Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim

Strategia Rozwoju

18 stycznia 2022 |
Małgorzata Dębińska

Artykuły

Przejdź do - STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY KOWALEWO POMORSKIE NA LATA 2022-2030
Przejdź do - Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2022-2030

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2022-2030

21 marca 2022 |
Małgorzata Dębińska

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2021 r. poz. 1057) oraz uchwałą nr XXXII/267/21 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2022-2030, w tym trybu konsultacji,

Przejdź do - Obwieszczenie
Przejdź do - Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych nad projektem Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2022-2030

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych nad projektem Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2022-2030

31 stycznia 2022 |
Małgorzata Dębińska

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych nad projektem Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2022-2030, które potrwają od 25.01.2022 r. do 28.02.2022 r.

Przejdź do - Konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2022-2030”

Konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2022-2030”

18 stycznia 2022 |
Małgorzata Dębińska

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych nad projektem Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2022-2030, które potrwają od 25.01.2022 r. do 28.02.2022 r.

Przejdź do - Uchwała nr XXXII/267/21 w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2022-2030