Z Urzędu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - Spotkanie z przedstawicielami Ochotniczych Straży Pożarnych

Spotkanie z przedstawicielami Ochotniczych Straży Pożarnych

21 sierpnia 2019 |
Agnieszka Szewczyk

W dniu 12.08.2019r. w Kowalewie Pomorskim odbyło się spotkanie z przedstawicielami Ochotniczych Straży Pożarnych z regionu. W spotkaniu udział wzięli: Pani Iwona Michałek – Wiceminister Edukacji Narodowej, Pan Filip Szreter - kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Golubiu-Dobrzyniu, Pan Jacek Żurawski – Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie.

Przejdź do - Przebudowa drogi gminnej w Bielsku

Przebudowa drogi gminnej w Bielsku

20 sierpnia 2019 |
Małgorzata Wegner

W dniu 8 sierpnia 2019 r. została podpisana umowa z Zakładem Drogowo Budowlanym Rogowo, sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Rogowo 23, 87-162 Lubicz na wykonanie zadania pn. "Przebudowa części drogi gminnej nr 110117C oraz części drogi nr 110128C w m. Bielsk, gmina Kowalewo Pomorskie" o długości 695 m.Termin wykonania robót został ustalony do końca sierpnia 2019 r.Plakat

Przejdź do - OTWARCIE NOWEJ SIEDZIBY URZĘDU MIEJSKIEGO ORAZ PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KOWALEWIE POMORSKIM PRZY UL. KONOPNICKIEJ 13

OTWARCIE NOWEJ SIEDZIBY URZĘDU MIEJSKIEGO ORAZ PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KOWALEWIE POMORSKIM PRZY UL. KONOPNICKIEJ 13

20 sierpnia 2019 |
Magdalena Radko

19 sierpnia br. o godz. 10.00 w Kowalewie Pomorskim przy ul. Konopnickiej 13 odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Urzędu Miejskiego oraz Przedszkola Publicznego.

Przejdź do - NOWY ADRES SIEDZIBY URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWALEWIE POMORSKIM

NOWY ADRES SIEDZIBY URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWALEWIE POMORSKIM

19 sierpnia 2019 |
Magdalena Radko

Uprzejmie informujemy, że z dniem 19 sierpnia 2019 r. uległa zmianie siedziba Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim.
Aktualny adres brzmi:
Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim
ul. Konopnickiej 13

Przejdź do - IX nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej

IX nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej

9 sierpnia 2019 |
Donata Pilarska-Mądry

Podczas nadzwyczajnej Sesji w dniu 6 sierpnia br., radni Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim podjęli uchwały w sprawach:

 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2019-2035,
 • zmiany uchwały budżetowej na rok 2019,
 • określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
Przejdź do - Renta rodzinna dla studentów

Renta rodzinna dla studentów

8 sierpnia 2019 |
Krystyna Michałek Rzecznik Regionalny ZUS

Studencie potwierdź prawo do renty rodzinnej
Uczniowie i studenci, którzy po śmierci rodzica otrzymują rentę rodzinną często zapominają, aby zawiadomić ZUS o kontynuowaniu nauki lub jej zaprzestaniu. Niedopełnienie tego wymogu w konsekwencji może doprowadzić do utraty renty lub zwrocie nadpłaconego świadczenia.

Przejdź do - Ogłoszenie o naborze trenera aktywności fizycznej w ramach realizacji „Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim”

Ogłoszenie o naborze trenera aktywności fizycznej w ramach realizacji „Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim”

5 sierpnia 2019 |
Katarzyna Szczutowska

Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza nabór na trenera aktywności fizycznej w ramach realizacji „Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim"

Przejdź do - Kondolencje

Kondolencje

2 sierpnia 2019 |
Monika Kozińska

Z żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
śp. Edwarda Musiała Członka Honorowej Kapituły Miasta
Wyrazy głębokiego współczucia najbliższym składają: Burmistrz Miasta Jacek Żurawski, Przewodniczący Rady Miejskiej wraz z Radnymi, Członkowie Honorowej Kapituły Miasta pracownicy Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim

Przejdź do - Urodzinowe wizyty w lipcu

Urodzinowe wizyty w lipcu

1 sierpnia 2019 |
Agnieszka Januszko

Mija kolejny miesiąc w którym Burmistrz Miasta Pan Jacek Żurawski wspólnie z kierownikiem Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Kowalewie Pomorskim Panią Zytą Szymańską i pracownikami socjalnymi odwiedzał dostojnych jubilatów z okazji urodzin.

Przejdź do - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 roku

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 roku

1 sierpnia 2019 |
Natalia Kociemska

Uprzejmie informujemy, iż w związku z ustawą o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, producent rolny może składać do burmistrza właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego.

Przejdź do - Konkurs na „Najciekawszy witacz dożynkowy 2019”

Konkurs na „Najciekawszy witacz dożynkowy 2019”

30 lipca 2019 |
Magdalena Radko

Samorząd Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza konkurs na „Najciekawszy witacz dożynkowy 2019". Poprzez konkursową rywalizację pragniemy zachęcić mieszkańców do współpracy w sołectwach, rozwinięcia wyobraźni, a przede wszystkim do wspaniałej zabawy.

Przejdź do - Dofinansowanie zakupu podręczników

Dofinansowanie zakupu podręczników

30 lipca 2019 |
Małgorzata Lewandowska

Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie  informuje o możliwości składania wniosków o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych na rok szkolny 2019/2020 dla uczęszczających do szkół położonych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie, uczniów:

Przejdź do - STYPENDIUM SZKOLNE na rok szkolny 2019/2020

STYPENDIUM SZKOLNE na rok szkolny 2019/2020

30 lipca 2019 |
Małgorzata Lewandowska

Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020 można pobierać i składać w terminie od dnia 26.08.2019 r. do dnia 15.09.2019 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15.10.2019 r.

Przejdź do - XVIII EDYCJA PROGRAMU STYPENDIÓW POMOSTOWYCH

XVIII EDYCJA PROGRAMU STYPENDIÓW POMOSTOWYCH

30 lipca 2019 |
Monika Kozińska

Maturzysto jeżeli jesteś zdolny, ambitny, chcesz podjąć naukę na dziennych studiach magisterskich i pochodzisz z rodziny pracownika PPGR.  Powinieneś to przeczytać!
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Bydgoszczy informuje, że Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłosiła XVIII EDYCJĘ PROGRAMU STYPENDIÓW POMOSTOWYCH

Przejdź do - Sierakowo świętowało

Sierakowo świętowało

25 lipca 2019 |
Monika Lewandowska

W dniu 13 lipca dokonano uroczystego odbioru dwóch zmodernizowanych dróg w Sołectwie Sierakowo, które było połączone z piknikiem rodzinnym. Podwójne świętowanie dotyczyło drogi gminnej relacji Martyniec – Sierakowo oraz drogi powiatowej relacji Sierakowo – Ryńsk.

Przejdź do - Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie

Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie

22 lipca 2019 |
Agnieszka Szewczyk

Nabór wniosków na dofinansowanie zadań w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
„Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”

Przejdź do - Dobry Start

Dobry Start

19 lipca 2019 |
Kamila Gajewska

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   w Kowalewie Pomorskim informuje, iż pierwsze wypłaty jednorazowego świadczenia realizowanego w ramach Rządowego Programu „Dobry Start” w wysokości 300,00 zł  na  rozpatrzone wnioski, złożone w formie elektronicznej    nastąpi w dniach 24.07-25.07.2019 r.

Przejdź do - Świadczenia wychowawcze

Świadczenia wychowawcze

19 lipca 2019 |
Kamila Gajewska

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim informuje, iż pierwsze wypłaty świadczenia wychowawczego na rozpatrzone wnioski, złożone w formie elektronicznej, ustalające prawo do świadczenia wychowawczego na pierwsze lub jedyne dziecko w  rodzinie  nastąpi w dniach 24.07-25.07.2019 r.

Przejdź do - Komenda Powiatowa Policji w Golubiu- Dobrzyniu obchodziła swoje święto

Komenda Powiatowa Policji w Golubiu- Dobrzyniu obchodziła swoje święto

18 lipca 2019 |
Magdalena Radko

12 lipca br. policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Golubiu Dobrzyniu obchodzili Święto Policji na Zamku w Golubiu- Dobrzyniu. Z okazji tego święta wręczone zostały odznaczenia, wyróżnienia i mianowania na wyższe stopnie policyjne.

Przejdź do - XXVI MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ SZACHOWY

XXVI MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ SZACHOWY

18 lipca 2019 |
Benedykt Mroziński

W dniach 10-16 lipca 2019 roku  w Miejsko –Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim pod patronatem Burmistrza Miasta Jacka Żurawskiego  rozegrany został XXVI Międzynarodowy Turniej Szachowy w Kowalewie Pomorskim. W głównych grupach turniejowych udział wzięło 138 uczestników, ponadto w turnieju błyskawicznym wystartowało 54 szachistów. Razem z opiekunami, trenerami i rodzicami przez ten tydzień w naszym mieście przebywało prawie trzysta osób.

Przejdź do - Tydzień Przedsiębiorcy w ZUS

Tydzień Przedsiębiorcy w ZUS

15 lipca 2019 |
A.Szewczyk

Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje Tydzień Przedsiębiorcy w ZUS. Jest to akcja skierowana nie tylko do przedsiębiorców ale również do osób, które dopiero planują dołączyć do tego grona.

Przejdź do - Pomoc żywnościowa 2014 -2020 Podprogram 2018 – efekty

Pomoc żywnościowa 2014 -2020 Podprogram 2018 – efekty

15 lipca 2019 |
Iwona Arciszewska

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zdrowia w Kowalewie Pomorskim w ramach współpracy z Bankiem Żywności w Toruniu informuje, iż zakończył realizację programu operacyjnego pomoc żywnościowa 2014 -2020 Podprogram 2018.

Przejdź do - Wakacyjne ściganie kolarskich Sokołów

Wakacyjne ściganie kolarskich Sokołów

12 lipca 2019 |
UKS "Sokół" Wielkie Rychnowo.

Pracowity początek wakacji mają za sobą zawodnicy UKS „Sokół” Wielkie Rychnowo, którzy w dniach 06-07 lipca br. wystartowali w dwóch wyścigach w ramach „ Kolarskiej Ligi Szlakiem Uczniowskich Klubów Sportowych”.

Przejdź do - Praca w Krajowej Administracji Skarbowej. Teraz masz szansę

Praca w Krajowej Administracji Skarbowej. Teraz masz szansę

12 lipca 2019 |
Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

Jeden z największych budżetowych pracodawców w regionie poszukuje funkcjonariuszy i pracowników! Trwa rekrutacja do Służby Celno-Skarbowej i urzędów skarbowych w woj. kujawsko-pomorskim.

Zostań funkcjonariuszem Służby Celno-Skarbowej

Przejdź do - Uroczyste otwarcie Wiejskiego Domu Kultury w Piątkowie

Uroczyste otwarcie Wiejskiego Domu Kultury w Piątkowie

12 lipca 2019 |
Anna Dalke

W sobotę 6 lipca br. miało miejsce otwarcie nowego budynku Wiejskiego Domu Kultury w Piątkowie. W uroczystości wzięli udział Burmistrz Miasta – Jacek Żurawski, Zastępca Burmistrza – Ilona Rybicka, Sekretarz Gminy – Ewa Bąk,

Przejdź do - 43. Wielki Międzynarodowy Turniej Rycerski

43. Wielki Międzynarodowy Turniej Rycerski

11 lipca 2019 |
M.Radko

W miniony piątek Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski na Rynku przekazał na ręce Włodarza Golubskiego Zamku symboliczny klucz, otwierając na trzy dni turnieju dla całej rycerskiej braci bramy Miasta Golubia-Dobrzynia.

Przejdź do - Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze

Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze

11 lipca 2019 |
A.Szewczyk

W dniu 6 lipca 2019 r. na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu - Dobrzyniu odbyły się X Zawody Sportowo - Pożarnicze jednostek OSP z terenu powiatu golubsko - dobrzyńskiego.

Przejdź do - Dot. możliwości zmian w projekcie zagospodarowania rynku

Dot. możliwości zmian w projekcie zagospodarowania rynku

11 lipca 2019 |
Renata Siwiec

W związku z prośbami mieszkańców dotyczącymi zamontowania daszków chroniących przed słońcem przy części ławek na Placu 700-lecia w Kowalewie Pom., wyjaśniamy że projekt pn.: „Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie" został wykonany z dofinansowaniem ze środków UE.

Przejdź do - DOFINANSOWANIE DO WYMIANY PIECA W LOKALU MIESZKALNYM

DOFINANSOWANIE DO WYMIANY PIECA W LOKALU MIESZKALNYM

11 lipca 2019 |
Katarzyna Frasunkiewicz

W ramach ograniczania niskiej emisji mieszkańcy gminy Kowalewo Pomorskie mogą skorzystać z dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła  zasilanych paliwami stałymi w lokalach mieszkalnych wykorzystywanych w całości na cele mieszkaniowe.

Przejdź do - Przygotowania do Święta Plonów

Przygotowania do Święta Plonów

9 lipca 2019 |
Edyta Jasińska

Dojrzewające na polach zboża oznaczają zbliżające się żniwa. Po żniwach przychodzi czas na Święto Plonów, czyli Dożynki będące podziękowaniem za tegoroczne zbiory, a jednocześnie prośbą o pomyślność w następnych.

Przejdź do - Apel do rolników o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas żniw

Apel do rolników o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas żniw

8 lipca 2019 |
Agnieszka Szewczyk

Rozpoczęły się żniwa - okres wieńczący trud, który rolnicy codziennie wkładają w uprawianie i pielęgnowanie ziemi. To czas wytężonej pracy i ogromnego wysiłku mieszkańców wsi. Towarzyszy temu zmęczenie i pośpiech, a praca w gospodarstwach rolnych wykonywana jest często w zmiennych warunkach atmosferycznych, w czasie upału, burz i ulewnych deszczy.

Przejdź do - Rodzina 500plus

Rodzina 500plus

5 lipca 2019 |
K. Gajewska

Informacja dotycząca przyjmowania wniosków o ustalenie prawa  do świadczenia wychowawczego realizowanego w  ramach rządowego  programu  „Rodzina 500plus”  na okres od 01.07.2019 r.  do 31.05.2021 r.

Przejdź do - Festyn w Sołectwie Pruska Łąka

Festyn w Sołectwie Pruska Łąka

4 lipca 2019 |
Agnieszka Szewczyk

W dniu 29 czerwca 2019r.  odbył się Festyn w Sołectwie Pruska Łąka. Organizatorzy  - Sołtys wraz z Radą Sołecką zapewnili uczestnikom szereg atrakcji. Najmłodsi mogli się bawić do woli na dmuchanej zjeżdżalni oraz brać udział w atrakcyjnych zabawach. Wszystkie dzieci otrzymały również słodycze, lody i napoje. Na gości czekała także grochówka,  słodki poczęstunek oraz kawa i herbata.

Przejdź do - Z urodzinowymi wizytami w czerwcu

Z urodzinowymi wizytami w czerwcu

4 lipca 2019 |
A. Januszko

Kontynuując tradycję odwiedzania osób, które ukończyły 90 i więcej lat Burmistrz Miasta Pan Jacek Żurawski wspólnie z kierownikiem Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim Panią Zytą Szymańską i pracownikami socjalnym odwiedził dostojnych jubilatów z okazji urodzin.

Przejdź do - XIII Sesja Rady Powiatu

XIII Sesja Rady Powiatu

3 lipca 2019 |
M.Radko

26 czerwca br. odbyła się XIII Sesja Rady Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego VI kadencji. Starosta Franciszek Gutowski i Zarząd Powiatu otrzymali wotum zaufania oraz udzielono im absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok ubiegły.

Przejdź do - Pożegnaliśmy generała Zbigniewa Nowka

Pożegnaliśmy generała Zbigniewa Nowka

3 lipca 2019 |
M.Radko

Generał Zbigniew Nowek zmarł w nocy z niedzieli na poniedziałek. Były szef Agencji Wywiadu, Urzędu Ochrony Państwa i Biura Bezpieczeństwa Narodowego miał 59 lat. Generał Zbigniew Nowek należał do czołowych postaci opozycji antykomunistycznej lat 80. Współtworzył  Urząd Ochrony Państwa, będąc szefem delegatury w Bydgoszczy, a następnie całego Urzędu.

Przejdź do - Debata nad Strategią rozwoju oświaty na terenie gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2019 – 2023

Debata nad Strategią rozwoju oświaty na terenie gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2019 – 2023

2 lipca 2019 |
M. Kozińska

 W dniu 28 czerwca br. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim, podczas posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim, odbyła się debata dotycząca Strategii rozwoju oświaty na terenie gminy Kowalewo Pomorskie na najbliższe lata.

Przejdź do - VIII Sesja Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim - Raport o stanie Gminy przyjęty. Jednogłośne absolutorium dla Burmistrza Miasta

VIII Sesja Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim - Raport o stanie Gminy przyjęty. Jednogłośne absolutorium dla Burmistrza Miasta

2 lipca 2019 |
D.Pilarska-Mądry

W dniu 27 czerwca odbyła się VIII Sesja Rady Miejskiej, najważniejszym punktem było udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta. Była to Sesja wyjątkowa, ponieważ po raz pierwszy został przedstawiony raport o stanie gminy. Zgodnie z nowymi przepisami procedurę udzielenia absolutorium poprzedzić musi debata nad raportem o stanie gminy za rok ubiegły oraz głosowanie w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza.

Przejdź do - Sołectwo Kiełpiny dokonało wyboru władz

Sołectwo Kiełpiny dokonało wyboru władz

2 lipca 2019 |
Opiekun Sołectwa - Anna Panak

W dniu 29 czerwca bieżącego roku w miejscowości  Kiełpiny odbyło się  zebranie sołeckie. Celem tego spotkania było przeprowadzenie wyborów Sołtysa, Rady Sołeckiej oraz Komisji Rewizyjnej.

Przejdź do - Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny na okres zasiłkowy 2019/2020

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny na okres zasiłkowy 2019/2020

2 lipca 2019 |
Ewa Bicz

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim informuje, iż osoby chcące pobierać świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny na okres zasiłkowy 2019/2020 winny zgłaszać się do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Plac Wolności 3 w Kowalewie Pomorskim tel. (56) 684 11 30 .