Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim

Z Urzędu

Artykuły

Przejdź do - Informacja w sprawie organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim

Informacja w sprawie organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim

14 maja 2020 |
Ewa Bąk

Zgodnie z § 13 rozporządzenia Rady ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 792; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 820.) informuję, że z dniem 18 maja 2020 r. (poniedziałek) wznawia się bezpośrednią obsługę klientów Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim.

Przejdź do - Zebranie wiejskie w Sołectwie Pruska Łąka

Zebranie wiejskie w Sołectwie Pruska Łąka

28 września 2020 |
Natalia Maleszewska

Dnia 23.09.2020 r. o godz. 18.00 w sołectwie Pruska Łąka (Szewa i Pruska Łąka) odbyło się zebranie wiejskie, które poprowadził Sołtys Sołectwa p. Zbigniew Manikowski. Celem zebrania było podjęcie przez mieszkańców Sołectwa uchwał w sprawie przesunięcia środków funduszu sołeckiego na 2020 r. pomiędzy poszczególnymi przedsięwzięciami oraz w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2021 r.

Przejdź do - Wybory sołtysa w Sołectwie Napole

Wybory sołtysa w Sołectwie Napole

25 września 2020 |
Anna Osmańska

W dniu 18 września 2020 r. w sołectwie Napole odbyły się wybory Sołtysa oraz został podzielony budżet sołecki na 2021 rok. W zebraniu udział wzięło 39 osób, spośród 220 uprawnionych do głosowania co stanowiło 17,73 %. W głosowaniu tajnym, jednogłośnie mieszkańcy wybrali na sołtysa Pana Wojciecha Nadwornego.

Przejdź do - Zaproszenie do udziału w projekcie "Od aktywizacji do samorealizacji"

Zaproszenie do udziału w projekcie "Od aktywizacji do samorealizacji"

25 września 2020 |
Monika Piróg

Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała
w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
zaprasza do udziału w projekcie
Od aktywizacji do samorealizacji

Przejdź do - Zebranie wiejskie w Sołectwie Wielka Łąka

Zebranie wiejskie w Sołectwie Wielka Łąka

25 września 2020 |
Justyna Putz

Dnia 19.09.2020 r. w sołectwie Wielka Łąka odbyło się zebranie wiejskie na którym podjęte zostały uchwały w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2021 r. oraz w sprawie przesunięcia środków funduszu sołeckiego na 2020 r. pomiędzy poszczególnymi przedsięwzięciami.

Przejdź do - Zebranie sołeckie w sołectwie Frydrychowo

Zebranie sołeckie w sołectwie Frydrychowo

25 września 2020 |
Marta Chądzyńska

W dniu 21 września 2020 r. w Remizo – świetlicy w Pluskowęsach odbyło się zebranie sołeckie sołectwa Frydrychowo. W zebraniu uczestniczyło 22 mieszkańców uprawnionych do głosowania. Głównym celem spotkania był podział funduszu sołeckiego na rok 2021, który został jednogłośnie zaakceptowany przez mieszkańców.

Przejdź do - Akcja przewonienia  gazu ziemnego JESIEŃ 2020

Akcja przewonienia gazu ziemnego JESIEŃ 2020

25 września 2020 |
Katarzyna Brzycka

Poniżej (w załączeniu) zamieszczamy przekazaną do tut. Urzędu przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. informację dot. akcji przewonienia gazu ziemnego JESIEŃ 2020.

Przejdź do - Zmiana organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej 649

Zmiana organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej 649

25 września 2020 |
Katarzyna Brzycka

Poniżej (w załączeniu) zamieszczamy przekazaną do tut. Urzędu przez PBDI S.A informację dot. zmiany organizacji ruchu w związku z realizacją Farmy Wiatrowej Piątkowo.

Przejdź do - „Inicjuj z FIO 2.0” dla KGW w Kowalewie Pomorskim

„Inicjuj z FIO 2.0” dla KGW w Kowalewie Pomorskim

23 września 2020 |
Członkinie KGW Kowalewo Pomorskie

Miło nam poinformować, iż Koło Gospodyń Wiejskich w Kowalewie Pomorskim otrzymało dofinansowanie w ramach projektu „Inicjuj z FIO 2.0" finansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na realizację projektu „AKTYWNE KOBIETY".

Przejdź do - Podział funduszu w Sołectwie Mariany

Podział funduszu w Sołectwie Mariany

23 września 2020 |
Monika Piróg

W dniu 15 września 2020 r. odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Mariany podczas, którego dokonano podziału funduszu sołeckiego na rok 2021 w łącznej kwocie 16 904,40 zł. Mieszkańcy jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie budżetu sołectwa zaplanowanego na rok 2021.

Przejdź do - Kolejne spotkanie w sprawie Programu KOLEJ+

Kolejne spotkanie w sprawie Programu KOLEJ+

23 września 2020 |
Monika Piróg

W dniu 14 września br. Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zorganizował kolejne spotkanie w sprawie odtworzenia linii kolejowej Kowalewo Pomorskie - Brodnica przez Golub-Dobrzyń.

Przejdź do - Przebudowa drogi gminnej Mlewiec – Nowy Dwór

Przebudowa drogi gminnej Mlewiec – Nowy Dwór

22 września 2020 |
Paulina Wiśniewska

W sierpniu br. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD Sp. z o. o. z Wąbrzeźna rozpoczęło wykonywanie robót w ramach zadania pn. „Przebudowa części drogi gminnej nr 110106C relacji Mlewiec – Nowy Dwór oraz części drogi gminnej nr 110123C w m. Nowy Dwór, gmina Kowalewo Pomorskie o łącznej dł. 3.069,32 m".

Przejdź do - Zebranie wiejskie - MLEWO

Zebranie wiejskie - MLEWO

22 września 2020 |
Donata Pilarska-Mądry

Zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa
MLEWO
odbędzie się w dniu 29.09.2020 r. o godz. 18:00
w Wiejskim Domu Kultury w Mlewie

Przejdź do - Zebranie wiejskie w sołectwie Mlewiec

Zebranie wiejskie w sołectwie Mlewiec

21 września 2020 |
Magdalena Ziółkowska

W dniu 16 września 2020 roku w remizo-świetlicy w Mlewcu odbyło się zebranie wiejskie, którego celem było podział funduszu sołeckiego na rok 2021. Mieszkańcy jednogłośnie zaakceptowali zaproponowany przez Sołtysa Jerzego Śliwkę projekt budżetu na 2021 r. 

Przejdź do - Zebranie wiejskie w sołectwie Piątkowo

Zebranie wiejskie w sołectwie Piątkowo

21 września 2020 |
Anna Dalke

W dn. 12.09.2020 r. o godz. 16:00 odbyło się zebranie wiejskie w sołectwie Piątkowo. Uczestniczyło w nim 28 uprawnionych do głosowania mieszkańców wsi. Z zaproszenia skorzystał także Burmistrz Miasta Jacek Żurawski.

Przejdź do - Pierwszy dzwonek dla seniorów w roku akademickim 2020/2021

Pierwszy dzwonek dla seniorów w roku akademickim 2020/2021

18 września 2020 |
Katarzyna Szczutowska

W dniu 17.09.2020 r. odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2020/2021 Uniwersytetu Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Filia w Kowalewie Pomorskim.

Przejdź do - Zaproszenie na bezpłatne szkolenie

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie

18 września 2020 |
Monika Piróg

Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, PFR oraz PFR Portal PPK
zapraszają na konferencję
„PPK blisko Ciebie"

Przejdź do - Zaproszenie na spotkanie informacyjno-konsultacyjne

Zaproszenie na spotkanie informacyjno-konsultacyjne

18 września 2020 |
Monika Piróg

Stowarzyszenie LGD "Dolina Drwęcy" serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjno-konsultacyjne, podczas którego będzie można usyskać informacje na temat możliwości uzyskania wsparcia w ramach LSR, w szczególności w zakresie wsparcia przedsiębiorczości oraz aktywizacji społecznej i społeczno-zawodowej.

Przejdź do - Obchody 42. rocznicy powstania niezależnego ruchu chłopskiego

Obchody 42. rocznicy powstania niezależnego ruchu chłopskiego

18 września 2020 |
Monika Piróg

W dniu 11.09.2020r. Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie Jacek Żurawski uczestniczył w Kujawsko-Pomorskich Obchodach 42. rocznicy powstania niezależnego ruchu chłopskiego.

Przejdź do - Zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Srebrniki

Zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Srebrniki

18 września 2020 |
Beata Lewandowska

W dniu 11 września bieżącego roku w remizo - świetlicy wiejskiej w Srebrnikach odbyło się zebranie wiejskie.

Przejdź do - Zmiana organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 2106C relacji Wielka Łąka-Lipienica

Zmiana organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 2106C relacji Wielka Łąka-Lipienica

17 września 2020 |
Katarzyna Brzycka

Poniżej zamieszczamy przekazaną do tut. Urzędu przez Zakład Drogowo Budowlany sp. z o.o. Spółka Komandytowa, Rogowo informację dot. zmiany organizacji ruchu w związku z realizacją robót drogowych.

Przejdź do - Centralny Port Komunikacyjny

Centralny Port Komunikacyjny

17 września 2020 |
Mirosław Wasilewski

Jak już wcześniej informowaliśmy Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Kolej jest najbardziej ekologicznym środkiem transportu, którego budowa jest wspierana przez Unię Europejską.

Przejdź do - Zebranie w sołectwie Kowalewo Pomorskie

Zebranie w sołectwie Kowalewo Pomorskie

17 września 2020 |
Natalia Brudz-Huzior

W dniu 14 września bieżącego roku mieszkańcy sołectwa Kowalewo Pomorskie dokonali podziału środków funduszu sołeckiego na 2021 rok. W przyszłym roku do dyspozycji sołectwa przypadła kwota 21.399,76 zł. Zebrani mieszkańcy jednogłośnie zdecydowali o przeznaczeniu w/w funduszu głównie na utrzymanie dróg.

Przejdź do - Wiktoria i Natalia wicemistrzyniami Województwa Kujawsko – Pomorskiego w szachach

Wiktoria i Natalia wicemistrzyniami Województwa Kujawsko – Pomorskiego w szachach

15 września 2020 |
Benedykt Mroziński

Bardzo dobrze zagrali młodzi szachiści reprezentujący LKS Promień w Mistrzostwach Województwa Juniorów i dzieci w szachach szybkich.

Przejdź do - Zmiana siedziby Świetlicy Socjoterapeutycznej w Kowalewie Pomorskim

Zmiana siedziby Świetlicy Socjoterapeutycznej w Kowalewie Pomorskim

15 września 2020 |
Agnieszka Lis

Świetlica Socjoterapeutyczna funkcjonująca przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ma nową lokalizację. W chwili obecnej po przekształceniu i przystosowaniu pomieszczeń znajduje się w budynku administracyjno-socjalnym na terenie Centrum Rekreacji i Sportu przy ulicy Chopina 26 w Kowalewie Pomorskim.

Przejdź do - Zebranie wiejskie w sołectwie Szychowo

Zebranie wiejskie w sołectwie Szychowo

15 września 2020 |
Anna Wesołowska

W dniu 09.09.2020r. odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Szychowo, na którym mieszkańcy dokonali podziału budżetu, którym sołectwo będzie dysponowało w 2021 roku. Przyznana kwota wynosi 20 837,84 zł.

Przejdź do - Realizacja projektu pt: „Nowa jakość na kujawsko-pomorskim rynku pracy''

Realizacja projektu pt: „Nowa jakość na kujawsko-pomorskim rynku pracy''

15 września 2020 |
Monika Piróg

W imieniu Instytutu Rozwoju i Innowacji Euro - Konsult Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie informujrmy o realizacji na terenie woj. kujawsko-pomorskiego projektu pt: „Nowa jakość na kujawsko-pomorskim rynku pracy'' w ramach RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: RPKP.08.00.00 Aktywni na rynku pracy, Działanie: RPKP.08.02.00 Wspierane aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie: RPKP.08.02.02 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.

Przejdź do - Podział funduszu sołeckiego na rok 2021 w sołectwie Sierakowo

Podział funduszu sołeckiego na rok 2021 w sołectwie Sierakowo

15 września 2020 |
Monika Lewandowska

W dniu 04.09.2020 r. mieszkańcy Sołectwa Sierakowo podzielili budżet, którym sołectwo będzie dysponowało w 2021 r. Z kwoty 25.520,50 zł najwięcej środków zostanie przeznaczonych na utrzymanie dróg gminnych (64,5 %). Nie zapomniano o miejscowej jednostce OSP czy spotkaniach integracyjnych, o ile sytuacja epidemiczna w kraju ulegnie poprawie. Sołectwo szczególnie dba o świetlicę wiejską, która jest źródłem dodatkowego dochodu.

Przejdź do - Realizacja drugiej edycji „Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim" w gminie Kowalewo Pomorskie

Realizacja drugiej edycji „Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim" w gminie Kowalewo Pomorskie

15 września 2020 |
Katarzyna Szczutowska

Od 14 września 2020 r. piętnaście mieszkanek gminy Kowalewo Pomorskie (w wieku powyżej 60 lat) korzysta z bezpłatnej edukacji zdrowotnej i ćwiczeń w ramach „Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim", który finansowany jest ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Gminy Kowalewo Pomorskie.

Przejdź do - Informator ZUS
Przejdź do - Dożynki sołeckie w Bielsku

Dożynki sołeckie w Bielsku

11 września 2020 |
Małgorzata Dębińska

W dniu 5 września br. w sołectwie Bielsk odbyły się dożynki sołeckie, które tradycyjnie ukoronowały całoroczny trud rolników związany z zakończeniem najważniejszych prac polowych i zbiorem zbóż. Uroczystość zainaugurowało nabożeństwo pod przewodnictwem ks. Arkadiusza Relidzińskiego.

Przejdź do - Podział funduszu sołeckiego na rok 2021 w sołectwie Chełmoniec

Podział funduszu sołeckiego na rok 2021 w sołectwie Chełmoniec

11 września 2020 |
Renata Siwiec

W dniu 3 września 2020 roku odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Chełmoniec, podczas którego dokonano podziału funduszu sołeckiego na rok 2021 w łącznej kwocie 21.212,45 zł.

Przejdź do - Zebranie w sołectwie Kiełpiny

Zebranie w sołectwie Kiełpiny

11 września 2020 |
Anna Panak

W dniu 7 września bieżącego roku mieszkańcy sołectwa Kiełpiny dokonali podziału środków Funduszu Sołeckiego na 2021 rok. W przyszłym roku do dyspozycji sołectwa przypadła kwota 22.195,81 zł. Zebrani mieszkańcy jednogłośnie zdecydowali o przeznaczeniu ww. funduszu na utrzymanie dróg i chodnika oraz obiektu remizo-świetlicy wraz z terenami zielonymi i integrację.

Przejdź do - „Sprzątanie Świata 2020” - Apel do społeczeństwa

„Sprzątanie Świata 2020” - Apel do społeczeństwa

10 września 2020 |
Renata Siwiec

Informuję, że w dniach 18-19 września br. miasto i gmina Kowalewo Pomorskie po raz kolejny przystąpi do akcji „Sprzątanie Świata – Polska". Bieżąca kampania prowadzona jest pod hasłem "Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję".

Przejdź do - Podziękowania

Podziękowania

10 września 2020 |
Żona z rodziną

Panu Jackowi Żurawskiemu Burmistrzowi Miasta,
Zarządowi Oddziału M-G Zw. OSP RP w Kowalewie Pomorskim,
Druhom OSP z terenu Gminy, Radnym Rady Miejskiej,
Sołtysom oraz pracownikom Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim

Przejdź do - Program „Czyste Powietrze”

Program „Czyste Powietrze”

9 września 2020 |
Edyta Jasińska

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

Przejdź do - Informacja - czasowa Organizacja Ruchu

Informacja - czasowa Organizacja Ruchu

9 września 2020 |
Beata Lewandowska

Informujemy, iż w związku z rozpoczęciem budowy Farmy Wiatrowej Piątkowo, wykonawca Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo- Inżynieryjnego SA zawiadamia: od dnia 14.09.2020 r. do dnia 30.04.2021 r. wprowadzona zostanie czasowa Organizacja Ruchu.

Przejdź do - Podział funduszu sołeckiego na 2021 r. w sołectwie Chełmonie

Podział funduszu sołeckiego na 2021 r. w sołectwie Chełmonie

9 września 2020 |
Katarzyna Szczutowska

W dniu 02.09.2020 r. mieszkańcy Chełmonia podzielili budżet, którym sołectwo będzie dysponowało w 2021 r. Z kwoty 23 319,65 zł zł najwięcej środków zostanie przeznaczonych na utrzymanie dróg gminnych (45,03 %).

Przejdź do - Podział funduszu sołeckiego na rok 2021 w sołectwie Lipienica

Podział funduszu sołeckiego na rok 2021 w sołectwie Lipienica

9 września 2020 |
Katarzyna Jankowska

W dniu 31 sierpnia 2020 r. odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Lipienica podczas, którego dokonano podziału funduszu sołeckiego na rok 2021 w łącznej kwocie 16.951,23 zł. Z tej kwoty największą cześć środków mieszkańcy przeznaczyli na utrzymanie dróg w sołectwie.

Przejdź do - Ogłoszenie - awaria wody

Ogłoszenie - awaria wody

8 września 2020 |
Wiesław Chmielewicz

Informujemy, że w związku z awarią sieci wodociągowej w miejscowości Frydrychowo w dniu 09.09.2020 r. w godz.: 12:00-14:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców:

  • Frydrychowa – brak wody
  • Kowalewa Pomorskiego – brak lub obniżenie ciśnienia,