Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim

Z Urzędu

Artykuły

Przejdź do - Dotacja 50% na INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE  KOLEKTORY SŁONECZNE, POMPY CIEPŁA

Dotacja 50% na INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE KOLEKTORY SŁONECZNE, POMPY CIEPŁA

29 maja 2020 |
Małgorzata Dębińska

Burmistrz Kowalewa Pomorskiego oraz Fundacja GlobalECO zapraszają na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania na montaż instalacji z odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkańców.

Przejdź do - Informacja w sprawie organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim

Informacja w sprawie organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim

14 maja 2020 |
Ewa Bąk

Zgodnie z § 13 rozporządzenia Rady ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 792; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 820.) informuję, że z dniem 18 maja 2020 r. (poniedziałek) wznawia się bezpośrednią obsługę klientów Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim.

Przejdź do - Uwaga zmiana organizacji ruchu

Uwaga zmiana organizacji ruchu

5 czerwca 2020 |
Katarzyna Brzycka

Poniżej zamieszczamy przekazaną do tut. Urzędu przez Zarządcę Nieruchomości Panią Teresę Jamroży informację z dnia 01.06.2020 r.:

Przejdź do - Wizyta Wiceminister Iwony Michałek

Wizyta Wiceminister Iwony Michałek

4 czerwca 2020 |
Patrycja Baran

W dniu 1 czerwca 2020 r. Burmistrz Miasta Jacek Żurawski spotkał się w tut. Urzędzie z p. Iwoną Michałek - sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i pełnomocnik rządu ds. polityki społecznej i solidarnej oraz p. Wojciechem Kwiatkowskim pełniącym funkcję radnego Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego VI kadencji.

Przejdź do - Godziny funkcjonowania PIK w czerwcu

Godziny funkcjonowania PIK w czerwcu

29 maja 2020 |
Katarzyna Frasunkiewicz

Godziny funkcjonowania
Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego
dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin
CZERWIEC

Przejdź do - Zachowaj porządek w przestrzeni publicznej!

Zachowaj porządek w przestrzeni publicznej!

27 maja 2020 |
Anna Dalke

W związku z pojawiającym się problemem zanieczyszczania przestrzeni publicznej zużytymi środkami ochronnymi, takimi jak jednorazowe rękawiczki oraz maseczki informujemy, że odpady te powinny być wyrzucane do pojemników na odpady zmieszane.

Przejdź do - Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Golubiu Dobrzyniu

Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Golubiu Dobrzyniu

27 maja 2020 |
Patrycja Baran

W dniu 25 maja 2020 r. pomiędzy Gminą Kowalewo Pomorskie reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Jacka Żurawskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – p. Magdaleny Górnej a Szpitalem Powiatowym w Golubiu Dobrzyniu reprezentowanym przez Prezesa Zarządu – p. Michała Kamińskiego zawarto umowę na udzielenie dotacji celowej dla szpitala w wysokości 116.640,00 zł z przeznaczeniem na zakup aparatu EBUS służącego do obrazowania oskrzeli.

Przejdź do - Bezzwrotna dotacja na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej!

Bezzwrotna dotacja na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej!

22 maja 2020 |
Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała

Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczno – Gospodarczego zaprasza do udziału w projekcie: Od aktywizacji do samorealizacji, w ramach którego oferowane jest wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz bezzwrotne wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą.

Przejdź do - 100. urodziny św. Jana Pawła II

100. urodziny św. Jana Pawła II

20 maja 2020 |
Patrycja Baran

Dokładnie 18 maja 1920 r., w Wadowicach, przyszedł na świat Karol Wojtyła jako drugi syn Karola i Emilii Wojtyłów.

Został wybrany na papieża przez drugie zgromadzenie kardynałów po śmierci Jana Pawła I, który zmarł po trzydziestu trzech dniach pontyfikatu. Kardynał Wojtyła został wybrany trzeciego dnia konklawe i przyjął imiona Jan Paweł dla uhonorowania swojego poprzednika.

Przejdź do - Wspieramy gospodarkę

Wspieramy gospodarkę

18 maja 2020 |
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Blisko pół miliarda złotych – taka jest wartość wsparcia dla gospodarki w ramach marszałkowskiego pakietu antykryzysowego. Podstawowym instrumentem wsparcia firm są bardzo korzystne pożyczki udzielane przez Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy – funkcjonujące już pożyczki obrotowe oraz uruchamiane właśnie pożyczki płynnościowe (czyli pożyczki obrotowe na jeszcze korzystniejszych warunkach).

Przejdź do - PODZIĘKOWANIE ZA REMONT DACHU

PODZIĘKOWANIE ZA REMONT DACHU

18 maja 2020 |
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Mlewie

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Mlewie składa serdeczne podziękowania dla Pana Jacka Żurawskiego – Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie za sfinansowanie materiałów na docieplenie dachu remizy, salki OSP Mlewo oraz kuchni przyległej do remizy. Dziękujemy również pracownikom Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Ewidencji Gospodarczej za zaangażowanie się w powyższej sprawie.

Przejdź do - MGOPS wznawia bezpośrednią obsługę klientów

MGOPS wznawia bezpośrednią obsługę klientów

15 maja 2020 |
Zyta Szymańska - Kierownik MGOPS

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim zgodnie z § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 792, zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 820) informuje, iż od dnia 18 maja 2020 r. (poniedziałek) wznawia bezpośrednią obsługę klientów.

Przejdź do - 100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II – wywieśmy papieskie flagi.

100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II – wywieśmy papieskie flagi.

15 maja 2020 |
Marta Chądzyńska

Szanowni mieszkańcy Gminy Kowalewo Pomorskie!
W najbliższy poniedziałek, 18 maja br. mija 100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II. W naszym regionie będzie to wydarzenie szczególne – papież Polak jest patronem Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz Honorowym Obywatelem Kowalewa Pomorskiego (ustanowiony uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/161/99 z dnia 11.11.1999 r.).

Przejdź do - Malownicze Zakątki Gminy Kowalewo Pomorskie

Malownicze Zakątki Gminy Kowalewo Pomorskie

14 maja 2020 |
Organizatorzy

W roku 2020 obchodzimy 30-lecie samorządu terytorialnego w Polsce.
Z tej okazji Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pomorskim
głasza KONKURS PLASTYCZNY I FOTOGRAFICZNY.

Przejdź do - ROK 2020 ROKIEM ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

ROK 2020 ROKIEM ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

14 maja 2020 |
M-GOK Kowalewo Pomorskie

18 maja 2020 roku obchodzimy stulecie urodzin Karola Wojtyły, Ojca Świętego Jana Pawła II „naszego wielkiego rodaka”.

Przejdź do - Wizyta Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wicewojewody Kujawsko – Pomorskiego

Wizyta Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wicewojewody Kujawsko – Pomorskiego

13 maja 2020 |
Patrycja Baran

11 maja w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim gościł Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski wraz z Wicewojewodą Kujawsko - Pomorskim Józefem Ramlau.

Przejdź do - Mam staż - mam nowe możliwości zawodowe!

Mam staż - mam nowe możliwości zawodowe!

12 maja 2020 |
Monika Piróg

Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego zaprasza do udziału
w projekcie "Mam staż - mam nowe możliwości zawodowe!"
Płatne staże zawodowe dla osób do 29 roku życia
z województwa kujawsko-pomorskiego

Przejdź do - 75. rocznica zakończenia II Wojny Światowej

75. rocznica zakończenia II Wojny Światowej

11 maja 2020 |
Patrycja Baran

W dniu 8 maja z okazji 75. rocznicy zakończenia II Wojny Światowej Burmistrz Miasta Jacek Żurawski wraz z kierownictwem urzędu złożyli wiązankę kwiatów pod Pomnikiem Ku Czci Poległych w Parku 730- lecia w Kowalewie Pomorskim. 

Przejdź do - Dzień Pracownika Gospodarki Komunalnej

Dzień Pracownika Gospodarki Komunalnej

8 maja 2020 |
Patrycja Baran

Z okazji Dnia Pracownika Gospodarki Komunalnej
składamy najserdeczniejsze życzenia pracownikom, którzy na terenie Gminy dbają o warunki życia społeczności lokalnej.
Niech w codziennej pracy towarzyszy Wam satysfakcja z dobrze wykonywanych zadań i życzliwość mieszkańców Gminy doceniających Waszą pracę.
Burmistrz Miasta Jacek Żurawski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Orłowski

Przejdź do - Kondolencje

Kondolencje

8 maja 2020 |
Patrycja Baran

Z głębokim żalem i bólem w sercu przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. Stanisława Bobińskiego Sołtysa sołectwa Sierakowo kadencji 1986-1990,1990-1994

Wyrazy głębokiego współczucia najbliższym składają Burmistrz Miasta Jacek Żurawski, Przewodniczący Rady Miejskiej wraz z Radnymi, Sołtysi oraz Pracownicy Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim

Przejdź do - XVIII Sesja Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim

XVIII Sesja Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim

8 maja 2020 |
Marta Chądzyńska

W dniu 30 kwietnia br. odbyła się kolejna, XVIII sesja Rady Miejskiej w gminie Kowalewo Pomorskie. W trakcie obrad Rada jednogłośnie podjęła jedenaście uchwał:

Przejdź do - Obchody Św. Floriana

Obchody Św. Floriana

6 maja 2020 |
Edyta Jasińska

W dniu 4 maja 2020 r. z okazji Dnia Strażaka delegacja w osobach: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie Jacek Żurawski, Dziekan Dekanatu Kowalewskiego – Proboszcz Parafii Kowalewo Pomorskie ks. kanonik Piotr Igielski, Kapelan Gminny Strażaków – Proboszcz Parafii Wielka Łąka ks. Grzegorz Malinowski,

Przejdź do - Święto Konstytucji 3 maja

Święto Konstytucji 3 maja

5 maja 2020 |
Patrycja Baran

W niedzielę, 3 maja, delegacja ze strony samorządu wraz z pocztem sztandarowym na czele oraz mieszkańcy Gminy Kowalewo Pomorskie spotkali się, by uczcić 229. Rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Przejdź do - Tymczasowy profil zaufany – już jest!

Tymczasowy profil zaufany – już jest!

4 maja 2020 |
www.gov.pl

Chcesz załatwiać online sprawy urzędowe, ale nie masz konta w banku, który umożliwia założenie profilu zaufanego (PZ)? Nie chcesz lub nie masz jak udać się do punktu potwierdzającego PZ? Już nie musisz się martwić! Załóż tymczasowy profil zaufany, a z urzędnikiem spotkaj się online.

Przejdź do - Nowe zasady funkcjonowania biblioteki

Nowe zasady funkcjonowania biblioteki

4 maja 2020 |
Biblioteka Publiczna

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy, w związku z ustalonym wejściem w życie kolejnego etapu znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19

Miejska Biblioteka Publiczna w Kowalewie Pomorskim czynna będzie od 6.05.2020 r. (środa) na nowych zasadach:

Przejdź do - Informacja dla podatników

Informacja dla podatników

30 kwietnia 2020 |
Aneta Watras

Uprzejmie informujemy, że na podstawie zarządzenia nr 52/2020 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie na okres trwania wprowadzonego przez Ministra Zdrowia stanu epidemii zawieszone zostało prowadzenie czynności wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych na podatników zalegających z wpłatą zobowiązań z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przejdź do - Nie wysyłaj wniosków do ZUS e-mailem

Nie wysyłaj wniosków do ZUS e-mailem

29 kwietnia 2020 |
Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Wszyscy, którzy chcą złożyć wniosek do ZUS elektronicznie, mogą go przekazać wyłącznie za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Skany, zdjęcia czy wypełnione pliki word lub pdf przesłane e-mailem nie będą traktowane jak wnioski i nie będą przez ZUS.

Przejdź do - ZUS zwróci nadpłacone składki za marzec

ZUS zwróci nadpłacone składki za marzec

29 kwietnia 2020 |
Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Przedsiębiorca, który złożył wniosek o zwolnienie ze składek za trzy miesiące od marca do maja 2020 r. i opłacił składkę za marzec, może wnioskować do ZUS o wypłatę nadpłaconych środków. Musi to jednak zrobić najpóźniej przed upływem terminu opłacenia składek za kwiecień.

Przejdź do - Aktywizacja młodzieży NEET

Aktywizacja młodzieży NEET

28 kwietnia 2020 |
Instytut Rozwoju i Innowacji Euro-Konsult

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH NA DARMOWE SZKOLENIA

Celem głównym projektu są wyższe możliwości zatrudnieniowe 100 osób uczestniczących w projekcie, uzyskane poprzez ich udział w indywidualnych programach aktywizacji zawodowej

Przejdź do - Płatne staże zawodowe

Płatne staże zawodowe

24 kwietnia 2020 |
Monika Piróg

Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała zaprasza do udziału w projekcie "Aktywność zawodowa na 5+"

PŁATNE STAŻE ZAWOWOWE  dla osób do 29 roku życia z województwa kujawsko-pomorskiego

Przejdź do - Otwarcie targowiska w Kowalewie Pomorskim

Otwarcie targowiska w Kowalewie Pomorskim

20 kwietnia 2020 |
Renata Siwiec

Odpowiadając na potrzeby mieszkańców i przedsiębiorców informujemy, że Targowisko miejskie „Mój Rynek" na ul. Strażackiej w Kowalewie Pom. zostaje otwarte z dniem 22 kwietnia br. w godzinach 6.00-14.00.

Przejdź do - Nowe laptopy do nauki zdalnej

Nowe laptopy do nauki zdalnej

16 kwietnia 2020 |
Ewa Bąk

Wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów, którzy nie mają możliwości kontynuowania nauki w zdalny sposób ze względu na brak sprzętu komputerowego Burmistrz Miasta Jacek Żurawski zdecydował o skorzystaniu z projektu „ZDALNA SZKOŁA – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego",

Przejdź do - XVII Sesja Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim

XVII Sesja Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim

15 kwietnia 2020 |
Marta Chądzyńska

Podczas XVII Sesji Rady Miejskiej w dniu 3 kwietnia br., radni Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim podjęli uchwały w sprawach:

  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2020-2035,
  • zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.
Przejdź do - ZUS DLA BIZNESU

ZUS DLA BIZNESU

15 kwietnia 2020 |
Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Magazyn informacyjny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Nr 2 (43) 2020

  • Tarcza Antykryzysowa – jakie wsparcie można otrzymać w ZUS
  • Jakie zasiłki przysługują z powodu COVID‐19?
  • Samoobsługa w PUE ZUS
Przejdź do - Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy (KPFP)

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy (KPFP)

14 kwietnia 2020 |
Natalia Maleszewska

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy (KPFP) – spółka samorządu województwa – zachęca przedsiębiorców z regionu do korzystania z oferty unijnych pożyczek dla firm.

Środki z pożyczek udzielanych przez KPFP można wykorzystać m.in. na inwestycje służące dostosowaniu firmy do sytuacji gospodarczej podczas epidemii

Przejdź do -  Platforma Usług Elektronicznych ZUS

Platforma Usług Elektronicznych ZUS

14 kwietnia 2020 |
Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Konto na portalu PUE ZUS można założyć bez wychodzenia z domu – przez internet - za pomocą profilu zaufanego (ePUAP/login.gov) lub bankowości elektronicznej. Jest to bardzo proste i nie zabiera wiele czasu. Do tej pory na Platformie Usług Elektronicznych zarejestrowało się ponad trzy miliony sześćset tysięcy naszych klientów.

Przejdź do - Informacja dot. utrzymania zjazdów

Informacja dot. utrzymania zjazdów

14 kwietnia 2020 |
Katarzyna Brzycka

Poniżej zamieszczamy otrzymane z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pismo dot. obowiązków związanych z utrzymaniem zjazdów z dróg publicznych na grunty przyległe do drogi.

Przejdź do - Święto Chrztu Polski – wywieśmy flagę

Święto Chrztu Polski – wywieśmy flagę

10 kwietnia 2020 |
Patrycja Baran

Zgodnie z ustawą z dnia 22 lutego 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 656) o ustanowieniu Święta Chrztu Polski dzień 14 kwietnia stał się nowym świętem państwowym.

Przejdź do - Dziesiąta rocznica katastrofy samolotu rządowego pod Smoleńskiem

Dziesiąta rocznica katastrofy samolotu rządowego pod Smoleńskiem

10 kwietnia 2020 |
Patrycja Baran

W dniu dzisiejszym (10.04.2020 r.) mija rocznica tragicznych wydarzeń, do których doszło 10 kwietnia 2010 r. o godzinie 8:41 pod Smoleńskiem. Była to druga pod względem liczby ofiar katastrofa w historii polskiego lotnictwa i największa pod względem liczby ofiar katastrofa w dziejach polskich Sił Powietrznych.

Przejdź do - WYSTĄPIENIE ŚWIĄTECZNE

WYSTĄPIENIE ŚWIĄTECZNE

10 kwietnia 2020 |
Monika Piróg

W związku z wyjątkową sytuacją spowodowaną epidemią koronawirusa, zapraszamy mieszkańców Gminy Kowalewo Pomorskie na wystąpienie:

  • Proboszcza Parafii pw. Świętego Mikołaja ks. Kanonika Piotra Igielskiego Dziekana Dekanatu Kowalewskiego,
  • Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Jerzego Orłowskiego,
  • Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie Jacka Żurawskiego.