Z Urzędu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - Porady prawne dla przedsiębiorców w sprawie tarczy antykryzysowej!

Porady prawne dla przedsiębiorców w sprawie tarczy antykryzysowej!

9 kwietnia 2020 |
Ewa Bąk

Zachęcam do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych dla przedsiębiorców z terenu miasta i gminy Kowalewo Pomorskie w sprawie tarczy antykryzysowej.

Przejdź do - Podziękowanie dla wolontariuszy i strażaków

Podziękowanie dla wolontariuszy i strażaków

9 kwietnia 2020 |
Zyta Szymańska Kierownik MGOPS

„Jeśli los ofiaruje Ci skrzydła... nic Ci po nich , jeśli nie pragniesz posługiwać się nimi w służbie drugiemu człowiekowi."
Seneka

Przejdź do - Światowy Dzień Zdrowia

Światowy Dzień Zdrowia

7 kwietnia 2020 |
Patrycja Baran

Z okazji Światowego Dnia Zdrowia pragniemy złożyć wyrazy uznania
wszystkim lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym
oraz pozostałym pracownikom służby zdrowia.

Przejdź do - Urodzinowe wizyty

Urodzinowe wizyty

2 kwietnia 2020 |
Justyna Zagacka

Kontynuując wieloletnią tradycję odwiedzin u osób, które ukończyły 90 i więcej lat Pan Burmistrz Jacek Żurawski wraz z kierownikiem Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Panią Zytą Szymańską i pracownikami socjalnymi na zaproszenie Jubilatów odwiedził ich z tej okazji.

Przejdź do - Psychologia w służbie człowieka

Psychologia w służbie człowieka

26 marca 2020 |
Małgorzata Fryc

Szanowni Państwo!
Obecnie większość z nas doświadcza  nieznanych nam wcześniej okoliczności dotyczących  reorganizacji naszego życia, pracy oraz ograniczeń co do naszej aktywności fizycznej i życia towarzyskiego, z powodu podwyższonego ryzyka zarażenia się wirusem COVID – 19. Jest to trudny czas.

Przejdź do - Kampania „Nie pozwolę ci się zamknąć” – wspieramy mikroprzedsiębiorców

Kampania „Nie pozwolę ci się zamknąć” – wspieramy mikroprzedsiębiorców

25 marca 2020 |
Krajowa Izba Gospodarcza

Chcesz pomóc sklepom, warsztatom, zakładom, pracowniom w twojej okolicy? Martwisz się, że nie będą w stanie przetrwać kwarantanny? Dołącz do kampanii „Nie pozwolę ci się zamknąć".

Przejdź do - Rozliczenie zużycia wody w budynkach zarządzanych przez ZGKiM

Rozliczenie zużycia wody w budynkach zarządzanych przez ZGKiM

25 marca 2020 |
ZGKiM w Kowalewie Pomorskim

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kowalewie Pomorskim informuje , że w związku z rozliczeniem I kwartału 2020 r. za wodę i ścieki, prosi o telefoniczne podanie stanu wodomierzy do dnia 31.03.2020 r.

W przypadku braku informacji rozliczenie zużycia wody za I kwartał 2020 r. zostanie dokonane w oparciu o średnie zużycie wody za IV kwartał 2019 r.

Przejdź do - Program Opieka wytchnieniowa – edycja 2020

Program Opieka wytchnieniowa – edycja 2020

24 marca 2020 |
Zyta Szymańska Kierownik MGOPS

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim planuje przystąpić w roku 2020 do Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2020”, realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Przejdź do - Komunikat -Wybory Sołtysa w sołectwie Napole

Komunikat -Wybory Sołtysa w sołectwie Napole

24 marca 2020 |
Anna Osmańska

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej od 20 marca 2020 roku do odwołania stanu epidemii wywołanej zakażeniami wirusem. Informujemy, że wybory sołtysa w Sołectwie Napole zaplanowane na 27-03-2020 roku nie odbędą się. Data zebrania wyborczego zostanie podana w terminie późniejszym.

Przejdź do - Narada z sołtysami

Narada z sołtysami

19 marca 2020 |
Patrycja Baran

W dniu 11 marca 2020 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta Pana Jacka Żurawskiego z Sołtysami i Przewodniczącymi samorządów osiedlowych z terenu gminy Kowalewo Pomorskie.

Przejdź do - Wydział Koordynacji Świadczeń

Wydział Koordynacji Świadczeń

19 marca 2020 |
Kamila Gajewska

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim udostępnia informację Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczącą ograniczeń w pracy Wydziału Koordynacji Świadczeń Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Delegatura w Toruniu.

Przejdź do - Kondolencje

Kondolencje

17 marca 2020 |
Marta Chądzyńska

Wyrazy głębokiego współczucia Pani Marii Wiśniewskiej - Staszak Radnej Rady Miejskiej kadencji 2006-2010, 2010-2014, 2014-2018 i wieloletniego sołtysa sołectwa Mlewo z powodu śmierci Mamy składają:
Burmistrz Miasta Jacek Żurawski, Przewodniczący Rady Miejskiej, Radni Rady Miejskiej, sołtysi i Pracownicy Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim

Przejdź do - Przygotowania do Dożynek Gminno-Parafialnych

Przygotowania do Dożynek Gminno-Parafialnych

13 marca 2020 |
Edyta Jasińska

27 lutego u Burmistrza Miasta odbyło się pierwsze spotkanie  w sprawie organizacji tegorocznych  Dożynek Gminno-Parafialnych.

Przejdź do - Sesja Rady Miejskiej oraz posiedzenia Komisji

Sesja Rady Miejskiej oraz posiedzenia Komisji

13 marca 2020 |
Donata Pilarska-Mądry

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym oraz zaleceniami Prezesa Rady Ministrów, Głównego Inspektora Sanitarnego i innych organów dotyczącymi przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2,

Przejdź do -  Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury nieczynny

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury nieczynny

12 marca 2020 |
Barbara Niewidział - Dyrektor M-GOK Kowalewo Pomorskie

W  związku z zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem, informujemy, że od dnia 13.03.2020 r. przez okres 2 tygodni Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury im. Wł. St. Reymonta w Kowalewie Pomorskim oraz Miejska Biblioteka Publiczna  będą nieczynne.

Przepraszamy za utrudnienia.

Przejdź do - XVI Sesja Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim

XVI Sesja Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim

10 marca 2020 |
Marta Chądzyńska

W dniu 27 lutego 2020 roku odbyła się XVI Sesja Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim. W trakcie obrad zdecydowano m.in. o określeniu średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kowalewo Pomorskie w roku szkolnym 2019/2020 do zwrotu kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz zostały przyjęte zmiany w Statucie Gminy Kowalewo Pomorskie.

Przejdź do - Obowiązek deratyzacji

Obowiązek deratyzacji

10 marca 2020 |
Renata Siwiec

Przypominamy, że z zapisów §15.1 Uchwały nr XI/93/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 października 2019 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie wynika obowiązek przeprowadzenia deratyzacji na obszarach nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi, obiektami użyteczności publicznej oraz na terenach przemysłowych zakładów pracy.

Przejdź do - Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Pomoc Żywnościowa 2014-2020

9 marca 2020 |
Iwona Arciszewska

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim w załączeniu przekazuje informację w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2019 otrzymaną z Banku Żywności w Toruniu.

Przejdź do - Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Gminnej Spółki Wodnej w Kowalewie Pomorskim

Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Gminnej Spółki Wodnej w Kowalewie Pomorskim

6 marca 2020 |
Edyta Jasińska

 W dniu 21.02.2020 roku   odbyło się coroczne Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Gminnej Spółki Wodnej w Kowalewie Pomorskim.

Przejdź do - Dotowanie budowy/renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji

Dotowanie budowy/renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji

6 marca 2020 |
Edyta Jasińska

Zgodnie z Uchwałą nr 47/2190/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie regulaminu naboru i rozpatrywania wniosków dotyczących realizacji zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz zasad rozliczania zadań współfinansowanych ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego,  właściciele gospodarstw rolnych posiadających nr identyfikacyjny producenta rolnego mogą wnioskować o dotacje na budowę/renowację zbiorników wodnych służących małej retencji.

Przejdź do - Przetarg publiczny na sprzedaż samochodu pożarniczego: Żuk A 15B rok produkcji 1984

Przetarg publiczny na sprzedaż samochodu pożarniczego: Żuk A 15B rok produkcji 1984

4 marca 2020 |
Natalia Maleszewska

Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż samochodu pożarniczego: Żuk A 15B rok produkcji 1984. Cena wywoławcza to 4.500,00 zł ( słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100). Oferty należy składać do 12.03.2020r. do godz. 12.00.

Szczegółowe informacje dostępne TUTAJ.

Przejdź do - Przetarg publiczny na sprzedaż samochodu pożarniczego:  Żuk A15 rok produkcji 1988

Przetarg publiczny na sprzedaż samochodu pożarniczego: Żuk A15 rok produkcji 1988

4 marca 2020 |
Natalia Maleszewska

Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż samochodu pożarniczego: Żuk A15 rok produkcji 1988. Cena wywoławcza to 1.500,00 zł ( słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100). Oferty należy składać do 12.03.2020r. do godz. 12.00.

Szczegółowe informacje dostępne TUTAJ.

Przejdź do - Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego

Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego

3 marca 2020 |
Katarzyna Przygocka

Zaproszenie do składania uwag i wniosków do projektu dokumentu pn. "Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego" - w terminie do 10 marca b.r włącznie.

 

Przejdź do - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

3 marca 2020 |
Patrycja Baran

1 marca po raz kolejny obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Jest to święto państwowe ustanowione na mocy ustawy z dnia 3 lutego 2011 roku.

Przejdź do - Z urodzinowymi wizytami

Z urodzinowymi wizytami

2 marca 2020 |
Justyna Zagacka

Zgodnie z wieloletnią tradycją składania wizyt u Jubilatów z terenu gminy Kowalewo Pomorskie Burmistrz, Miasta Pan Jacek Żurawski wspólnie z Kierownikiem Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Panią Zytą Szymańską i pracownikami socjalnymi korzystając z zaproszenia odwiedzili dostojnych Jubilatów z okazji ich urodzin.

Przejdź do - Wiosenne wypalanie traw

Wiosenne wypalanie traw

28 lutego 2020 |
Edyta Jasińska

W związku ze zbliżającym się okresem wiosennym i stosowanymi praktykami wypalania traw, przypominamy o konsekwencjach z tym związanych. Proceder ten nie tylko w znacznym stopniu niszczy środowisko, ale stanowi również duże niebezpieczeństwo rozprzestrzenienia się pożaru.

 

Przejdź do - XVIII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

XVIII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

24 lutego 2020 |
OR KRUS w Bydgoszczy

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVIII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Przejdź do - Wymiana liczników energii elektrycznej

Wymiana liczników energii elektrycznej

21 lutego 2020 |
Wiesław Chmielewicz

W dniach 25.02.-13.03.2020 r. w godzinach (poniedziałek- piątek 8.00-20.00, sobota 8.00-15:00) u odbiorców zamieszkałych w Wielkim Rychnowie nastąpi wymiana liczników energii elektrycznej.

Przejdź do - Informacja po awarii

Informacja po awarii

20 lutego 2020 |
Wiesław Chmielewicz

W związku z docierającymi do tut. Urzędu uwagami dotyczącymi pogorszenia się jakości wody wskutek awarii, która miała miejsce w dniu 16.02.2020 r. informujemy, że Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. Ostrowite niezwłocznie przystąpił do jej usuwania, a po zakończeniu dokonał płukania sieci.

Przejdź do - KONCERT WALENTYNKOWY

KONCERT WALENTYNKOWY

19 lutego 2020 |
Danuta Kołodziej

W  dniu 14 lutego 2020 roku w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kowalewie Pomorskim  odbył się KONCERT WALENTYNKOWY.

Przejdź do - Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"

19 lutego 2020 |
Magdalena Gręźlikowska

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim, informuje, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opracowało program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"- edycja 2019-2020.

Przejdź do - Teleopieka – nowy rodzaj wsparcia dla osób starszych, samotnych i osamotnionych

Teleopieka – nowy rodzaj wsparcia dla osób starszych, samotnych i osamotnionych

11 lutego 2020 |
Agnieszka Januszko

W związku z planowanym przystąpieniem Gminy Kowalewo Pomorskie do projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka" prowadzimy nabór osób chętnych do tego rodzaju wsparcia.

Przejdź do - Informacja dot. oświetlenia na terenie miasta Kowalewo Pomorskie

Informacja dot. oświetlenia na terenie miasta Kowalewo Pomorskie

11 lutego 2020 |
Katarzyna Brzycka

Urząd Miejski informuje, że w związku z awarią kabla energetycznego, na terenie miasta od kilku dni stwierdza się czasowe wyłączenia prądu i brak oświetlenia ulicznego przy niektórych ulicach. 

Przejdź do - Kondolencje

Kondolencje

11 lutego 2020 |
Patrycja Baran

Wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa wsparcia i otuchy dla Pana Jacka Żurawskiego Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie,
z powodu śmierci Teścia
Składają: Radni Rady Miejskiej, Sołtysi, Dyrektorzy placówek oświatowych, Kierownicy jednostek podległych, oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim

Przejdź do - Zmiany w zaliczaniu wpłat dokonywanych przez podatnika

Zmiany w zaliczaniu wpłat dokonywanych przez podatnika

6 lutego 2020 |
Justyna Putz

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2020r. weszły w życie zmiany w Ordynacji podatkowej dotyczące m. in. zaliczenia wpłat na poczet zobowiązań podatkowych.

Zmiana od 2020 r. polega na doprecyzowaniu, że jeżeli na podatniku ciążą zobowiązania podatkowe z różnych tytułów, dokonaną wpłatę zalicza się na poczet podatku zgodnie ze wskazaniem podatnika,

Przejdź do - 100 Rocznica Powrotu Kowalewa Pomorskiego do Rzeczpospolitej Polskiej

100 Rocznica Powrotu Kowalewa Pomorskiego do Rzeczpospolitej Polskiej

6 lutego 2020 |
Magdalena Radko

Wracając wspomnieniami do uroczystości, które odbyły się 19 stycznia br. w Kowalewie Pomorskim, poniżej prezentujemy Państwu skróty filmowe tych wydarzeń. Zachęcamy do oglądania.

Poniżej znaleźć można także prelekcję p. Dariusza Rozwadowskiego, jaką przedstawił na uroczystej sesji rady miejskiej w tym dniu.

Przejdź do - Ferie zimowe w Świetlicy Socjoterapeutycznej

Ferie zimowe w Świetlicy Socjoterapeutycznej

4 lutego 2020 |
Świetlica Socjoterapeutyczna

W okresie od 27 stycznia do 31 stycznia br. Świetlica Socjoterapeutyczna prowadziła zajęcia integracyjne w ramach ferii zimowych, w których brały udział obie grupy wychowanków.

Przejdź do - Z urodzinowymi  wizytami w styczniu

Z urodzinowymi wizytami w styczniu

4 lutego 2020 |
Agnieszka Januszko

Kolejny raz Burmistrz Miasta Pan Jacek Żurawski wspólnie z Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej Panią Zytą Szymańską i pracownikami socjalnymi korzystając z zaproszenia miał przyjemność odwiedzenia i wspólnego świętowania z Jubilatami ich urodzin.

Przejdź do - Toaleta publiczna

Toaleta publiczna

24 stycznia 2020 |
Renata Siwiec

Informujemy, że od 23 stycznia br. udostępniona jest odpłatnie toaleta w budynku socjalnym targowiska miejskiego „Mój Rynek" przy ul. Strażackiej w Kowalewie Pomorskim.

W celu uniknięcia dewastacji w drzwiach do toalety został zamontowany zamek na monetę 1 zł.

Przejdź do - Ogłoszenie dla par małżeńskich  Jubileusz 50-lecia

Ogłoszenie dla par małżeńskich Jubileusz 50-lecia

23 stycznia 2020 |
Agnieszka Kozłowska

Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie prosi o zgłaszanie par małżeńskich,  które w 2020 roku obchodzą Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego (data zawarcia związku małżeńskiego od 01.01.1970 r. do 31.12.1970 r.) oraz par, które swój Jubileusz obchodziły w latach wcześniejszych, a nie zostały odznaczone Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.