Z Urzędu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - Uwaga przedsiębiorcy !!!

Uwaga przedsiębiorcy !!!

15 marca 2018 |
Agnieszka Szewczyk

Istnieje możliwość zorganizowania spotkania lokalnych przedsiębiorców z pracownikami Kujawsko – Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego.

Przejdź do - Wsparcie dla sołtysa w trudnych chwilach

Wsparcie dla sołtysa w trudnych chwilach

14 marca 2018 |
Karolina Kowalska

W dniu 13 marca br. delegacja samorządowa z Burmistrzem Miasta Andrzejem Grabowskim na czele uczestniczyła w uroczystości pogrzebowej mieszkanki Chełmońca śp. Jadwigi Zabielskiej.

Przejdź do -  Apel o pomoc dla rodziny Dominika

Apel o pomoc dla rodziny Dominika

14 marca 2018 |
MGOPS Kowalewo Pomorskie

Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie wraz z Kierownikiem Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zdrowia w Kowalewie Pomorskim zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o pomoc  dla rodziny Pana Dominika Dąbrowskiego.

Przejdź do - Narada z sołtysami

Narada z sołtysami

12 marca 2018 |
Karolina Kowalska

W dniu 9 marca br., na corocznym spotkaniu sołtysi z gminy Kowalewo Pomorskie podsumowali rok.

Przejdź do - Kondolencje

Kondolencje

10 marca 2018 |
Karolina Kowalska

Wyrazy głębokiego współczucia Panu Zbigniewi Zabielskiemu Sołtysowi Sołectwa Chełmoniec z powodu śmierci Mamy

składa Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski, radni, sołtysi oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim.

Przejdź do - Informacja dot. parkingu przy MGOK

Informacja dot. parkingu przy MGOK

9 marca 2018 |
Barbara Niewidział - Dyrektor M-GOK

Szanowni Państwo
Informuję, że ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne uległ znacznemu pogorszeniu stan placu za budynkiem M-GOK.

Przejdź do - Program "EKOpiec 2018"

Program "EKOpiec 2018"

9 marca 2018 |
Katarzyna Frasunkiewicz

W ramach programu priorytetowego EKOpiec 2018 realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu mieszkańcy gminy Kowalewo Pomorskie mogą skorzystać z dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie.

Przejdź do - Ostatnia droga radnego

Ostatnia droga radnego

7 marca 2018 |
Karolina Kowalska

W dniu 6 marca br. delegacja samorządowa towarzyszyła w ostatniej drodze śp. Stefana Wojciechowskiego z Chełmonia. Śp. Stefan pełnił funkcje radnego rady miejskiej kadencji 1994-1998.

Przejdź do - APEL O POMOC!

APEL O POMOC!

6 marca 2018 |
Katarzyna Frasunkiewicz

W dniu 23 lutego 2018r. w godzinach południowych w miejscowości Bielsk spalił się budynek gospodarczy (dawny kurnik).  W wyniku pożaru nikt nie ucierpiał, ale spaleniu uległo zboże znajdujące się w budynku. Według wstępnych szacunków straty właścicieli wyniosły ok. 800 tys. złotych (informacja od PSP Golub-Dobrzyń).

Przejdź do - Kondolencje

Kondolencje

5 marca 2018 |
Karolina Kowalska

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci  śp. Stefana Wojciechowskiego Radnego Rady Miejskiej kadencji 1994-1998. Wyrazy głębokiego współczucia najbliższym składają

Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski oraz radni, sołtysi i pracownicy Urzędu Miejskiego z gminy Kowalewo Pomorskie

Przejdź do - Zmiana na stanowisku prezesa

Zmiana na stanowisku prezesa

5 marca 2018 |
Karolina Kowalska

Po 31 latach piastowani funkcji prezesa Zakładu Usług Wodnych w Ostrowitem pan Tadeusz Czarnecki odszedł na zasłużoną emeryturę. W dniu 2 marca br. pożegnał się z włodarzami samorządów, gdzie spółka ZUW Ostrowite świadczy usługi dostarczenia odpowiedniej jakości wody i odbioru ścieków komunalnych.

Przejdź do - 40 lat działają w służbie rolników

40 lat działają w służbie rolników

1 marca 2018 |
Karolina Kowalska

W 2018 roku 40- lecie swojej działalności obchodzi Gminna Spółka Wodna w Kowalewie Pomorskim. W związku z tym zaszczytnym świętem 28 lutego br. zorganizowano jubileuszowe Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Przedstawicieli GSW.

Przejdź do - Przygotowania do Dożynek 2018 ruszyły

Przygotowania do Dożynek 2018 ruszyły

27 lutego 2018 |
Karolina Kowalska

Trójstronną naradą na najwyższym szczeblu rozpoczęły się przygotowania do Dożynek parafialno- Gminnych w Kowalewie Pomorskim. Odbyła się 26 lutego. Współorganizatorzy: samorząd gminy, parafia i sołtysi ustalili, że uroczystość będzie miała miejsce 19 sierpnia (niedziela) w parafii Pluskowęsy.

Przejdź do - Nasi ochotnicy pospieszyli z pomocą

Nasi ochotnicy pospieszyli z pomocą

23 lutego 2018 |
Karolina Kowalska

15 zastępów straży pożarnej gasiło w dniu 23 lutego br. pożar we wsi Bielsk, w gminie Kowalewo Pomorskie.

Przejdź do - Kowalewo Pomorskie z najwyższą pulą punktów

Kowalewo Pomorskie z najwyższą pulą punktów

20 lutego 2018 |
Karolina Kowalska

Samorząd gminy Kowalewo Pomorskie został wysoko oceniony i otrzymał 29 punktów (maksymalna liczba) w konkursie grantowym ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Przejdź do - Koledzy i koleżanki radni pamiętają

Koledzy i koleżanki radni pamiętają

19 lutego 2018 |
Karolina Kowalska

W dniu 16 br. Radni Rady Miejskiej z klubu Nasza Gmina Kowalewo Pomorskie uczestniczyli w mszy świętej w intencji ich kolegi śp. Jarosława Lewandowskiego.

Przejdź do - Wsparcie w trudnych chwilach

Wsparcie w trudnych chwilach

19 lutego 2018 |
Karolina Kowalska

W dniu 16 lutego br. delegacja samorządowa z Burmistrzem Miasta Andrzejem Grabowskim na czele uczestniczyła w uroczystości pogrzebowej mieszkańca Bielska śp. Tadeusza Myszak.

Przejdź do - Oferta wsparcia finansowego WFOŚiGW w Toruniu na lata 2018-2019

Oferta wsparcia finansowego WFOŚiGW w Toruniu na lata 2018-2019

15 lutego 2018 |
Katarzyna Frasunkiewicz

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umożliwia uzyskanie dofinansowania w formie dotacji i pożyczek, które pozwalają na realizację wielu inwestycji proekologicznych w województwie kujawsko-pomorskim.

Przejdź do - Za dobrą robotę nagroda

Za dobrą robotę nagroda

14 lutego 2018 |
Karolina Kowalska

Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski w dniu 13 lutego przekazał na ręce prezesa kowalewskiego oddziału Rodzinnego Ogrodu Działkowego JEDNOŚĆ Stefana Rosika i księgowej Elżbiety Zaremba sprzęt komputerowy. Będzie on wykorzystany w pracach administracyjnych organizacji.

Przejdź do - Kondolencje

Kondolencje

14 lutego 2018 |
Karolina Kowalska

Wyrazy głębokiego współczucia Pani Agnieszce Reiwer Sołtys sołectwa Bielsk z powodu śmierci Taty

składa Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski, radni, sołtysi oraz pracownicy urzędu miejskiego w Kowalewie Pomorskim.

Przejdź do - Z sąsiedzką wizytą po dobre praktyki

Z sąsiedzką wizytą po dobre praktyki

13 lutego 2018 |
Karolina Kowalska

Burmistrz Golubia Dobrzynia Mariusz Piątkowski złożył w dniu 9 lutego br.  sąsiedzką wizytę w Kowalewie Pomorskim.

Przejdź do - Wizyta z podziękowaniami

Wizyta z podziękowaniami

9 lutego 2018 |
Karolina Kowalska

W dniu 9 lutego wizytę Burmistrzowi Miasta Andrzejowi Grabowskiemu złożyła sympatyczna delegacja. Przedstawiciele Zespołu Szkół nr 3 w Golubiu- Dobrzyniu wraz z dyrektorem i opiekunem złożyli w imieniu grona pedagogicznego, rodziców i uczniów podziękowania na ręce włodarza za nieodpłatne udostepnienie kowalewskiej pływalni na zajęcia dla społeczności uczniowskiej swojej placówki.

Przejdź do - 70 osób podjęło pracę

70 osób podjęło pracę

6 lutego 2018 |
Karolina Kowalska

W ramach programu prac społecznie- użytecznych 70 osób w gminie Kowalewo Pomorskie podjęło pracę w jednostkach samorządowych. W okresie od 1 lutego br. do 31 stycznia 2019r. będzie mogło wykazać się swoimi umiejętnościami i dać poznać pracodawcy. 

Przejdź do - Edukacja ekonomiczna wspólnym celem polskich samorządów i sektora finansowego

Edukacja ekonomiczna wspólnym celem polskich samorządów i sektora finansowego

1 lutego 2018 |
Jolanta Jakubiak

Ponad 350 gmin, w tym 16 miast wojewódzkich – od kilku miesięcy jednostki samorządu terytorialnego w Polsce aktywnie włączają się w jeden z największych europejskich programów edukacji finansowej „Bankowcy dla Edukacji”, realizowany przez sektor finansowy w Polsce.

Przejdź do - Sesja nadzwyczajna pod potrzeby przetargu

Sesja nadzwyczajna pod potrzeby przetargu

1 lutego 2018 |
Karolina Kowalska

W dniu 31 stycznia na wniosek burmistrza miasta w gminie Kowalewo Pomorskie odbyła się nadzwyczajna sesja rady miejskiej. Zwołana pod potrzeby przeprowadzonych postepowań przetargowych celem przesunięcia środków finansowych przed ich rozstrzygnięciami. Radni jednogłośnie zaakceptowali propozycję zmian w budżecie.

Przejdź do - Samorządowcy z powiatu rozmawiają

Samorządowcy z powiatu rozmawiają

1 lutego 2018 |
Karolina Kowalska

Samorządowcy z powiatu: Burmistrz Golubia Dobrzynia Mariusz Piątkowski, Burmistrz Kowalewa Pomorskiego Andrzej Grabowski, Wójt Golubia Dobrzynia Marek Ryłowicz oraz starostowie Andrzej Okruciński i Franciszek Gutowski na kolejnym, czwartym spotkaniu w dniu 31 stycznia br. omówili bieżące tematy. 

Przejdź do - Uwaga podatnicy !

Uwaga podatnicy !

31 stycznia 2018 |
Anna Kowalska

Zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych / Dz. U. z 2016 poz.716 / jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej osób, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy od nieruchomości ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach.

Przejdź do - Akcja BEZPIECZNY PUPIL !

Akcja BEZPIECZNY PUPIL !

30 stycznia 2018 |
Renata Siwiec

W związku z planowaną przez Gabinet Weterynaryjny „MILA", przy ul. Strażackiej 1B w Kowalewie Pom. akcją „Bezpieczny Pupil" mającą na celu czipowanie psów i kotów z 50% zniżką apeluję do wszystkich mieszkańców – o udział w  tym ważnym przedsięwzięciu.

Przejdź do - Unieruchomiona krajówka i zakorkowane miasto

Unieruchomiona krajówka i zakorkowane miasto

29 stycznia 2018 |
Karolina Kowalska

Samorząd gminy od lat walczy o obwodnicę Kowalewa. Niestety z powodów finansowych kolejne rządy są głuche na nasze argumenty. Obwodnica w drodze krajowej nr 15 jest dla nas niezbędna. Kolejnym przykładem na potwierdzenie naszego stanowiska była płyta budowlana, która zsunęła się z samochodu dostawczego.

Przejdź do - Kamienne Gody Heleny i Bronisława

Kamienne Gody Heleny i Bronisława

29 stycznia 2018 |
Karolina Kowalska

Państwo Helena i Bronisław Ambroż z Pruskiej Łąki 26 stycznia br. obchodzili 70. rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Z okazji jubileuszu i korzystając z zaproszenia wizytę złożył im Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski, kier. USC Anna Szewczyk, kier. MGOPS Zyta Szymańska, radny Jerzy Orłowski, sołtys Zbigniew Manikowski i członek rady sołeckiej Jacek Dynderz.