Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim

Warsztaty szkoleniowe „ABC przedsiębiorczości”

13 maja 2020 |
Małgorzata Dębińska

Gmina Kowalewo Pomorskie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Warsztaty szkoleniowe„ABC przedsiębiorczości” Celem projektu jest Aktywizacja społeczno-zawodowa 10 osób (4 mężczyzn i 6 kobiet) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, mieszkańców gminy Kowalewo Pomorskie, w szczególności wsi Chełmoniec, należącej do obszaru LSR, niepracujących, pełnoletnich i wieku aktywności zawodowej w okresie do czerwca 2020 r. do stycznia 2021 r. Dofinansowanie projektu z UE: 46.980,43 zł

Artykuły

Przejdź do - Rekrutacja uczestników do projektu „Warsztaty szkoleniowe ABC przedsiębiorczości” - Chełmoniec

Rekrutacja uczestników do projektu „Warsztaty szkoleniowe ABC przedsiębiorczości” - Chełmoniec

2 czerwca 2020 |
Małgorzata Dębińska

Projekt objęty grantem pn. „Warsztaty szkoleniowe ABC przedsiębiorczości" realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,