Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim

Remont świetlicy w Chełmońcu

2 maja 2019 |

Logo programu

Artykuły

Przejdź do - Rewitalizacja w centrum wsi Chełmoniec poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-świetlicowe

Rewitalizacja w centrum wsi Chełmoniec poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-świetlicowe

23 września 2019 |
Małgorzata Dębińska

Zakończono realizację projektu pn. „Rewitalizacja centrum wsi w Chełmońcu poprzez modernizację remizo – świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno - szkoleniowe". W miesiącu październiku zostanie złożony wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego.

Przejdź do - "Rewitalizacja w centrum wsi Chełmoniec poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-świetlicowe"

"Rewitalizacja w centrum wsi Chełmoniec poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-świetlicowe"

2 maja 2019 |
Małgorzata Dębińska

Dofinansowanie projektu z UE wynosi 254.945,17 zł, wartość projektu 451.569,48 zł.