze turnusy rehabilitacyjne rozpoczną się 18 marca 2021 r.

Przejdź do - Już drugi raz dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję!

Już drugi raz dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję!

2 marca 2021 |
Natalia Maleszewska

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza II edycję Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym i zaprasza dzieci w wieku od 11 do 14 lat, których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do Konkursu.

Przejdź do - Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa! Kampania edukacyjna Państwowej Straży Pożarnej we współpracy z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa! Kampania edukacyjna Państwowej Straży Pożarnej we współpracy z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

17 lutego 2021 |
Natalia Maleszewska

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!" to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla prowadzona przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej we współpracy z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na mocy porozumienia z dnia 17 lipca 2020 r.

Przejdź do - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozpoczęła wysyłanie deklaracji podatkowych PIT za 2020 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozpoczęła wysyłanie deklaracji podatkowych PIT za 2020 r.

8 lutego 2021 |
Natalia Maleszewska

Deklaracje podatkowe PIT otrzymają wszyscy emeryci i renciści, którzy w 2020 roku chociaż raz pobrali jakiekolwiek rolnicze świadczenie emerytalno-rentowe (np. emeryturę rolniczą, okresową emeryturę rolniczą, rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną) lub rodzicielskie świadczenie uzupełniające.

Przejdź do - eKRUS

eKRUS

8 lutego 2021 |
Natalia Maleszewska

eKRUS to system informatyczny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego udostępniany w przestrzeni publicznej za pośrednictwem sieci Internet, dedykowany dla ubezpieczonych w KRUS: rolników, małżonków rolników i domowników, podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników lub ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz członków ich rodzin zgłoszonych za pośrednictwem KRUS do ubezpieczenia zdrowotnego.

Przejdź do - Informacja o XI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci  pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”

Informacja o XI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”

4 lutego 2021 |
Natalia Maleszewska

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandra Hadzik ogłasza XI edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy" i zaprasza najmłodszych mieszkańców terenów wiejskich do udziału w tym przedsięwzięciu.

Przejdź do - List Prezes KRUS z okazji 30-lecia Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

List Prezes KRUS z okazji 30-lecia Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

1 lutego 2021 |
Natalia Maleszewska

W załączeniu publikujemy list Prezes KRUS z okazji 30-lecia Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.