Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim

Przetargi na sprzedaż/dzierżawę nieruchomości

Brygida Sławińska-Śliwa

 

Data ogłoszenia Tytuł ogłoszenia Nr dz. Obręb Adres do ogłoszenia na str. BIP
17.07.2020r. Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka numer geod. 160/11 o pow. 0,0789 ha , położonej w 02 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie, wpisana do księgi wieczystej TO1G/00010827/4 160/11 02 Kowalewo Pomorskie http://www.bip.kowalewopomorskie.pl/burmistrz-miasta-kowalewo-pomorskie-dzialajacy-w-imieniu-gminy-kowalewo-pomorskie-oglasza-pierwszy-publiczny-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-oznaczonej-jako-dzialka-nr-geod-1/
17.07.2020r. Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka numer geod. 220/6 o pow. 0,1090 ha , położonej w 01 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie, wpisana do księgi wieczystej TO1G/00012422/9 220/6 01 Kowalewo Pomorskie http://www.bip.kowalewopomorskie.pl/burmistrz-miasta-kowalewo-pomorskie-dzialajacy-w-imieniu-gminy-kowalewo-pomorskie-oglasza-pierwszy-publiczny-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-oznaczonej-jako-dzialka-numer-geod/
08.07.2019r. Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony na oddanie nieruchomości w dzierżawę oznaczonej jako działka numer geod. 2 o pow. 4715 m², położonej w 04 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie, wpisana do księgi wieczystej T01G/00008466/8 2 04 Kowalewo Pomorskie http://www.bip.kowalewopomorskie.pl/burmistrz-miasta-kowalewo-pomorskie-oglasza-drugi-przetarg-pisemny-nieograniczony-na-oddanie-nieruchomosci-w-dzierzawe-oznaczonej-jako-dzialka-numer-geod-2-o-pow-4715-m%c2%b2-polozonej-w-04-obrebie/
18.06.2019r. Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na oddanie nieruchomości w dzierżawę oznaczonej jako działka numer geod. 2 o pow. 4715 m², położonej w 04 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie, wpisana do księgi wieczystej T01G/00008466/8 2 04 Kowalewo Pomorskie http://www.bip.kowalewopomorskie.pl/burmistrz-miasta-kowalewo-pomorskie-oglasza-pierwszy-przetarg-pisemny-nieograniczony-na-oddanie-nieruchomosci-w-dzierzawe-oznaczonej-jako-dzialka-numer-geod-2-o-pow-4715-m%c2%b2-polozonej-w-04-obre/
23.05.2019r. Burmistrz Kowalewa Pomorskiego działając w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego numer 3 znajdującego się w budynku numer 22 A w Pluskowęsach łącznie z udziałem 22/100 w częściach wspólnych budynku i prawie własności działki pod budynkiem lokal z udziałem do działki 121/7 Pluskowęsy http://www.bip.kowalewopomorskie.pl/burmistrz-kowalewa-pomorskiego-dzialajac-w-imieniu-gminy-kowalewo-pomorskie-oglasza-pierwszy-publiczny-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-lokalu-mieszkalnego-numer-3-znajdujacego-sie-w-budynku/
14.04.2019r. Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w 01 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie (nr dz. 220/6) 220/6 01 Kowalewo Pomorskie http://www.bip.kowalewopomorskie.pl/burmistrz-miasta-kowalewo-pomorskie-oglasza-pierwszy-publiczny-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-polozonej-w-01-obrebie-ewidencyjnym-miasta-kowalewo-pomorskie-nr-dz-2206/
29.10.2018r. Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w 01 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie (dz. nr 30/4, 01 Kowalewo Pomorskie) 30/4 01 Kowalewo Pomorskie http://www.bip.kowalewopomorskie.pl/burmistrz-miasta-kowalewo-pomorskie-oglasza-pierwszy-publiczny-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-polozonej-w-01-obrebie-ewidencyjnym-miasta-kowalewo-pomorskie-dz-nr-304-01-k/
26.10.2018r. Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w 04 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie (dz. nr 237/4, 04 Kowalewo Pomorskie) 237/4 04 Kowalewo Pomorskie http://www.bip.kowalewopomorskie.pl/burmistrz-miasta-kowalewo-pomorskie-dzialajacy-w-imieniu-gminy-kowalewo-pomorskie-oglasza-pierwszy-publiczny-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-polozonej-w-04-obrebie-ewidencyjn/
19.09.2018r. Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Chełmonie (nr dz. 60) 60 Chełmonie http://www.bip.kowalewopomorskie.pl/burmistrz-miasta-kowalewo-pomorskie-dzialajacy-w-imieniu-gminy-kowalewo-pomorskie-oglasza-drugi-publiczny-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-polozonej-w-obrebie-ewidencyjnym-chel/
19.09.2018r. Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na łączną sprzedaż nieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym Sierakowo (nr dz. 88/2 i 87/2)  88/2 i 87/2 Sierakowo http://www.bip.kowalewopomorskie.pl/burmistrz-miasta-kowalewo-pomorskie-dzialajacy-w-imieniu-gminy-kowalewo-pomorskie-oglasza-drugi-publiczny-przetarg-ustny-nieograniczony-na-laczna-sprzedaz-nieruchomosci-polozonych-w-obrebie-ewidencyj/
19.09.2018r. Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza trzeci publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w 01 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie (nr dz. 51/1)   51/1 Kowalewo Pom. obręb 01 http://www.bip.kowalewopomorskie.pl/burmistrz-miasta-kowalewo-pomorskie-dzialajacy-w-imieniu-gminy-kowalewo-pomorskie-oglasza-trzeci-publiczny-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-polozonej-w-01-obrebie-ewidencyjnym/
19.09.2018r. Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w 02 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie (nr dz. 160/11)  160/11  Kowalewo Pom. obręb 02 http://www.bip.kowalewopomorskie.pl/b-u-r-m-i-s-t-r-z-m-i-a-s-t-a-kowalewo-pomorskie-dzialajacy-w-imieniu-gminy-kowalewo-pomorskie-oglasza-drugi-publiczny-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-polozonej-w-02-obrebie-e/ 
 17.08.2018r. Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym Wielka Łąka (działki o nr 267/11, 267/12, 267/13)  267/11, 267/12, 267/13   Wielka Łąka http://www.bip.kowalewopomorskie.pl/burmistrz-miasta-kowalewo-pomorskie-dzialajacy-w-imieniu-gminy-kowalewo-pomorskie-oglasza-pierwszy-publiczny-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-polozonych-w-obrebie-ewidencyjnym-3/ 
31.07.2018r. Ogłoszenie Burmistrza Miasta w Kowalewie Pomorskim z dnia 30.07.2018 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę cz.dz. 11/4 Frydrychowo http://www.bip.kowalewopomorskie.pl/ogloszenie-burmistrza-miasta-w-kowalewie-pomorskim-z-dnia-30-07-2018-roku-w-sprawie-sporzadzenia-wykazu-nieruchomosci-przeznaczonych-do-oddania-w-dzierzawe-cz-dz-114-obreb-ewidencyjny-frydrychowo/
06.07.2018r. BURMISTRZ MIASTA Kowalewo Pomorskie działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w 01 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie 51/1 Kowalewo Pomorskie 01 http://www.bip.kowalewopomorskie.pl/burmistrz-miasta-kowalewo-pomorskie-dzialajacy-w-imieniu-gminy-kowalewo-pomorskie-oglasza-drugi-publiczny-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-polozonej-w-01-obrebie-ewidencyjnym/
06.07.2018r. Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Chełmonie, Gmina Kowalewo Pomorskie 60 Chełmonie http://www.bip.kowalewopomorskie.pl/burmistrz-miasta-kowalewo-pomorskie-dzialajacy-w-imieniu-gminy-kowalewo-pomorskie-oglasza-pierwszy-publiczny-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-polozonej-w-obrebie-ewidencyjnym-c/
06.07.2018r. B U R M I S T R Z  M I A S T A KOWALEWO POMORSKIE działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w 01 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie 202/1 Kowalewo Pomorskie 01 http://www.bip.kowalewopomorskie.pl/b-u-r-m-i-s-t-r-z-m-i-a-s-t-a-kowalewo-pomorskie-dzialajacy-w-imieniu-gminy-kowalewo-pomorskie-oglasza-drugi-publiczny-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-polozonej-w-01-obrebie-e/
06.07.2018r. B U R M I S T R Z  M I A S T A KOWALEWO POMORSKIE działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w 02 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie 160/11 Kowalewo Pomorskie 02 http://www.bip.kowalewopomorskie.pl/b-u-r-m-i-s-t-r-z-m-i-a-s-t-a-kowalewo-pomorskie-dzialajacy-w-imieniu-gminy-kowalewo-pomorskie-oglasza-pierwszy-publiczny-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-polozonej-w-02-obrebi/
06.07.2018r. B U R M I S T R Z MIASTA KOWALEWO POMORSKIE działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na łączną sprzedaż nieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym Sierakowo, Gmina Kowalewo Pomorskie 88/2 i 87/2 Sierakowo http://www.bip.kowalewopomorskie.pl/b-u-r-m-i-s-t-r-z-miasta-kowalewo-pomorskie-dzialajacy-w-imieniu-gminy-kowalewo-pomorskie-oglasza-pierwszy-publiczny-przetarg-ustny-nieograniczony-na-laczna-sprzedaz-nieruchomosci-polozonych-w-obrebi/
02.05.2018r. Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr dz. 51/1, położonej w 01 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie 51/1 Kowalewo Pomorskie 01 http://www.bip.kowalewopomorskie.pl/burmistrz-miasta-kowalewo-pomorskie-dzialajacy-w-imieniu-gminy-kowalewo-pomorskie-oglasza-pierwszy-publiczny-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-nr-dz-511-polozonej-w-01-obrebie/
11.04.2018r. Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w 01 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie (nr dz. 202/1) 202/1 Kowalewo Pomorskie 01 http://www.bip.kowalewopomorskie.pl/burmistrz-miasta-kowalewo-pomorskie-oglasza-pierwszy-publiczny-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-polozonej-w-01-obrebie-ewidencyjnym-miasta-kowalewo-pomorskie-nr-dz-2021/
18.01.2018r. Burmistrz Kowalewa Pomorskiego działając w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza drugi publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Wielkie Rychnowo (nr dz. 107/5) 107/5 Wielkie Rychnowo http://www.bip.kowalewopomorskie.pl/burmistrz-kowalewa-pomorskiego-dzialajac-w-imieniu-gminy-kowalewo-pomorskie-oglasza-drugi-publiczny-przetarg-ustny-ograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-polozonej-w-obrebie-ewidencyjnym-wielkie-rychn/

Wcześniejsze ogłoszenia można znaleść na stronie archiwalnej pod adresem: http://archiwumwww.kowalewopomorskie.pl