Rolnictwo

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - Zaproszenie na kurs chemizacyjny

Zaproszenie na kurs chemizacyjny

26 stycznia 2021 |
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Golubiu-Dobrzyniu

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego zaprasza na „Stosowanie środków ochrony sprzętem naziemnym" („KURS CHEMIZACYJNY”).

Przejdź do - Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

25 stycznia 2021 |
Natalia Bolewska

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda informuje: Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

Przejdź do - Powszechny Spis Rolny zakończony

Powszechny Spis Rolny zakończony

28 grudnia 2020 |
Monika Piróg

30 listopada br. zakończyliśmy Powszechny Spis Rolny 2020 – najważniejsze badanie polskiego rolnictwa realizowane raz na 10 lat.

Przejdź do - Z dniem 31 grudnia 2020 r. upływa termin składania wniosków o nieobliczalnie podatku dochodowego od wypłaconych przez KRUS emerytur i rent

Z dniem 31 grudnia 2020 r. upływa termin składania wniosków o nieobliczalnie podatku dochodowego od wypłaconych przez KRUS emerytur i rent

18 grudnia 2020 |
Natalia Maleszewska

Kasa informuje, że emeryt/rencista który nie chce aby Kasa obliczyła za niego podatek dochodowy od wypłaconych w 2020 r. emerytur i rent (czego potwierdzeniem jest wystawienie formularza PIT-40A) - powinien przed zakończeniem roku podatkowego tj. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. złożyć wniosek o niesporządzanie rocznego obliczenia podatku dochodowego*).

Przejdź do - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozliczy podatek dochodowy od większości wypłaconych emerytur i rent oraz rodzicielskich świadczeń uzupełniających

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozliczy podatek dochodowy od większości wypłaconych emerytur i rent oraz rodzicielskich świadczeń uzupełniających

18 grudnia 2020 |
Natalia Maleszewska

W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku podatkowego 2020 Kasa informuje, że jak co roku - w zdecydowanej większości przypadków - rozliczy podatek dochodowy za emeryta/rencistę/osobę uprawnioną do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

Przejdź do - Dofinansowanie zakupu komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

Dofinansowanie zakupu komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

18 grudnia 2020 |
Katarzyna Frasunkiewicz

Rodzina prowadząca gospodarstwo rolne, w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku szkolnym, które nie ukończyły 18-ego roku życia może ubiegać się od dofinansowanie zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego do kwoty 1 500 zł.

Przejdź do - Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 01 grudnia 2020 r.

Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 01 grudnia 2020 r.

2 grudnia 2020 |
Natalia Maleszewska

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 01 grudnia 2020 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu z tytułu wykonywania działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego (np. z tytułu zatrudnienia) powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.

Przejdź do - Nowe broszury Kasy

Nowe broszury Kasy

19 listopada 2020 |
Natalia Maleszewska

Kasa prezentuje nową broszurę statystyczną zawierającą najistotniejsze dane ukazujące skalę zadań realizowanych przez KRUS w latach 2017–2019.

Przejdź do - Skrzynki adresowe placówek terenowych KRUS w ePUAP

Skrzynki adresowe placówek terenowych KRUS w ePUAP

19 listopada 2020 |
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Kasa informuje, że na platformie ePUAP są udostępnione adresy do 118 placówek terenowych, za pomocą których można bezpośrednio przesyłać korespondencję do PT. Dodatkowo funkcjonuje 17 skrzynek: Centrala i 16 oddziałów regionalnych.

Przejdź do - Ankieta dla podmiotów w łańcuchu dostaw produktów rolno-spożywczych dotycząca skutków pandemii COVID-19

Ankieta dla podmiotów w łańcuchu dostaw produktów rolno-spożywczych dotycząca skutków pandemii COVID-19

19 listopada 2020 |
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Wspólne Centrum Badawcze (JRC) Komisji Europejskiej prowadzi obecnie badanie (w formie ankiety), którego celem jest monitorowanie wpływu pandemii koronawirusa (COVID-19) na podmioty w unijnym łańcuchu dostaw produktów rolno-spożywczych.

Przejdź do - Świadczenie wyrównawcze dla działacza opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowanej z powodów politycznych

Świadczenie wyrównawcze dla działacza opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowanej z powodów politycznych

19 października 2020 |
Natalia Maleszewska

Z dniem 15 października 2020 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 1578), która wprowadza możliwość przyznania świadczenia wyrównawczego wszystkim beneficjentom ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 319 ze zm.).

Przejdź do - Świadczenie wyrównawcze dla działacza opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowanej z powodów politycznych - wniosek

Świadczenie wyrównawcze dla działacza opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowanej z powodów politycznych - wniosek

19 października 2020 |
Natalia Maleszewska

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że osoby, mające status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, które otrzymują z KRUS świadczenia emerytalno-rentowe w kwocie niższej niż 2.400 zł brutto miesięcznie mogą wystąpić do jednostki organizacyjnej KRUS (Oddział Regionalny lub Placówka Terenowa KRUS) z wnioskiem o świadczenie wyrównawcze.

Przejdź do - Nowa lokalizacja ARiMR w Golubiu-Dobrzyniu

Nowa lokalizacja ARiMR w Golubiu-Dobrzyniu

28 września 2020 |
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Szanowni Państwo,
od 25 września 2020 roku Biuro Powiatowe ARiMR w Golubiu-Dobrzyniu
będzie przyjmować Rolników, Beneficjentów i Wnioskodawców w nowej siedzibie.

Przejdź do - Zbiórka odpadów rolniczych

Zbiórka odpadów rolniczych

18 września 2020 |
Anna Dalke

Na przełomie sierpnia i września br. ponad stu rolników z terenu gminy Kowalewo Pomorskie skorzystało z możliwości bezpłatnego oddania odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Zbiórkę folii, opakowań po nawozach, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań typu Big Bag przeprowadziła firma JAREX Jolanta Boruszewska z m. Głużek, gm. Wiśniewo. Warunkiem ich odbioru było właściwe posegregowanie oraz oczyszczenie z zabrudzeń.

Przejdź do - Informacja dot. Barszczu Sosnowskiego

Informacja dot. Barszczu Sosnowskiego

15 września 2020 |
Natalia Maleszewska

W związku z występowaniem barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie, zarówno na działkach gminnych jak i prywatnych nieruchomościach, Gmina Kowalewo Pomorskie planuje w 2021r. wystąpić o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zwalczenie tej niebezpiecznej rośliny.

Przejdź do - Powszechny Spis Rolny – rachmistrzowie spisowi

Powszechny Spis Rolny – rachmistrzowie spisowi

9 września 2020 |
Edyta Jasińska

W dniu 3 września 2020 r. Burmistrz Miasta spotkał się z rachmistrzami spisowymi wykonującymi czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

Przejdź do - Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS ponownie od 1 września 2020 r.

Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS ponownie od 1 września 2020 r.

4 września 2020 |
Natalia Maleszewska

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 do 20 września 2020 r. ponownie przysługuje zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego rolnika/domownika.

Przejdź do - Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 września 2020 r.

Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 września 2020 r.

4 września 2020 |
Natalia Maleszewska

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 września 2020 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu z tytułu wykonywania działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego (np. z tytułu zatrudnienia) powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.

Przejdź do - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – II transza 2020

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – II transza 2020

20 sierpnia 2020 |
Natalia Kociemska

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski informuje:

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

Przejdź do - Pomoc dla producentów świń

Pomoc dla producentów świń

13 sierpnia 2020 |
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja udziela pomocy producentom rolnym, którzy zaprzestali produkcji świń w związku z otrzymanym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzania do gospodarstwa, wydanym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

Przejdź do - Ogólnopolski Konkurs Testowy "Bezpieczna Obsługa Zwierząt Gospodarskich"

Ogólnopolski Konkurs Testowy "Bezpieczna Obsługa Zwierząt Gospodarskich"

6 sierpnia 2020 |
Natalia Maleszewska

Sprawdź swoją wiedzę na temat bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym bez wychodzenia z domu i wygraj nagrody!
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza do wzięcia udziału w „Ogólnopolskim konkursie testowym z zakresu bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym – bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich".

Przejdź do - „Cudze chwalicie, swoje poznajcie” - kampania informacyjna Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

„Cudze chwalicie, swoje poznajcie” - kampania informacyjna Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

6 sierpnia 2020 |
Natalia Maleszewska

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zachęca do zapoznania się z platformą ogłoszeniową www.polskiebazarek.pl.

Przejdź do - Promocja wieprzowiny w Pluskowęsach

Promocja wieprzowiny w Pluskowęsach

31 lipca 2020 |
Patrycja Baran

26 lipca 2020 r. w miejscowości Pluskowęsy odbył się piknik finansowany ze środków Funduszu Promocji Wieprzowiny. W spotkaniu z mieszkańcami Gminy Kowalewo Pomorskie udział wzięli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski oraz Burmistrz Miasta Jacek Żurawski.

Przejdź do - Zaproszenie na promocję polskiej żywności

Zaproszenie na promocję polskiej żywności

21 lipca 2020 |
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i Związek Zawodowy Rolników ''Samoobrona'' serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców na promocję Polskiej Żywności pod nazwą „OTO POLSKA PYSZNA WIEPRZOWINA ZACHĘCAMY DO PATRIOTYZMU KONSUMENCKIEGO". Gdzie na naszych stoiskach za darmo będzie można skosztować pysznych Polskich produktów mięsnych oraz różnych pysznych ciekawostek dla dzieci.

Przejdź do - II Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika”

II Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika”

15 lipca 2020 |
Natalia Maleszewska

Konkurs ma na celu promowanie wśród młodzieży, w szczególności uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów uczelni wyższych o profilu rolniczym, bezpiecznych zachowań związanych z pracą na terenie gospodarstwa rolnego.

Przejdź do - Informacja dot.  Dożynek Gminno-Parafialnych

Informacja dot. Dożynek Gminno-Parafialnych

15 lipca 2020 |
Edyta Jasińska

Uprzejmie informuję, że trwająca pandemia koronawirusa, która nadal zmienia rzeczywistość społeczną oraz wiąże się z koniecznością podejmowania zdecydowanych działań pozwalających na jej zahamowanie, wymaga także odmiennego sposobu świętowania nawet tych wydarzeń, które od dawna były zakorzenione na terenie naszej gminy.

Przejdź do - Nagraj własny spot wspierający polskich rolników i przedsiębiorców

Nagraj własny spot wspierający polskich rolników i przedsiębiorców

13 lipca 2020 |
Natalia Maleszewska

Szanowni Państwo,
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Bydgoszczy zaprasza mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego do udziału w konkursie polegającym na nagraniu krótkiego spotu zachęcającego do zakupu polskich produktów rolno-spożywczych.

Przejdź do - Broszura opracowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Broszura opracowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

13 lipca 2020 |
Natalia Maleszewska

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego udostępnia broszurę opracowaną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącą gospodarowania wodą w rolnictwie w obliczu susz.

Przejdź do - Termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie i obszarowe z PROW

Termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie i obszarowe z PROW

8 lipca 2020 |
Natalia Maleszewska

UWAGA !!!
10 lipca upływa termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie
i obszarowe z PROW.
W tym dniu biura powiatowe Agencji będą czynne do godziny 19.

Przejdź do - Poradniki dla rolników dotyczące uboju zwierząt

Poradniki dla rolników dotyczące uboju zwierząt

7 lipca 2020 |
Natalia Maleszewska

W załączeniu przekazujemy poradniki dla rolników

opracowane w Głównym Inspektoracie Weterynarii dotyczące:

- prowadzenia uboju na użytek własny w gospodarstwie,

- prowadzenia " rzeźni rolniczej".

Przejdź do - Centra Rehabilitacji Rolników KRUS wznawiają działalność

Centra Rehabilitacji Rolników KRUS wznawiają działalność

30 czerwca 2020 |
Natalia Maleszewska

Po przerwie związanej z zagrożeniem epidemicznym wznowiona zostaje działalność rehabilitacyjna Centrów Rehabilitacji Rolników KRUS.

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego turnusy odbywają się z zachowaniem rygorów sanitarno-epidemiologicznych.

Przejdź do - Kujawsko-Pomorski e-bazarek

Kujawsko-Pomorski e-bazarek

19 czerwca 2020 |
Natalia Maleszewska

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie prowadzi platformę internetowa e-bazarek, której celem jest umożliwienie bezpłatnego wystawienia ogłoszenia o sprzedaży i promocji produktów oferowanych głównie przez kujawsko-pomorskich producentów, rolników, Koła Gospodyń Wiejskich, oraz przedsiębiorców rolnych.

Przejdź do -  Krajowe Dni Pola 2020

Krajowe Dni Pola 2020

19 czerwca 2020 |
Natalia Maleszewska

Serdecznie zapraszamy
na Krajowe Dni Pola 2020 w Minikowie
20-23 czerwca
unikalne w skali kraju wydarzenie

Przejdź do - Dotacje na działalność Kół Gospodyń Wiejskich

Dotacje na działalność Kół Gospodyń Wiejskich

8 czerwca 2020 |
Katarzyna Szczutowska

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich weszła w życie 27 maja 2020 r. Przepisy zakładają rozdysponowanie w tym roku 40 milionów złotych na pomoc finansową dla KGW.

Przejdź do - Serwis Agro-Market24.pl

Serwis Agro-Market24.pl

5 czerwca 2020 |
Natalia Maleszewska

Uprzejmie informujemy o serwisie Agro-Market24.pl. Portal został stworzony, aby pomóc producentom rolnym znalezienie odbiorców na swoje produkty. Zachęcamy również osoby fizyczne do kupowania bezpośrednio od rolników. W ten sposób, wspólnie możemy wspierać polskie rolnictwo.

Przejdź do - Ankieta dla rolników dot. ekoschematów

Ankieta dla rolników dot. ekoschematów

1 czerwca 2020 |
Natalia Maleszewska

Kujawsko – Pomorska Izba Rolnicza zwraca się z prośbą do rolników z Gminy Kowalewo Pomorskie o zapoznanie się z pismem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz  WYPEŁNIENIE ANKIETY, przygotowanej przez MRiRW,

Przejdź do - Krajowe Dni Pola Minikowo 2020

Krajowe Dni Pola Minikowo 2020

1 czerwca 2020 |
Natalia Maleszewska

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zaprasza na Krajowe Dni Pola Minikowo 2020, które odbędą się w dniach 20-23 czerwca br. Głównym celem Krajowych Dni Pola 2020 jest prezentacja dorobku polskiej hodowli roślin oraz osiągnieć instytutów naukowych, uczelni i podmiotów obsługujących rolników.

Przejdź do - Kupuj  świadomie - PRODUKT POLSKI

Kupuj świadomie - PRODUKT POLSKI

28 maja 2020 |
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazuje informacje dotyczące prowadzonej kampanii informacyjnej "Kupuj świadomie - PRODUKT POLSKI", której celem jest zwiększenie wiedzy Polaków nt. znaczenia świadomych decyzji zakupowych, szczególnie w tak trudnym czasie jak pandemia SARS-CoV-2.

Przejdź do - Osobiste załatwianie spraw w ARiMR

Osobiste załatwianie spraw w ARiMR

28 maja 2020 |
ARiMR

Od 25 maja obsługa beneficjentów w placówkach ARiMR w pełnym zakresie

Od najbliższego poniedziałku, 25 maja, w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych rolnicy będą mogli załatwić wszystkie sprawy osobiście. W województwie śląskim i powiatach, gdzie zagrożenie epidemiczne jest podwyższone sytuacja będzie monitorowana na bieżąco.

Przejdź do - Komunikat o zasiłku

Komunikat o zasiłku

21 maja 2020 |
Natalia Maleszewska

Zasiłek dla rolnika i domownika z tytułu objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19