Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim

Zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na terenie pływalni

Małgorzata Dębińska

„Zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na terenie pływalni w Kowalewie Pomorskim"

Logo programu

Umowa na realizację projektu pn. „ Zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na terenie pływalni w Kowalewie Pomorskim" podpisana.

W dniu 21 marca 2018 roku Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski podpisał umowę o dofinansowanie Projektu pn. „Zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na terenie pływalni w Kowalewie Pomorskim", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie projektu z UE wynosi 114.016,00 zł.

Celem głównym projektu jest zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii poprzez realizację inwestycji w jedną mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy 39,96 kWp. Dzięki realizacji przedsięwzięcia pn. „Zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na terenie pływalni w Kowalewie Pomorskim" zostaną zredukowane koszty eksploatacji obiektu pływalni, a w konsekwencji wpłynie to na redukcję CO2 do atmosfery.

Moduły zostaną zamontowane do specjalnie przygotowanej konstrukcji bazowej, mocowanej do lekkiej konstrukcji ustawionej bezpośrednio w gruncie, za pomocą systemu montażowego dedykowanego dla instalacji naziemnych. Zabudowa planowanej instalacji będzie wynosić maksymalnie 500 m2.

W dniu 19 czerwca 2018 r. podpisana została umowa z Jerzy Baranowskim prowadzący działalność gospodarcza pod firmą B&Z Proenergy S.C. z siedzibą w Lęborku, zgodnie z umową pracę będą wykonane do końca miesiąca lipca br.

Artykuły związane z projektem:

 

Zakończenie realizacji projektu
pn. „Zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na terenie pływalni w Kowalewie Pomorskim”.

Zakończono realizację inwestycji prowadzonej przez Gminę Kowalewo Pomorskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 pn. „Zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na terenie pływalni w Kowalewie Pomorskim”.

Prace związane z realizacją zadania polegały na: montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy docelowej 39,97 kWp przy budynku pływalni w Kowalewie Pomorskim ul. Jana Pawła II 2a. Jako źródło energii odnawialnej zastosowane zostały moduły fotowoltaiczne polikrystaliczne o mocy 270 Wp/moduł i 280 Wp/moduł. Moduły zostały zamontowane do specjalnie przygotowanej konstrukcji bazowej, mocowanej do lekkiej konstrukcji ustawionej bezpośrednio w gruncie, za pomocą systemu montażowego dedykowanego dla instalacji naziemnych. Moduły PV połączono ze sobą w odpowiednio dobrane łańcuchy (stringi7x18, 1x17 modułów), które tworzą generator słoneczny.

Zainstalowany system monitoringu instalacji pozwala użytkownikowi na analizę on-line produkcji energii elektrycznej. W miesiącu sierpniu wyprodukowanych zostało 5.501 kWh.

Do końca października 2018 r. zostanie złożony wniosek o płatność, który po akceptacji Urzędu Marszałkowskiego stanie się podstawą do rozliczenia projektu poprzez wypłatę dofinansowania.

 

Tablica informacyjna

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie